אוצר הספרים

שיר חדש - חולין

שמחה עצומה עם הופעת הספר החשוב "שיר חדש" על מסכת חולין, מאת הרב הגאון ר' שמואל יצחק רוזן שליט"א, מחשובי חכמי ורבני הכולל שע"י הישיבה הקדושה במודיעין עילית.

החיבור החשוב מקיף ומרחיב בחידושים וביאורים, בהיקף רב, בעיון נפלא ובהרחבת הדברים בסוגיות החמורות שבמסכת חולין שנלמדו בכולל שע"י הישיבה הקד' ובמרכזם הסוגיות שבעניני שחיטה והמסתעף, עניני חזקה ועניני רוב שבמסכת, סוגיות תערובות, וכן בענייני מתנות כהונה. שכולהו נתלבנו בי מדרשא.

אחת היא ברכתינו, שיתן ה' ויזכה הרב המחבר שליט"א להוסיף ולהרבות חיילים לתורה, להוסיף עוד כהנה וכהנה ולהניף ידו בשאר חיבורים נפלאים בעמקות ובבהירות התורה, וכל אשר יעשה יצליח.

את הספר ניתן להשיג אצל הרב המחבר שליט"א, או בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית.    

ספרים נוספים

'חכלילי עינים' בעניני המועדים ובעניני פסח פורים וחנוכה
חכלילי עינים
יש לעיין – קובץ קושיות לעיונא ולחידודא
ויש לעיין

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר