אוצר הספרים

ריש שמעעתא – חולין וכתובות

נפל נהורא בבי מדרשא בהופעת הקונטרס "ריש שמעתתא" על מסכת חולין ועל מסכת כתובות, שנתחבר ע"י הרב הגאון ר' ראובן סעיד שליט"א מחכמי ורבני הכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר פתח תקווה.

הקונטרס הנפלא התחבר במהלך תקופת לימוד מסכת חולין בכוללים שע"י הישיבה הקד' די בכל אתר, ומצטרף לשאר חיבורי המחבר שליט"א. הספר מתפרס על הסוגיות החמורות שבמסכת חולין שנלמדו בי מדרשא, דן ומפלפל בדבריהם בעומק הסוגיות שבמסכתות אלו במשא ומתן וביאורי ענינים החמורים והעמוקים שבסוגיות אלו, והכל בביאור רב ובבהירות מיוחדת מאוד. 

יהא רעוא שיזכה הרב הגאון המחבר שליט"א להוסיף ולהרבות לקח ופלפול להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות להוסיף ולחבר חיבורים נפלאים.  

את הקונטרס ניתן להשיג בכולל שע"י הישיבה הקד' בפ"ת. 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר