כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

תנו כבוד לתורה

מעמד חלוקת קונטרסי החיבורים של תלמידי הישיבה הקד'

במעמד מיוחד ורב רושם התקיימה בישיבה הקד' חלוקת קונטרסי החיבורים על מסכת בבא קמא אשר נתחברו ביגיעה ובהתמדה ונכתבו בעמל רב על ידי עשרות רבות מתלמידי הישיבה נ"י, ועתה יצאו לאור בסיוע ובעידוד הישיבה הקד', ובניהול הארגון החשוב 'תורה דיליה' – שעמלו להוציא דבר מתוקן, להקליד ולהדפיס את הקונטרסים, וטרחו ושקדו לברך על המוגמר.

הקונטרסים נכתבו במהלך השנה הקודמת, בלימוד מסכת בבא קמא, ונסובים על כל עניני המסכת מרישא ועד גמירא, כשהתלמידים נ"י מעלים במשך כל השנה את חידושיהם ע"ג הכתב ומוסרים את הכתבים הראויים לדפוס לידי ארגון תורה דיליה, העמלים על מנת להוציא את הקונטרסים לאור עולם ולהדפיסם בכבוד הראוי, תורה מפוארה בכלי מפואר.   

במעמד המיוחד השתתפו מאות מבחורי הישיבה הקד' בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ומורינו המשגיח הגה"צ רבי יוסף דיויס שליט"א. המעמד התקיים בהיכל 'בית שמאי' בקרית הישיבה בסעודה של מצוה לכבוד התורה ולשמחת התורה, בקצירת יבול פרי עמל בבחינת 'נוצר תאנה יאכל פריה'.  

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א נושא דברים

בתחילת המעמד קיבלו כארבעים מהתלמידים החשובים נ"י את הקונטרסים, ובכל אחד ואחד מהם עשרות רבות ואף מאות דפים של סיכומי סוגיות, מערכות, חבורות וחידושים ערבים, אותם זכו לחדש, לבאר ולסכם – ולקיים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. 

במעמד נשא דברים רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א ורבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, שהפליגו בשבח ובעידוד המעלה העצומה והחשיבות שבכתיבת חידושי תורה וחריטתם על ידי כך על לוח הלב, כשבכך מקבלים ברירות ובהירות בסוגיות ומתמלאים חשק סיפוק ומתיקות, וחידושים רבים מתחדשים על ידי כך. הם בירכו את התלמידים היקרים שיזכו להמשיך ולהוסיף, להרבות ולעלות מעלה מעלה ולהיות תלמידי חכמים מובהקים באמת. 

את המעמד נעל בדברי ברכה הרה"ג ר' משה פרוכטר שליט"א יו"ר ארגון 'תורה דיליה' לעידוד כתיבת חידו"ת, שציין את התפעלותו הרבה מההיענות הרבה והמיוחדת של התלמידים ומההיקף הגדול שיש בכתיבת החידושים של תלמידי הישיבה הקד' באופן נעלה ומיוחד.   

מכיון שנבצר מרבינו ראש הישיבה הגרח"מ שליט"א להשתתף במעמד, העניק רבינו ראש הישיבה שליט"א את ברכתו לאחר המעמד ואיחל לכל מחברי החיבורים שיזכו להוסיף ולגדול בתורה ויזכו לחבר חיבורים לאמיתה של תורה. 

רבינו רה"י הגר"ח שליט"א נושא דברים, כן נראה מורינו המשגיח הגה"צ רבי יוסף דיויס שליט"א
הרה"ג ר' משה פרוכטר שליט:א יו"ר ארגון תורה דיליה, נושא דברים במעמד

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר