כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מיושבי בית המדרש

הישיבה החדשה לצעירים באחיסמך - בשמחה רבה ובהתרגשות, נפתח זמן אלול בישיבה הקד' לצעירים שע"י הישיבה הקד' בשכונה התורנית 'אחיסמך' שבעיר לוד, הישיבה פתחה בסייעתא דשמיא את שעריה בראש חודש אלול תשפ"ב, בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ותלמידי שיעור א', שחנכו וייסדו את הישיבה הקד'.

כעשרים ושש בני עלייה תלמידי שיעור א' מצוינים ומצטיינים, מסלתה ושמנה של משפחות בני התורה בשכונה התורנית, ועימם מיטב התלמידים בעיר רחובות הסמוכה, פתחו את זמן אלול בישיבה החדשה לצעירים באחיסמך. 

בצוות הישיבה מכהנים פאר מרביצי תורה מופלגים שידם רב להם בהעמדת תלמידים, ובראשם ראש הישיבה מורינו הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, כמשגיח הישיבה מכהן הגאון רבי מרדכי פיש שליט"א לצד הישיבה בעיר ב"ב, הגאון רבי דוד מאיר הכהן שבדרון שליט"א והגאון רבי ישראל ברמץ שליט"א מכהנים כר"מים בישיבה החדשה.   

כזכור, עם התיישבותן של מאות משפחות בני תורה בשכונה במשך השנים האחרונות, הגיעו במהלך השנה האחרונה בקשות רבות מפרנסי ורבני שכונת אחיסמך שליט"א להקמת הישיבה, עקב הצורך הגובר והולך בהקמת מקום תורה ובית חינוך לבני עלייה מצויינים להעמדתם והצלחתם בתוי"ש, לאור זאת נעתר רבינו ראש הישיבה שליט"א לייסד ולהקים את הישיבה החדשה, שעומדת במרכז מוסדות התורה בשכונה, ומשמיעה את דבר ה' ואת קול התורה ברמה בין כותליה.   

עם פתיחת הישיבה הקד' נרשמה הצלחה מרובה בס"ד, כשבשורת הקמת הישיבה הופכת לשיחת היום בקרב ציבור בני התורה, במהלך הקיץ האחרון הסתיים הרישום לישיבה, כאשר מתוך הביקוש העצום התקבלו בני עלייה המובחרים שבתלמידי כיתות ח' בשכונה, ואליהם הצטרפו קבוצת תלמידים מצויינים מהקהילה התורנית בעיר רחובות הסמוכה. 

לקראת ייסוד הישיבה התכנסו בחודש תמוז האחרון למעמד נרגש ומיוחד של ייסוד הישיבה הקד' בראשות מרנן ורבנן רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ראשי ורבני הישיבה הקד' באחיסמך שליט"א רבני קהילות בני התורה באחיסמך וברחובות שליט"א, מנהלי התלמודי תורה שליט"א והורי התלמידים שיחי'. 

במעמד נשאו דברים נלהבים רבותינו ראשי הישיבה הגאון רבי חיים שליט"א והגאון רבי שלום בער שליט"א, וכן רה"י דאחיסמך הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א. עוד נשאו דברי ברכה ראש ישיבת מאור התלמוד הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, ורבני השכונה הגרש"צ רוזנבלט שליט"א והגר"א ברוידא שליט"א. שעמדו בדבריהם בגודל הזכות של הקמת מקום התורה הנכבד והגדול לה' ולתורתו, בית שיגדלו בו תורה ויראת שמים. כן בירכו מרנן ורבנן שליט"א את התלמידים היקרים שיחי' שיזכו לעלות מעלה מעלה ולהיות גדולים בתורה וביראה עובדי ה' באמת ובתמים, ויראו הוריהם שיחי' נחת אמת, זרעא די לא יפסוק ולא יבטול מפתגמא דאורייתא. 

כאמור, בראש חודש אלול נפתחה הישיבה בס"ד עצומה, בלב השכונה במבנה הדור ורחב ידים כנאה וכיאה, וקול התורה נשמע ברמה ויישמע בעזה"י עד ביאת גואל. 

שיעור בישיבה

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר