כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

שבת אחים גם יחד

חיזוק וקורת רוח מרובה בקהילת בוגרי הישיבה הקד' במסיבות חנוכה שהתקיימו בהשתתפות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ואברכי הקהילה שליט"א

בקהילות בוגרי הישיבה הקד' ברחבי הארץ נערכו במהלך ימי החנוכה מעמדות לחיזוק וביסוס קהילת בוגרי הישיבה הקד', בשילוב מסיבת חנוכה להודות ולהלל, בראשותם של רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ובהשתתפותם של עשרות רבות מהאברכים החשובים בוגרי הישיבה שליט"א. 

המעמדות המרוממים התקיימו בערים בני ברק ומודיעין עילית בהשתתפותם של עשרות רבות מבוגרי הישיבה הקד' שליט"א, שקבעו את משכן תפילתם במניין בוגרי הישיבה הקד' בעיר ב"ב, ובהיכל הכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית, לצד קביעת חוק תלמודם בהיכלי התורה שע"י הישיבה הקד'. 

האברכים החשובים התאספו בצוותא חדא בדיבוק חברים לביסוס ולחיזוק מקום התפילה במעמדות שהתקיימו בראשותם של רבותינו ראשי הישיבה שליט"א אשר טרחו ובאו להשתתף יחד לחזק, להודות ולהלל להשי"ת על רוב חסדיו. 

רבינו רה"י הגרש"ב נושא דברים

בני ברק 

בליל יום ח' של חנוכה התאספו יחד טובי האברכים המופלגים מבוגרי הישיבה הקד' שליט"א הקובעים את מקום תפילתם במניין בוגרי הישיבה הקד' דבני ברק אשר נוסד לפני כשנה וחצי ובס"ד נוחל הצלחה מרובה, בחדר האוכל של הישיבה לצעירים שע"י הישיבה בעיר. 

במעמד השתתפו יחד עם עשרות האברכים שיחי', רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א, רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א והגאון רבי אריאל ברונר שליט"א מרבני הישיבה והכוללים. 

רבינו ראש הישיבה הגר"ח שליט"א בירך וציין בדבריו את ההתרגשות והשמחה לראות את חבר תלמידי החכמים בני הבית שזכו לגדול ולהתעלות בישיבה הקד' וממשיכים להתעלות יחד, והתפילה והברכה היא, כי יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים – ברוכים אתם לה'.     

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א מסר במעמד 'שיעור חומש' בעניני פרשת מקץ. בסיום השיעור נשא דברים בעניני חנוכה ובביאור מהות מלחמת יוון עם ישראל וייחוד הנהגת ישראל בקידוש שם ה' בבריאה שהיא תכלית הנבראים וזו תכלית הבריאה, ובזה הייתה כפירת יוון כנגדם. 

רבינו ראש הישיבה שליט"א הוסיף בדבריו על המעלה העצומה שבקביעת מקום לתפילה בדיבוק חברים ובהמשך ההתעלות יחדיו בצורה הראויה, ואשר לשם כך כדאי ושווה אף לאלו שזו טירחה בעבורם לטרוח ולהתאמץ, ואף אם עתה אולי יש שאין מבינים כ"כ חשיבות הענין הרי שבהמשך החיים רואים עד כמה התפילה במניין ישיבתי ברוח הישיבה הרי היא מרוממת עד מאוד ותורמת רבות לכל שיעור הקומה והבניין של התלמיד חכם ומשפחתו. 

רבינו ראש הישיבה שליט"א הוסיף בסיום דבריו ובירך ברגש רב, כי בע"ה המנין הנכבד והגדול הזה שב"ה מיוסד על אדנים נאמנים יוסיף וירבה עד מאוד ויהיה למקום תורה ותפילה גדול לה' ולתורתו.

עם סיום המעמד בשירות ותשבחות ננעל המעמד בחיזוק גדול למניין הבוגרים ההולך ומתבסס בסייעתא דשמיא להרבות קול תפילה ותורה מתוך דיבוק חברים. 

בליל שבת קודש נשא שיעור מיוחד במניין הבוגרים רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א.   

רבינו רה"י הגר"ח שליט"א נושא דברים, נראים עוד רבינו רה"י הגרש"ב שליט"א והגר"א ברונר שליט"א

מודיעין עילית 

ביום הראשון של חנוכה התקיים המעמד בעיר מודיעין עילית ע"י קהילת בוגרי הישיבה בהשתתפותם של עשרות רבות מבוגרי הישיבה הקד' שליט"א ובני משפחותיהם שיחי', שבאו למעמד המיוחד בשבת אחים גם יחד לחזק ולבסס את קהילת בוגרי הישיבה, להודות ולהלל להשי"ת על כל חסדיו בימים ההם ובזמן הזה.  

המעמד התקיים בראשותו של רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א, רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, הגאון רבי שמואל דוד רייסנר שליט"א מרא דאתרא דחריש ורב קהילת בוגרי הישיבה במודיעין עילית, והגאון רבי שמשון פריינד שליט"א ראש החבורה בכולל שע"י הישיבה הקד'.    

רבינו ראש הישיבה הגרח"מ שליט"א נשא דברים במעמד ועמד בדבריו בעניני הנס בחנוכה, בענין מה שאומרים שההדלקה הייתה 'על ידי כהניך הקודשים' וצריך ביאור מה ענין זה לנס, ומה שייך לנס על ידי מי זה נדלק? אמנם הנה מצינו כבר בגמ' במעילה בגזירה שהייתה באותו הזמן ובת המלך נכנס בה שיגעון ויצא לקראת רשב"י שד בן תמליון ועל ידו נתרפאה בת המלך ונתבטלה הגזירה עיי"ש. וכתוב שם בגמרא שבכה רשב"י שלשפחה שבבית אבא נזדמנו לה ד' מלאכים ולו נזדמן רק שד, עיי"ש.

ומבואר עד כמה חלוק על ידי מי נעשה הנס, שכאשר אנחנו מתפללים להצלה הרי שפעמים ההצלה מגיעה בהארת פנים יותר ופעמים פחות, וע"ז מודים לקב"ה שהנס נעשה בהארת פנים מיוחדת "ועל ידי כהניך הקדושים".      

ראש הישיבה שליט"א הוסיף כי בדורינו בריבוי התורה שיש באופן מיוחד ונפלא הן בכוללים בריבוי העוסקים בתורה בכמות ובאיכות, והן בכל מקצועות התורה ממש, והן בחיבורים וכו' וכשיש את האפשרויות ברוחניות ובגשמיות לעסוק בתורה לשבת בבית ה' כל ימי חיינו הרי זה הארת פנים מיוחדת מאיתו יתברך, ולנו אין אלא ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. 

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א עמד במשאו על ענין יסודי בעבודת ה' שהוא 'לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש' והיינו כי על ידי שנגיד גדלך מ'לדור ודור' הרי שאז יוכל להתקיים שנקדיש קדושתך 'לנצח נצחים', כי הדרך לכך היא במה שנמשיך את הדורות הקודמים מדור דור, ובמה שאנו ממשיכים בכוח אבות הרי זה הכוח שבידינו להמשיך לדורות הבאים לנצח נצחים. ראש הישיבה שליט"א הוסיף כי כאן שישובים לפנינו תלמידי חכמים עמלים שממשיכים את מה שקיבלו בישיבה הקד' הרי זה 'לדור ודור' נגיד גדלך, והוא ערובה להצלחה גדולה 'לנצח נצחים' בעז"ה.

עוד נשא דברים במעמד רב קהילת בוגרי הישיבה הקד' במודיעין עילית הגאון רבי שמואל דוד רייסנר שליט"א. המעמד ננעל בהתרוממות הרוח ובחיזוק לקהילת בוגרי הישיבה הקד'.

רבינו רה"י הגרח"מ שליט"א עם בוגרי הישיבה
הקהל במעמד
רבינו רה"י הגרש"ב נושא דברים

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר