שידור חוזר

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

Historic Matzah Baking

Rare Event: Maran Sar HaTorah Rav Chaim Kanievsky shlit”a baked matzos mitzvos for supporters of Yeshivas Ateres Shlomo in a special bakery established in his study!

באורח נדיר רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א שולח לתומכי ישיבת עטרת שלמה העומדת תחת נשיאותו ‘מצות מצווה’ לליל הסדר שאפה בידיו במאפייה שהוקמה בתוך ביתו של מרן שליט”א סמוך לחדר לימודו. מרן שליט”א אפה את המצות בעבור תומכי הישיבה אליהם יישלחו שלוש מצות לליל הסדר, לחירות עולם פדיון וגאולת עולמים.
בשנה שעברה, לראשונה בהיסטוריה באורח נדיר ויוצא דופן נעתר רבינו מרן שליט”א לאפות בתוך ביתו נאוה קודש מצות מצווה בעבור תומכי הישיבה, כפי כל החומרות והדקדוקים הנהוגות בחבורת המצות של מרן שליט”א. כשמרן שר התורה שליט”א שלח באופן אישי לתומכי הישיבה מצות מצוה לליל הסדר, ואף השנה נמשכה המסורת וזכו תומכי הישיבה שמרן שליט”א אפה בידיו בתוך ביתו מצות לליל הסדר, כשהוא מברך ומעתיר בעדם לחירות וגאולה ולישועת עולמים.
המעמד האדיר נערך בביתו של מרן שליט”א בסמוך לחדר לימודו, כשבמערך לוגיסטי אדיר הקימה הנהלת הישיבה בתוך ביתו של מרן שליט”א מאפיית מצות בתכלית ההידור, כשעל כל האפייה גדול עומד על גביהם מרן שליט”א. המאפייה הוקמה בכשרות המהודרת של “שארית ישראל” ובביתו של מרן שליט”א הוקמו: חדר “מים” למים שלנו, חדר “קמח”, “פינערים” ושולחנות, “רדלער” ותנור.
מרן שליט”א פתח את אפיית המצות ב’שפיכת המים’ לתוך הקמח, ולאחר מכן פיקח במשך זמן רב על לישת המצות על ידי העוסקים במלאכה ועל כל שלבי ההכנה. לאחר מכן רידד מרן שליט”א את המצות, ולאחר יציאת המצות מן התנור בדק מרן שליט”א את המצות אחד לאחד.
במהלך האפייה התבטא מרן שליט”א שודאי בכוח זכות מצוות המצה עם זכות התורה לעמוד לכל התומכים לכל הישועות הנצרכות בעבורם למעלה מדרך הטבע.
עם סיום האפייה, לאחר ‘הפרשת החלה’ בירך רבינו מרן שליט”א את ראשי הישיבה רבניה ואלפי תלמידיה, ולאחר מכן בירך בחביבות רבה והעתיר בעד תומכי הישיבה אליהם יישלחו המצות לקראת ליל הסדר בשליחות ממרן שליט”א שיזכו לשמירה העליונה מליל שימורים ולחירות וגאולה עולמית, ושתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון למילוי כל משאלות לב מחזיקי התורה. ושב לתלמודו.

שידורים נוספים

Ateres Shlomo Sukkot events 2017
Ateres Shlomo Sukkot events 2017
Ateres Shlomo Sukkot events 2018
Ateres Shlomo Sukkot events 2018
שמחת בית השואבה – סוכות פ”ב
Ateres Shlomo Sukkot events 2021
Ateres Shlomo Sukkot events 2019
Ateres Shlomo Sukkot events 2019
Historic Baking Matzos
Historic Baking Matzos 2021

Type in your email address to receive updates when new content appears on the site