אוצר הספרים

קובץ "כתר העטרה"

כתר העטרה – בבא קמא

בישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' ישיבת 'עטרת יוסף שלום' – מודיעין עילית, הופיע ויצא לאור בס"ד קובץ "כתר העטרה" על מסכת בבא קמא, ובו מאות עמודים של עשרות מערכות וחידושים נפלאים מראשי ורבני הישיבה שליט"א ומבני החבורה נ"י דשיעור ג', הערות ביאורים חידושים וחבורות על מסכת בבא קמא, שנכתבו ברוב עמל ושקידה, ביגיעה להעמיד דבר על תילו משנה נהירה וברורה, על הסוגיות הנלמדות בישיבה הקד' בשנה זו.

הקונטרס יצא לאור לזכות ולעילוי נשמת הרבני ר' יוס

 

ף ב"ר יעקב מאיר זצ"ל, חמיו של ידיד הישיבה הר"ר אברהם יצחק ארים הי"ו ומשפ' שיחי', שבנדבת ליבם בנו והקימו את בנין הישיבה הקד' במודיעין עילית, ולקראת המעמד הגדול של הכנסת ספר תורה וחנוכת ארון הקודש לישיבה הקד' שהתקיים בר"ח שבט לע"נ ר' יוסף זצ"ל, הדפיסו בני הישיבה הקד' נ"י את הקונטרס.

את הקובץ ניתן להשיג בישיבת 'עטרת יוסף שלום' מודיעין עילית.  

ספרים נוספים

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר