ישיבת עטרת שלמה
קרית הישיבה

ראשון לציון

והיה כל מבקש ה' ייצא אל מחוץ למחנה I עשור להקמת הישיבה הקד' שבסייעתא דשמיא מיוחדת ונפלאה ניצבת למעוז ולמגדל והתעצמה לאבן השואבת לצמאי דעת ולמבקשי חכמה בינה ויראה וממנה ישקו לכל העדרים I בראש חודש אלול תשע"ד הוקמה הישיבה הקד' בקריית הישיבה בראשון לציון בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א שקבעו יתד בל ימוט ייסדו הבדילו וייחדו את משכנה של התורה בדורינו ונקבעה הקרייה בלתי לה' לבדו – לו לתורתו וליראתו I ומאותה השעה קול התורה ברמה בהיכל נשמע על ידי למעלה מאלף בני עלייה מופלגים כ"י העולים ומתעלים תחת שבטם של רבותינו ראשי ורבני הישיבה שליט"א ועוסקים בתורה בטהרתה ובעמוקתה I מארץ לא זרועה קמה אלומתי וגם ניצבה ומשם תצא תורה והוראה לישראל עד ביאת משיח צדקנו בב"א

העומדים בראשה

רבינו רה"י הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א
רבינו רה"י הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א
רבינו רה"י הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א
משגיח הישיבה
הגאון הצדיק רבי יוסף דייויס שליט"א
מורינו הגאון רבי יצחק יהודה ברמן שליט"א
מורינו הגאון רבי ישעי' גינזבורג שליט"א
מורינו הגאון רבי אליעזר לוי שליט"א
מורינו הגאון רבי שמעון יחזקאל סורוצקין שליט"א
מורינו הגאון רבי דוד שרייבר שליט"א
מורינו הגאון רבי מנחם חסידה שליט"א
מורינו הגאון רבי מרדכי ויזל שליט"א
מורינו הגאון רבי יהושוע וינברגר שליט"א
מורינו הגאון רבי דוד כהנוביץ שליט"א

נתונים

הוקם בשנת

תשע"ד

תלמידים

1000

המסכת הנלמדת

בבא מציעא

הסטוריה

ראש חודש אלול תשע"ד
אוחזים בידם את מסכת 'בבא בתרא' וכשבראשם רבותינו ראשי הישיבה שליט"א נכנסים בהתרגשות גדולה כמאה בני עלייה יחידי סגולה להיכל הישיבה, ששכן בקראוון קטן, לייסד ולקבוע מקום תורה. מגיעים המה לאדמת טרשים, להקים ולפתוח את הישיבה הקד', לבנות מקום תורה שיהיה מובדל לבורא העולם מנותק מכל הבלי העולם הזה, מקום משכן לעמלי תורה בטהרתה ובעמקותה שמשם תצא תורה לישראל, בית שיהיה בית ועד לחכמים – בלתי לה' לבדו. שנים ספורות חלפו, ובסייעתא דשמיא מופלאה החלום התגשם, ומהבאר ההוא ישקו לכל העדרים.

תשרי תשע"ז, חנוכת הבית לקרית הישיבה ומעמד הכנסת 7 ספרי תורה, המעמד הגדול בארנה, בהשתתפות גדולי הדור

אשרי עין ראתה שמחת קהלנו
חול המועד סוכות תשע"ט. אשרי עין ראתה שמחת קהלנו עת הגיע באורח נדיר ביותר נשיא הישיבה רבינו הקדוש מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זיע"א לחוג עם ראשי ורבני הישיבה שליט"א ועם תלמידי הישיבה נ"י ובוגריה, את 'שמחת בית השואבה' בסוכה שהוקמה בקריית הישיבה.

תּוָֹרה שֶלָּמַדְתִּי בְּאַף הִיא שֶעָמְדָה לִי – תקופות הקפסולות
העולם כולו עומד חרד ומבולבל, אינו יודע כיצד להתמודד עם הנגיף הזעיר והמסוכן. תפיסת ה'כוחי ועוצם ידי' קרסה באחת, בקול רעש גדול. זכתה הישיבה הקד' כי יום ולילה לא ישבותו, וזמן קיץ נפתח ברוב עוז ובתעצומות למרות כל הנסיונות, במתווה היסטורי שכונה 'מתווה הקפסולות' פתחה הישיבה את שעריה – ראשונה בעולם התורה – בחלוקה לעשרים וארבע קפסולות, בהערכות לוגיסטית חסרת תקדים חולקה הישיבה לעשרים וארבע מתחמים נפרדים מהם לא יצאו התלמידים במשך חודשים, לעשרים וארבע היכלות תורה חדר שיעורים חדר אוכל ופנימייה. והתקופה הנפלאה הזאת בה במשך חודשים הועמק משמעות המושג 'תיבת נח' בעת המבול, בלתי נשכחת ועומדת לעד.

ד' בסיון תשפ"ג
פחות מעשרים וארבע שעות לכניסת יום מתן תורה, התקיים מעמד הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה הקד' בראשותם של רבותינו ראשי ורבני הישיבה הקד' שליט"א ובהשתתפות מאות תלמידי הישיבה נ"י ומאות בוגרי הישיבה שליט"א שהגיעו מכל רחבי הארץ להתכנס יחד בהתרוממות הרוח בהכנה לקבלת התורה בערב מתן תורה, כשקול שמחתה של תורה ועמליה עולה ובוקע – כי היא לנו עוז ואורה.

בוגרי הישיבה בהרבצת תורה בהיכלי הישיבה

הגאון ר' שמריהו יוסף סוקולובסקי שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת יוסף בני ברק
הגאון ר' ישראל מאיר פילץ שליט"א
ר"מ בישיבת אור אליעזר בית שמש
הגאון ר' דוד פרוז שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת יוסף שלום מודיעין עילית
הגאון ר' נתן דרבקין שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת שלמה ביתר עילית
הגאון ר' יצחק רוזין שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הגאון ר' יעקב גולדשמיט שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת יוסף שלום מודיעין עילית
הרב הגאון ר' חיים וייס שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת יוסף בני ברק
הרב הגאון ר' שאול אמור שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת יוסף בני ברק
הרב הגאון ר' נחום רגוזניצקי שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הרב הגאון ר' דוד קרביץ שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הרב הגאון ר' בועז גיל שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הרב הגאון ר' י. שוב שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת יוסף בני ברק
הרב הגאון ר' חיים שפירא שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הרב הגאון ר' אהרון דבורקינד שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים
הרב הגאון ר' שמעון כגן שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה קרית הישיבה
הרב הגאון ר' יוסף אופנהיים שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה קרית הישיבה
הרב הגאון ר' משה וייס שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה קרית הישיבה
הרב הגאון ר' שמריהו זלצברג שליט"א
נו"נ בישיבת עטרת שלמה קרית הישיבה

יצירת קשר

הרב יעקב רייכמן

03-9279222

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר