מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל

מזמור שיר ליום השבת

מזמור שיר ליום השבת

דוד המלך ע"ה בהתרוממו בשירתו האלקית ובהציצו בחיי העתיד פתח ואמר (תהילים צ"ב):

מזמור שיר ליום השבת: כי השבת מראה לנו על ההנהגה העליונה התכליתית שתהיה לעתיד לבוא ליום שכולו שבת, טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. 

להגיד בבקר חסדך: להגיד "בבקר" היינו לעתיד לבוא, כמו שאמרו חז"ל זה העולם הבא שהוא דומה לבוקר (ילקו"ש תהלים צב תתמג) שאז נראה כי כל הבריאה היא לאושרנו ולטובתנו. "חסדך" כי אז נכיר שהכל היה בחסד ה' עלינו. 

ואמונתך בלילות: וגם עתה שאנו סובלים ואיננו מכירים את הטוב הצפון בזה בעדנו, טוב להגיד – אמונתך דהיינו האמונה בה' והבטחון כי לטובתנו הוא. "אמונתך בלילות" בעולם הזה שהוא כולו לילות (ילקו"ש שם). 

עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור: היינו על כל מיני שיר וזמר שאפשר על ידם להודות לה' ולזמר לשמו נודה ונזמר לו. 

כי שמחתני ה' בפעלך: גם מה שפעלת כבר שמחתני ה' בראותי בם את גודל החכמה וההרמוניה הנפלאה שבכל הבריאה – במעשי ידך ארנן!.  

מה גדלו מעשיך ה': כל מה שבראת כבר שמכנים אנו בשם "מעשה" מה גדולים הם מעשיך, אבל מה "מאוד עמקו מחשבותיך"! הבריאה הנפלאה הנמצאת עוד במחשבה מה מאוד עמוקה היא. 

ומסיים: כי מתוך אותה הבריאה שבמחשבה נוכל להכיר ולהגיד "כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו" כי בה אין שום פגם וחסרון ומתוכה נוכל להכיר את רוב הטוב אשר נתן ה' לבריותיו בבריאתו הנפלאה. 

(מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל, שיעורי דעת)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר