ישיבת עטרת שלמה

אלעד

אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה מכל משכנות יעקב: בגאון ובעוז נשמע קול התורה בעיר אלעד מהיכל הישיבה לצעירים ישיבת 'עטרת שלמה' בעיר, הישיבה מונה למעלה ממאה ושלושים תלמידים בני עלייה כ"י

העומדים בראשה

ראש הישיבה
הגאון רבי אברהם מרמרוש שליט"א
משגיח הישיבה
הגאון רבי נפתלי רוט שליט"א
הגאון ר' נחמיה זלץ שליט"א
הגאון ר' יהודה צ'סרק שליט"א
הגאון ר' אוריאל פפא שליט"א
הגאון ר' ישראל מאיר יונגר שליט"א
הגאון ר' אריה ליברמן שליט"א
הגאון ר' משה זידמן שליט"א
הגאון ר' יעקב לוי שליט"א
בוגר ישיבת אור אליעזר
הגאון ר' יוסף וינגרטן שליט"א
הגאון ר' יהודה פרידמן שליט"א

נתונים

הוקמה בשנת
תש"פ
תלמידים
130
המסכת הנלמדת
בבא קמא

הסטוריה

הישיבה הוקמה בשנת תשע"א בבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ובברכת מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, באסיפה שהתקימה בבית ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד שליט"א. הישיבה הוקמה בשנת תשע"א בבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ובברכת מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, באסיפה שהתקימה בבית ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד שליט"א. הישיבה הוקמה בשנת תשע"א בבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ובברכת מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, באסיפה שהתקימה בבית ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד שליט"א. הישיבה הוקמה בשנת תשע"א בבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ובברכת מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, באסיפה שהתקימה בבית ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד שליט"א. הישיבה הוקמה בשנת תשע"א בבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ובברכת מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, באסיפה שהתקימה בבית ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד שליט"א.

קיץ תשע"ח, בחדרו של רבינו הקדוש זיע"א בהשתתפות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ותלמידי הישיבה מעמד ייסוד ופתיחת הישיבה לצעירים בעיר אלעד.
בשנה השניה הלכו תלמידי ש"א הנכנס להתברך אצל הרב גלאי שליט"א
חשוון תשפ"א הרה"ג ר' חיים פינשטיין הגיע לתת שיחת חיזוק להורים
באב תשפ"ב כל הישיבה סיימה את המסכת הנלמדת (ב"מ) ועשו סיום גדול בישיבה

יצירת קשר

הרב יחזקאל גורביץ

0548-417974

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר