אוצר הספרים

קונטרס "עטרת טהרה" חלק א'

מה יקרה הבשורה על צאתו לאור עולם של הקונטרס הנפלא "עטרת טהרה" חלק א', פרי עמלם של רבני הכולל שע"י הישיה"ק בעיר חריש. קובץ חידושי תורה וביאורי הסוגיות שנלמדו בחלק הראשון של זמן חורף, מראשיתו ועד לחנוכה, העוסק כולו בענייני הרגשה ויסוד ענין כתמים, לברר ולזקק, להרחיב ולהעמיק בכלל היבטי הסוגיות ופירוש רבותינו הראשונים והאחרונים.
בחלקו הראשון של הקונטרס מובאים שיעורי ראש הכולל הגר"י ברונר שליט"א, הנמסרים בהיכל הכולל מידי שבוע לפתוח פתח להיכלה של סוגיא, לבררה לעומקה בהקיפה ויסודותיה, ולהעמיד צורתא דשמעתתא ודרך לימודה.
לאחר מכן מובאים מערכות וחידושים מבני החבורה שליט"א, ותועלת גדולה היא בכך שדברי תורה אלו נתלבנו בדיבוק חברים ופלפול הלומדים זה עם זה באותן הסוגיות, ומתוך כך הדברים נתחברו לכדי בנין חדש בכל מערכה ומערכה, העולים יחדיו לידי קונטרס נפלא זה, ומיניה ומיניה תסתייעא שמעתתא.
במעמד מרומם לרגל הוצאת הקובץ שהתקיים בחנוכה עמד ראש הכולל הגר"י ברונר שליט"א על חשיבות חקיקת הדברים עלי כתב והדפסת הקונטרס דווקא בימי החנוכה, כנגד גזירת היוונים שיכתבו על קרן השור דברי כפירתם, שעל ידי הכתיבה חודר הדבר אל הלב וקונה בו שביתה.
בימים אלו עמלים רבני הכולל שליט"א על הוצאת קובץ חידושי תורה "עטרת טהרה" חלק ב', בענייני תליות בכתמים. יזכם ה' שיפוצו מעיינותיהם חוצה וחפץ ה' בידם יצליח לשמוע ללמוד וללמד.
ניתן להשיג קונטרס זה ע"פ כתובת האימייל: ‫[email protected]

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר