אוצר הספרים

קונטרס "מבי מדרשא"

שמחה עצומה בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר ביתר עילית בהופעת הקונטרס "מבי מדרשא" על מסכת נדה ובו נתקבצו ובאו עשרות חבורות ומערכות וחידושים נפלאים וערבים מאת חכמי ורבני הכולל שליט"א בעומק הסוגיות דמסכת נדה, בעניני סוגיות הרגשות וכתמים. 

בפתח הקונטרס מופיע מאמר ארוך שנכתב ע"י ראש הכולל הגר"י וינר שליט"א ובו מתבארים ומתבררים יסודות דין הרגשה על כל פרטיהם ויסודותיהם. בהמשך הקונטרס מובאים חבורות ומערכות רבות מחכמי ורבני הכולל שליט"א בסוגיות אלו, שנתחברו ביני עמודי – בי מדרשא בעומק העיון, והלא המה ביאורים ובירורים בענינים רבים במסכתא, ובהם חידושים מתוקים מדבש ונופת צופים, כשבעז"ה עוד חזון למועד לקבץ קובץ על יד ירבה בקיבוץ גדול של חידושי כל עניני המסכתא המתלבנים בי מדרשא בהמשך הזמן בס"ד. 

את הקונטרס ניתן להשיג בכולל שע"י הישיבה הקד' בביתר עילית. 

ספרים נוספים

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר