אוצר הספרים

ספר "דעת תבונות המובאר" - מסילת דרך

דעת תבונות המבואר – מסילת דרך

ציפייה עצומה בקרב הציבור התורני בכלל ובציבור בני התורה דורשי ה' מבקשי מוסר וחכמה בפרט, לקראת הופעת הספר "דעת תבונות" – מסילת דרך, ביאור על הספר הקדוש "דעת תבונות" למרנא הרמח"ל זיע"א. כשחונה עליו ביאור "מסילת דרך" המבאר ומפרש כל מילה ומילה מדברי הרמח"ל בספר שכידוע נכתב בשפה קשה ועמוקה, והמחבר שליט"א הניף ידו לבאר ולהנגיש את דברי מרן הרמח"ל בשפה ברורה ושווה לכל נפש, כשלצד זאת הוסיף המחבר שליט"א גם הערות ביאורים ועיונים, הן מדבריו של הרמח"ל בשאר מקומות בספריו הקד', והן במה שיש לדון ולהרחיב בדברים העומדים ברומו של עולם.

הספר עומד לצאת לאור לקראת יום היארצייט של מרן הרמח"ל זיע"א ביום כ"ו אייר, על ידי הגאון רבי מרדכי פיש שליט"א משגיח הישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' בבני ברק ובאחיסמך.

הספר דעת תבונות המבואר עם הפירוש 'מסילת דרך' יוצא לאור עולם לאחר ההצלחה העצומה בהוצאת הספר דרך ה' המבואר עם פירוש 'מסילת דרך' שזכה להתקבל בהתלהבות בקרב ציבור שוחרי התורה והמוסר והפך בס"ד לנכס צאן ברזל בתורת המחשבה בכלל ובתורת הרמח"ל בפרט עם יציאתו לאור עולם ע"י הגאון שליט"א לפני כשנה. מאז כבר יצא הספר לאור במספר מהדורות שאזלו מהשוק, וזכה להתקבל בשמחה ובקורת רוח בהיכלי התורה ובעולם המוסר לאור ייחודיותו ובהירותו בהנגשת עומק דברי הרמח"ל כשרבים קובעים בו את חוק לימודם ומעידים כי לראשונה זוכים הם להבין וללמוד כראוי את דברי הרמח"ל כפשטן.  

את הספר ניתן להשיג אצל הגאון המחבר שליט"א, ובהמשך בחנויות הספרים המובחרות.

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר