שישו ושמחו

מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים סיון פ"ד
מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים

זמן קיץ

ויחזור לתלמודו – פתיחת זמן קיץ פ"ד
בעקבות בניית ארון הקודש החדש שהכנתו תסתיים אי"ה בזמן אלול הוחלפה כל רצפת בית המדרש בריצוף חדש שיובא במיוחד מברזיל.  בישיבת 'עטרת שלמה'  גם ממשיכים ביתר שאת עם המיזם הנודע 'עשירי קודש' לבחורי הישיבה המתנזרים מפגעי הטכנולוגיה ומקבלים ע"ע שלא להחזיק מכשיר פלאפון כלל וכלל בישיבה. במהלך החורף זכו מאות הבחורים לשבת התאחדות מיוחדת בשבת קבלת התורה כהוקרה. ובערב חג הפסח חולקו מאות שעוני מותג לכלל הבחורים הנמנים בחבורה זו.
ויחזור לתלמודו

הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל

לשמו ולזכרו תאוות נפש
לשמו ולזכרו תאוות נפש

ווי להאי שופרא דבלי בארעא

ווי להאי שופרא דבלי בארעא
ווי להאי שופרא דבלי בארעא

לרומם את בית אלוקינו

לרומם את בית אלוקינו
לרומם את בית אלוקינו
הספד מר על מרן רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוקללה"ה
הספד הרב בידרמן על הרב אזרחי
הספד מר על מרן רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוקללה"ה
הספד הרב סורוצקין על הרב אזרחי
הספד מר על מרן רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוקללה"ה
הספד הרב קליינרמן על הרב אזרחי

אוצר הספרים

קובץ "כתר העטרה"
קובץ "כתר העטרה"
קובץ "כתר העטרה"
קונטרס "מבי מדרשא"
קונטרס "מבי מדרשא"
קונטרס "מבי מדרשא"
קונטרס "עטרת טהרה" עמ"ס נדה – ח"א
קונטרס "עטרת טהרה" עמ"ס נדה – ח"א
קונטרס "עטרת טהרה" עמ"ס נדה – ח"א

סדרות שיעורים

שיחות רבינו רה"י הגרח"מ אוזבנד שליט"א במוצאי שבת בקרית הישיבה
שיחות רבינו רה"י הגרח"מ אוזבנד שליט"א במוצאי שבת בקרית הישיבה
שיחות רבינו רה"י הגרח"מ אוזבנד שליט"א תשפ"ד
שיעורי פרשת השבוע מרבינו רה"י הגרש"ב סורוצקין שליט"א
שיעורי פרשת השבוע מרבינו רה"י הגרש"ב סורוצקין שליט"א
שיעורי פרשת השבוע מרבינו רה"י הגרש"ב סורוצקין שליט"א
שיעורי חומש – תשפ"ג מרבינו ראש הישיבה הגר"ח פינשטיין שליט"א
שיעורי חומש – תשפ"ג מרבינו ראש הישיבה הגר"ח פינשטיין שליט"א
שיעור חומש – רבינו רה"י הגר"ח פינשטיין שליט"א תשפ"ג Copy
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
ביקורו של מרן שר התורה בקרית הישיבה

צפיה

שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ – קרית הישיבה עטרת שלמה לעילוי נשמת האברך הרב יהושע בן פז – מבוגרי ומקימי הישיבה.

צפיה

עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"א
באורח נדיר: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל אפה מצות מצווה לתומכי ישיבת 'עטרת שלמה' במאפייה מיוחדת שהוקמה בתוך ביתו סמוך לחדר לימודו

צפיה

אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"א
מעמד ההדלקה של תלמודי התורה שעל ידי ישיבת עטרת שלמה
בסימן אמר הקב"ה השמיטו שנה שביעית 'כדי שתדעו שהארץ שלי' התכנסו חצי רבבת תלמידי התתי"ם שעל ידי ישיבת עטרת שלמה מכל רחבי הארץ ביומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי, לקבלת עול מלכות שמים וקבלת תקנת לימוד שתי הלכות שביעית בכל יום כבקשתו והוראתו של נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, ולמעמד ההדלקה לכבוד רשב"י.

צפיה

מעמד ההדלקה של תלמודי התורה שעל ידי ישיבת עטרת שלמה
מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין בעטרת שלמה סיון תשפ"א

צפיה

מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין בעטרת שלמה סיון תשפא
הכנסת ספר תורה בערב שמחת תורה תשפ"ב
שעתיים להתקדש חג שמחת תורה בישיבה הגדולה 'עטרת שלמה' הכניסו שני ספרי תורה

צפיה

הכנסת ספר תורה בערב שמחת תורה תשפ"ב
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' שמשון פריינד שליט"א לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' שמשון פריינד שליט"א לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה שטראוס לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה רימר לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב הירש לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב בצלאל אלפר לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה זק לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב צבי פרידמן לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ז' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אליעזר גרינוולד לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב פנחס שפר בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נפתלי קובין בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם פרקש בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב צבי רובנשטין בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק אלקובי בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נחום ברגמן בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל שלמה צדוק זייבלד בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל ידידיה חילקו בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל שמעלקא קליין בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ברוך קצנלבוגן בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב נויבירט בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעיה וייס בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה סוקל בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דניאל פוכוביץ בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק אלחנן רוט בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נדב טאוב בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי שלמה סגל בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב משה ארון סטרול בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אורי שרגא קצבורג בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מיכאל ישראל ברסלויער בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מיכאל האוסדורף להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מאיר צור להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אפרים זילברשטין להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון שפירא להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל הורביץ להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה זלמן חשין להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם חיים שציגל להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף כהנא להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אריה פריד להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף הלל להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' אליעזר ברוורמן שליט"א להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' יחיאל פלק שליט"א בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' יחיאל פלק שליט"א להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' שלמה קויפמן שליט"א להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון שפירא להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מאיר צור להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו פינסקי להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמחה לאופר להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שרגא קצבורג להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי אבלס להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב צבי ויס להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב פנחס פרידמן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב חיים פילץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב גולדשמיט להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אריה שפירא להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב משה אהרן שטרן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם גרנגווד להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב בנימין רבינוביץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב בן ציון חזקיה להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרון קנפלמכר להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יהושע הכהן קליין להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון קליין להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נתן אהרן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דוד דלל להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה היימן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון מאור להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נפתלי יעקבזון להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף מילר להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב משה וינשטוק להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרן קופרמן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יהונתן אלמליח להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם מרדכי פוסטבסקי להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב חיים יוסף הירשברגר להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יחזקאל מיכאל להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ד' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שרגא נוימן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אפרים זילברשטיין להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי פודרביניק להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב רפאל אלבז להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אמיתי שוהם להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אריאל שריקי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אלכסנדר דינקל להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף חיים אייזיקס להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נדב קופרמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו רוזנר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יהודה לב להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דוד שינדלהיים להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל שרייבר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ניסים אלמקייס להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב הוניגסברג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק רוזנבלט להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף חיים אלמליח להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נתן טננולד להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרן ריינר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ג' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם קפר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק שנברג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב צבי בודנהימר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מנחם לוי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דוד פורטנוי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק גולדברג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב נפתלי שליטא להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל יוסף זילברצוויג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל ברוך לוי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל מזוז להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יששכר גרינברג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ישראל גרינמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יחיאל אנגל להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב משה גינסברדר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ישראל רייזמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי פודרביניק להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ישראל הכהן ריכמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב ישראל דרובינר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק מדן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב פנחס קנפלמכר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב רפאל אלבז להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מאיר יגלניק להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מאיר יגלניק להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב נויבירט להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אלחנן קצבורג להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרן ריינר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יונה פרידמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יצחק רוזנבלט להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אליעזר לשינסקי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אורי צבי רוזן להולדת הבת
ת"ת בית שמש רמה א'
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דוד יהודה ריבלין להולדת הבן
קרית הישיבה
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב שפרא אהרון יחזקאל להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב משה יעקב יקבסון להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב דוד יהודה ריבלין להולדת הבן
כולל בית שמש רמה ד
ב' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב צבי אריה קרשינסקי להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי מאיר קרפ להולדת הבן
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מוניץ להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מוניץ להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אביעד להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף חיים הללי להולדת הבן
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב ישראל קורט להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי כהן להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אפרים סלר להולדת הבן
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב אברהם פארג להולדת הבת
כולל בית שמש רמה ד
א' סיון תשפ"ד
מזל טוב לרב חיים דן וייג להולדת הבן
ת"ת בני ברק מערב
כ"ז אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון קגן להולדת הבת
קרית הישיבה עטרת שלמה
כ"ג אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח רפאל קלמן יצחקי לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב נפתלי יעקבוביץ להולדת הנכדה
ת"ת בית שמש רמה א'
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרה"ג ר' יוסף יהודה לייב אופנהיים להולדת הבת
קריית הישיבה
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי פריימן להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב מנחם מורגנבסר להולדת הבן
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב אלכסנדר הוכברגר להולדת הבן
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב מרדכי לוי להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב ישראל לוי להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב חיים גולדברג להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב להגה"צ אברהם צבי פוברסקי שליט"א לאירוסי הבן
קריית הישיבה
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לגאון ר' שמחה זיסל כהנא שליט"א להולדת הנכד
עטרת יוסף - בני ברק
כ"א אייר תשפ"ד
מזל טוב לראש הישיבה הרה"ג ר' עוזיאל שרייבר שליט"א להולדת הנכד
עטרת יוסף - בני ברק
י"ד אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אלחנן שמשון פילץ לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
י"ג אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אריה גריובר לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
י' אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב בצלאל יאקאב להולדת הנכדה
ת"ת בני ברק מערב
י"ג אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח איתמר יהודה ברק לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ד' אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח יהונתן אבישי לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ב' אייר תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח משה אלבום לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ד' אייר תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון הוניגסברג להולדת הבת
ת"ת עטרת שלמה בני ברק
ל' ניסן פ"ד
מזל טוב לרב חיים שלום ברגר להולדת הנכדה
ת"ת בית שמש רמה א'
כ"ט ניסן פ"ד
מזל טוב לבה"ח דב אליעזר זלוטניק לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ח' ניסן פ"ד
מזל טוב לבה"ח אליקים וייס לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ב' ניסן פ"ד
מזל טוב לבה"ח משה אוירבך לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
א' ניסן פ"ד
מזל טוב לבה"ח שלמה בן ציון בוגיוב לאירוסיו
קרית הישיבה עטרת שלמה
ב' ניסן פ"ד
מזל טוב לרב דוד אריה פריד לנישואי הבן
ת"ת בית שמש רמה א'
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
ביקורו של מרן שר התורה בקרית הישיבה
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ – קרית הישיבה עטרת שלמה לעילוי נשמת האברך הרב יהושע בן פז – מבוגרי ומקימי הישיבה.
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"א
באורח נדיר: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל אפה מצות מצווה לתומכי ישיבת 'עטרת שלמה' במאפייה מיוחדת שהוקמה בתוך ביתו סמוך לחדר לימודו
אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"א
מעמד ההדלקה של תלמודי התורה שעל ידי ישיבת עטרת שלמה
בסימן אמר הקב"ה השמיטו שנה שביעית 'כדי שתדעו שהארץ שלי' התכנסו חצי רבבת תלמידי התתי"ם שעל ידי ישיבת עטרת שלמה מכל רחבי הארץ ביומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי, לקבלת עול מלכות שמים וקבלת תקנת לימוד שתי הלכות שביעית בכל יום כבקשתו והוראתו של נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, ולמעמד ההדלקה לכבוד רשב"י.
מעמד ההדלקה של תלמודי התורה שעל ידי ישיבת עטרת שלמה
הכנסת ספר תורה בערב שמחת תורה תשפ"ב
שעתיים להתקדש חג שמחת תורה בישיבה הגדולה 'עטרת שלמה' הכניסו שני ספרי תורה
הכנסת ספר תורה בערב שמחת תורה תשפ"ב
ונח מצא חן
מרן הגרב"מ אזרחי זצוק"ל במעמד חנוכת הבית לקרית הישיבה עטרת שלמה – תשרי תשע"ז
מרן הגרב"מ אזרחי זצוק"ל במעמד חנוכת הבית לקרית הישיבה עטרת שלמה – תשרי תשע"ז
דבריהם הם זכרונם
מרן הגרב"מ אזרחי זצוק"ל בהנחת אבן הפינה בישיבת עטרת שלמה – ל"ג בעומר פ"ד
מרן הגרב"מ אזרחי זצוק"ל בהנחת אבן הפינה בישיבת עטרת שלמה – ל"ג בעומר פ"ד
שידור חוזר משמחת בית השואבה – ישיבת תורת ישראל – אופקים
שידור חוזר משמחת בית השואבה בישיבת תורת ישראל אופקים ביום שני, ליל ג' דחול המועד סוכות – י"ז תשרי תשפ"ד
שמחת בית השואבה פ"ד – תורת ישראל אופקים
אלפי עמלי התורה נועלים את זמן חורף בשיאים של שטייגען והתמדה
"עטרת שלמה" מציגה 'כללית': אלפי עמלי התורה נועלים את זמן חורף בשיאים של שטייגען והתמדה
כללית תשע"ז
אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"ב
באורח נדיר: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל אפה מצות מצווה לתומכי ישיבת 'עטרת שלמה' במאפייה מיוחדת שהוקמה בתוך ביתו סמוך לחדר לימודו
אפיית מצות בבית מרן שר התורה זצוק"ל אדר פ"ב
הקברניט- מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ועטרת שלמה
הקברניט
הכנסת ספר תורה בערב מתן תורה – תיעוד וידאו מרגש
פחות מעשרים וארבע שעות לכניסת יום מתן תורה, התקיים מעמד הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה הקד' בראשותם של רבותינו ראשי ורבני הישיבה הקד' שליט"א ובהשתתפות מאות תלמידי הישיבה נ"י ומאות בוגרי הישיבה שליט"א שהגיעו מכל רחבי הארץ להתכנס יחד בהתרוממות הרוח בהכנה לקבלת התורה בערב מתן תורה, כשקול שמחתה של תורה ועמליה עולה ובוקע – כי היא לנו עוז ואורה.
הכנסת ספר תורה בערב מתן תורה – תיעוד וידאו מרגש

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר