שידור חוזר

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

Baruch Matziv Gevul Almanah- gallery

82 years after the talmidim of the Telshe Yeshivah hy"d were murdered, Rosh Yeshivah of Ateres Shlomo, HaGaon HaRav Shalom Ber Sorotzkin shlit"a redeemed the Telshe Yeshivah building in Lithuania in order to establish a new yeshivah there.

שידורים נוספים

Ateres Shlomo Sukkot events 2017
Ateres Shlomo Sukkot events 2017
Ateres Shlomo Sukkot events 2018
Ateres Shlomo Sukkot events 2018
שמחת בית השואבה – סוכות פ”ב
Ateres Shlomo Sukkot events 2021
Ateres Shlomo Sukkot events 2019
Ateres Shlomo Sukkot events 2019
Historic Baking Matzos
Historic Baking Matzos 2021

Type in your email address to receive updates when new content appears on the site