אוצר הספרים

קונטרס "עטרת טהרה" עמ"ס נדה – ח"א

בשורה טובה בצאתו לאור עולם של הקונטרס הנפלא "עטרת טהרה" על מסכת נדה ח"א, מפרי עמלם של  חכמי ורבני הכולל שליט"א בני הכולל שעל ידי הישיבה הקדושה בעיר חריש. והוא קובץ חידושי תורה וביאורי הסוגיות שנלמדו בחלק הראשון של זמן חורף, העוסק כולו בענייני הרגשה ובעניני סוגיית כתמים, לברר ולזקק להרחיב ולהעמיק בכלל היבטי הסוגיות ופירוש רבותינו הראשונים והאחרונים.

בחלקו הראשון של הקונטרס מובאים שיעורי ראש הכולל הגר"י ברונר שליט"א, הנמסרים בהיכל הכולל מידי שבוע לפתוח פתח להיכלה של סוגיא, לבררה לעומקה בהיקפה ויסודותיה, ולהעמיד צורתא בעומקא דשמעתתא.

בחלקו השני של הקונטרס מובאים בו מערכות וחידושים מבני החבורה שליט"א, שנתלבנו בדיבוק חברים ופלפול הלומדים זה עם זה בעומק הסוגיות, ומתוך כך הדברים נתחברו לכדי בנין חדש בכל מערכה ומערכה, העולים יחדיו לקונטרס נפלא זה, המלא וגדוש במערכות וחידושים נפלאים, ומיניה ומיניה תסתייעא שמעתתא.


את הקונטרס ניתן להשיג ע"פ כתובת דוא"ל:  [email protected]

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר