מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הרגא"מ בלוך זצ"ל

קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו

קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו (כ"ו י"ח)

ובמדרש, קח לך את יהושע בן נון לקיים מה שנאמר "נוצר תאנה יאכל פריה" (מדרש רבה כ"א)

מהו סוד הדבר שזכה יהושע להנהגה בזכות שהיה מסדר את הספסלים, חילוק גדול יש בין מבטו של האיש הקטן, לראייתו של האיש הגדול. אצל האיש הקטן רק דברים גדולים הינם בעלי משמעות וחשיבות, לכן מזלזל הוא בקטנות. 

לא כן האדם הגדול, כיון שבכל דבר הוא רואה את התפקיד המיועד לו לכך משכיל להבין שכל דבר אפילו קטן, בעצם דבר גדול הוא. משום שתכליתו היא לשרת את הענין הגדול. היא הנותנת שבחר הקב"ה ברועי צאן כמו משה רבינו ודוד המלך להיות מנהיגים על ישראל. שכן דווקא ביחס לקטנות שם מתגלית הגדלות, ובהתנהגותם עם הכבשים רואים עד כמה יודעים הם ערך הדברים הקטנים, הוי אומר אצל אנשים קטנים יש דברים גדולים וקטנים ואילו אצל הגדולים הכל גדול הוא.      

זהו הביאור במה שהמליצו חז"ל על יהושע, את המקרא נוצר תאנה יאכל פריה, שכן סוד הצלחתו של הנוצר תאנה הוא במה שמבין שמדבר קטן יכול לצאת דבר גדול והולך ומטמין התאנה באדמה על דעת שיצא ממנה עץ גדול ולכך זוכה הוא לאכול את פריה. 

(מרן הגרא"מ בלוך זצ"ל)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר