סדרות עלונים

גליונות והודעתם

והודעתם - גליון 10 - פסח פ"ד
10
גליון והודעתם העשירי יצא לקראת פסח פ"ד הנושאים המרכזיים: וספק צרכנו פרק נוסף ומרתק במסע הצלתו הפלאי של מרן הגר"ב סורוצקין זצ"ל שהוציאנו מסע היסטורי בעקבות "בין הזמנים" בעולם הישיבות ובנה לנו יריעה נרחבת לקראת השלמת בניית ארון הקודש להיכל הישיבה הקד'. וקרבנו סיקור ורשמים משבת רוממות ועלייה שבת לבני חבורת "עשירי קודש". והכניסנו ספר התורה שנכתב לע"נ הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל הוכנס לבית גידולו.
והודעתם - גליון 9 - חנוכה פ"ד
9
גליון והודעתם התשיעי יצא לקראת חנוכה פ"ד הנושאים המרכזיים: כבה נר המערבי אחר מיטתו של ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל. משנתו ומורשתו שלא יכבה נרו רשמי הוד וסיקור מסע הקודש 'להשיב עטרה' לבנין ישיבת טעלז המחודש נרם יאיר קבלת 'עשירי קודש' של תלמידי הישיבה הקדושה שמכה גלים בעולם הישיבות מנורה בדרום סיפור הקמתה והתפתחותה של הישיבה המצליחה באופקים נר למאה הצצה אל תכניות המופת לשינון וחזרה המגדלות דור של תלמידי חכמים
והודעתם - גליון 8 - כ' בתמוז תשפ"ג
8
גליון והודעתם השמיני יצא לקראת כ' בתמוז תשפ"ג הנושאים המרכזיים: קודש היא לכם שיחה מיוחדת עם הגאון רבי צבי ובר שליט"א על דרכי ההנהגה הראויים לשבת קודש. ומסמך חיזוק מרטיט שנכתב על ידי נכדו הבה"ח שלמה גרשוני ז"ל נחלה לה יזכה סיפור הקמתה של ישיבת 'עטרת יוסף' בבני ברק. הוראתו המפתיעה של מרן רה"י הגראי"ל זצוק"ל, שנות הנדודים והצמיחה הפלאית. פרק נוסף בסדרה המרתקת 'לכתך אחרי במדבר' הכשר חבת קודש לקט טללי חיים ומשאות הקודש שנמסרו מפי מרן רשכבה"ג הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוקללה"ה במהלך השנים בהיכלי הישיבה הקד' פדיום משאת ואנחה מסע הצלתם הפלאי של מרן רה"י הגאון רבי ברוך סורוצקין זצ"ל וקיבוץ תלמידי טלז מן הכורת - מלווים במסמכים נדירים שהועברו על ידי ממשלת ליטא לישיבה הקד' ונחשפים לראשונה
והודעתם - גליון 7 - פסח תשפ"ג
7
גליון והודעתם השביעי יצא לקראת פסח תשפ"ג הנושאים המרכזיים: קדש דברי פרידה אחר מיטתו של בן החבורה שלמה גרשוני זצ"ל מגיד מורנו ראש הישיבה שליט"א ובנו חביבו של מרן שר התורה זצוק"ל בשיח על משנתו ומורשתו שולחן עורך סקירה היסטורית על קביעת סדר המסכתות הישיבתיות מאז ולעולם צפון סיפורו המפעים של היכל התורה הגדול של הישיבה הקד' בעיר התורה מודיעין עילית במלאת עשור לחנוכת הבית נרצה הרצון והחזון שצמחו מעל לכל התכניות. הצצה אל סיפור צמיחתה של הישיבה לצעירים "עטרת שלמה אריה" בירושלים
והודעתם - גליון 6 - חנוכה תשפ"ג
6
גליון והודעתם השישי יצא לקראת חנוכה תשפ"ג הנושאים המרכזיים: ואחר כן באו בניך רשמי הוד מהמעמד האדיר של כינוס בוגרי הישיבה הקד'. דביר קדשו הביאני על ערש הקמתה של מעצמת התורה "עטרת שלמה" – פרק ראשון בסדרה. לעת תכין מטבח המראות המיוחדים, האתגרים ההלכתיים והדאגה לכל תלמיד. אם אין קמח אין תורה. (הצצה למטבח הישיבה) עוסקי תורתך כתבה מרתקת על תולדות "סדרי הישיבה" בעולם הישיבות בכלל ובישיבת טעלז בפרט, עד לימינו אנו.
והודעתם - גליון 5 - כ' בתמוז תשפ"ב
5
גליון והודעתם החמישי יצא לקראת כ' בתמוז תשפ"ב הנושאים המרכזיים: תורה ודעת – מסכת חייו המפעימה של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד. התמדה ושלטון הדעת שנגדעו באש העקידה. תורה מחזרת – סיפורה של עיירה שהוקמה כגל עד היסטורי והפכה לתל תלפיות. ישיבת טעלז חוזרת לטלז סטון. שירת התורה – מיזם הפלא שכובש את עולם הת"תים וזוכה לשבחים מכל גדולי המחנכים. ישירו טהורים. תורה מרוממת – הצצה אל מאחורי הקלעים של תכנית החיזוק המהפכנית 'רוממות', שכובשת את היכלי התורה ברחבי הארץ.
והודעתם - גליון 4 - פסח תשפ"ב
4
גליון והודעתם הרביעי יצא לקראת פסח תשפ"ב הנושא המרכזי: רבינו הקדוש - נטפי דמע ויגון תוך שלושים להסתלקותו של רבינו הקדוש מרן שר התורה, הגר"ח קניבסקי זצוק"ל
והודעתם - גליון 3 - חנוכה תשפ"ב
3
גליון והודעתם השלישי יצא לקראת חנוכה תשפ"ב הנושא המרכזי: יריעת זכרון וגעגוע לרגל יום הזכרון של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
והודעתם - גליון 2 - כ' בתמוז תשפ"א
2
גליון והודעתם השני יצא לקראת יום השנה ה80 לעקידת ישיבת טעלז על קידוש ה'
והודעתם - גליון 1 - פסח תשפ"א
1
גליון והודעתם הראשון יצא לאור לקראת חג הפסח תשפ"T

סדרות נוספות

גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע תשפ"ג

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר