לאחרונה

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מפיהם אנו חיים

טוען...

על משכנות הרועים

כַּבִּיר עַל בֵּן בְּכוֹר פָּסַחְתָּ בְּדַם פֶּסַח – לְבִלְתִּי תֵּת מַשְׁחִית לָבֹא בִּפְתָחַי בַּפֶּסַח ג' יישובים לסתירה במכת בכורות בין 'והכיתי – אני ולא שליח' לבין 'ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף'
"וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית לָבֹא אֶל בָּתֵּיכֶם לִנְגֹּף"
כַּבִּיר עַל בֵּן בְּכוֹר פָּסַחְתָּ בְּדַם פֶּסַח – לְבִלְתִּי תֵּת מַשְׁחִית לָבֹא בִּפְתָחַי בַּפֶּסַח ג' יישובים לסתירה במכת בכורות בין 'והכיתי – אני ולא שליח' לבין 'ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף'
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה – אני ולא מלאך, …אלהי מצרים אעשה שפטים – אני ולא השליח וגו'

הגות והיסטוריה

עובדות מתהלוכות חייו והנהגותיו של קדוש ישראל רשכבה"ג רבינו מרן ראש הישיבה זצוק"ל מרשימות נכדו חביבו מורינו הגאון רבי ישעיה כהן שליט"א – ר"מ בישיבה לצעירים "עטרת יוסף" שע"י הישיבה הקד'
השמש בגבורתה
כל מי שדרכה רגלו על מפתן הישיבה – אם כאורח לרגע, וכל שכן כתלמיד מן השורה – בוודאי נתקל בצמד המילים הייחודי 'מנהגי טלז'. המושג שנלחש בחרדת קודש או בסערת ויכוח, ותמיד-תמיד מהווה סוף פסוק בכל נידון או הכרעה הלכתית או הנהגתית. על פיהם יישק כל דבר, ומהם תצא הוראה לכל ענייני הישיבה. מהם מנהגי הישיבה? מה מקורם? איזו הלכה משתנה בבין הזמנים? והיכן הכריעה מורשת הגר"א את דעת הגר"א בעצמו? וגם: תגלית מפתיעה – מהי מקורם האמיתי של ניגוני הימים הנוראים שבטעות מיוחסים ל'נוסח פוניבז'? על כך ועוד, בתחקיר המקיף שלפניכם.
מנהג רבותינו בידינו
במלאת שמונים שנה להפיכת כבשנה של תורה שבער בריתחא דאוריתא לכבשן האש ולמזבח קידוש ד', ביקשנו לאפשר הצצה מרתקת אל הוויתו של בית היוצר הטלזעא'י בתיאורי תלמידי הישיבה על חיי הישיבה שמגביהים יותר מטפחיים מעל הקרקע. לקט רשימות ועדויות מחיי דור דעה, וקורות ימיה של ממלכת התורה – דליטא | דיוקן לאסכולת טעלז
אלה אזכרה
במהלך שיחתינו עם הרה"ג ר' דוד בן שמעון שליט"א הוא מגולל בפנינו את סיפורה המרתק של המאפייה ב'זנוח' משנות תחילת האפייה של חבורת הישיבה הקד'.
פולמוס זנוח
ניסן תשע"ג – ניסן תשפ"ג: במלאת עשור למעמד האדיר של חנוכת הבית להיכל התורה המרכזי בעיר מודיעין עילית של הישיבה הקד', שבנו לסיפורי המופת שליוו את הקמת היכל הישיבה הקד' והעלנו רשמי הוד מהמעמד הגדול שנחתם בדפי קורות עולם התורה בדורנו
מזמור שיר חנוכת הבית Copy
מה'סטאנציעס' עד ל'בית דיין', ומפאפא לקריית הישיבה + הרב מ. קצבורג במסע מרתק בעקבות מקום הארון שאינו מן המידה, אך לקיומו יש חשיבות לאין שיעור ומידה + על האהלים אשר סביב למשכן, ועל הממיתים עצמם באהלה של תורה + המאחד והנבדל בצורת בניית הישיבה מימות שם ועבר לעולם הישיבות שבזמנינו
מקום ארון אינו מן המידה
תלמיד שגלה והגלה רבותיו עמו | כי אתה עימדי: לרגל עשור להסתלקותו של מרן הגאון רבי אייזיק אוזבנד זצ"ל ראש ישיבת טעלז בקליבלנד שב הרב דב אליאך במאמר מיוחד לזכרונות ששמע מפיו של ראש הישיבה דטעלז בעידנא דחדוותא על נס הצלתו מעמק הבכא ועל העתקת שמועתם של גדולי עולם מהדור שלפני המלחמה והוצאתי. והצלתי. וגאלתי.
ברוך שומר הבטחתו לישראל
איך צריך להיראות שולחן שבת יהודי? איך קוראים שניים מקרא? על מה צריך להקפיד בערב שבת בבית? ומדוע בבית המדרש בנווה יעקב מתפללים מנחה של שבת באופן קבוע בשעה חמש? ועוד שלל הדרכות לחיזוק ולקבלות בקדושת השבת במעלתה ובשמירתה * שיחה מיוחדת במעונו של הגאון רבי צבי ובר שליט"א מרא דאתרא דשכונת נווה יעקב וחבר בד"ץ שארית ישראל, הפורס בפנינו דברי חיזוק בקדושת השבת, עם הדרכות ועצות מעשיות לחזק את ימי השישי והשבת * לעילוי נשמת הנכד הבה"ח שלמה גרשוני ז"ל בן רבי ברוך מרדכי יבדלחט"א * תוספת שבת
הלכתא רבתא לשבתא
טוען...

עלונים

גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד
שיעור חומש רבינו רה"י הגר"ח פינשטיין שליט"א פ"ד
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע תשפ"ג
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע תשפ"ג
שיעור חומש רבינו רה"י הגר"ח פינשטיין שליט"א
גליונות והודעתם – לצפיה ולהורדה
גליונות והודעתם – לצפיה ולהורדה
גליונות והודעתם
טוען...

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר