ישיבת אור אליעזר

בית שמש

ישיבת אור אליעזר היא ישיבה לצעירים מצוינים שע"י הישיבה הקד' היא ממוקמת בעיר בית שמש, והיא הישיבה הראשונה מכל הישיבות, בישיבה לומדים בחורים מצוינים מהעיר בית שמש וסביבותיה, ורבים מבוגריה מכהנים בקודש בישיבות עטרת שלמה

העומדים בראשה

ראש הישיבה
הגאון רבי אברהם ישעי' פלס שליט"א
משגיח הישיבה
הגאון רבי זלמן מאיר נוביק שליט"א
מראשי הישיבה
הגאון רבי חנוך הבלין שליט"א
הגאון ר' רפאל בן ציון גרינהויז שליט"א
הגאון ר' משה שמעון לוי שליט"א
הגאון ר' ישראל מאיר פילץ שליט"א
הגאון ר' צבי לנדמן שליט"א
הגאון ר' שמחה במברגר שליט"א
הגאון ר' אהרן שושן שליט"א
הגאון ר' יהודה בולאק שליט"א

נתונים

הוקמה בשנת
תשנ"ח
תלמידים
120
המסכת הנלמדת
בבא קמא

הסטוריה

בראש חודש אלול תשנ"ח נפתחה הישיבה בהתרגשות עצומה עם 16 תלמידים, הישיבה נקראה בשם 'ישיבה לצעירים בית שמש' שע"י ישיבת עטרת שלמה. הישיבה שוכנה במבנה קראון זמני, עד להשלמת הבניה של בנין הישיבה.
בר"ח אלול תש"ס נכנסה הישיבה בס"ד למשכנה הקבוע ברח' ר' מאיר בעל הנס ברמת בית שמש ב', באירוע משולב של חנוכת הבית והכנסת ספר תורה שתרם נדיב הישיבה הר"ר משולם דוד לאטץ הי"ו לע"נ אביו הרבני הנכבד הר"ר אליעזר לאטץ ז"ל שעל שמו קרויה הישיבה. את המזוזה בפתח הבנין קבע מרן הגרמ"ד סאלאווייצ'יק זצוק"ל.
בכ"ד סיון תשס"ג, התקיים אירוע הכנסת ס"ת השני לישיבה שנכתב לע"נ הרבנית שטיינמן ע"ה לרגל יום היארצייט הראשון, בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שמיום הקמת הישיבה קוממה ובנאה במסירות אין קץ.
בשנת תשס"ה, כשהמקום כבר היה צר מלהכיל את התלמידים הרבים, נבנתה לבנין הישיבה קומה נוספת וכן הוכפל שטח בית המדרש. בר"ח אלול תשס"ט, עם הגדלת הישיבה הגיע לכהן בראשות הישיבה מורינו הגאון רבי אברהם ישעי' פלס שליט"א. במשך שנים רבות הרביץ תורה בישיבת אור אליעזר מורינו הגאון רבי אליעזר לוי שליט"א, עם הקמת הישיבה הגדולה של הישיבה הקד' בשנת תשע"ד, נתמנה לכהן פאר בהרבצת תורה בישיבה הקד'.

בוגרי הישיבה בהרבצת תורה בהיכלי הישיבה

רבי צבי כהן שליט"א
בישיבה הקד' בקרית הישיבה
רבי יוסף זיסקינד שליט"א
בישיבת עטרת שלמה ביתר
רבי חיים לייב קפלן שליט"א
בישיבת עטרת יוסף שלום במודיעין עילית
רבי מרדכי קרמר שליט"א
ראש ישיבת אור ישראל אופקים
רבי יוסף רוזנס שליט"א
בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
רבי יצחק קואן סגל שליט"א
בישיבת עטרת שלמה ביתר
רבי יהודה לייב ויינר שליט"א
בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
רבי ישראל אהרון קופשיץ שליט"א
בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
רבי יעקב לוי שליט"א
בישיבת עטרת שלמה אלעד
רבי יעקב גנדלמן שליט"א
בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר