מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל

 

מזמור שיר ליום השבת – ליום שכולו שבת

נבין בזה מדרש פליאה ידוע שאין לו מובן, "אמר ר' לוי המזמור הזה אדם הראשון אמרו פגע אדם ראשון בקין אמר ליה מה נעשה בדינך אמר ליה עשיתי תשובה ונפטרתי התחיל אדם הראשון מטפח על פניו אמר כך הוא גדול כחה של תשובה ולא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר מזמור שיר ליום השבת" ילקו"ש (תהילים צב).  

והיינו כי אדם בפגעו בקין ששניהם חטאו ונטרדו אמר לו מה נעשה בדינך כי אדם הראשון שידע שרשי הבריאה מסוף העולם ועד סופו לא מצא תקנה לחטא ופגם שכבר נעשה, אמר לו קין עשיתי תשובה ונתפשרתי. ראה אדה"ר, כי יש מציאות של התשובה, שבעולם הזה אין לה שום מקום, ובא מתוך ידיעה זו להכיר בהנהגה שבעולם אחר, עולם התיקון הגמור, שעתיד לבוא, ומתוך התפעלות זו עמד ואמר: "מזמור שיר ליום השבת" דהיינו ליום שכולו שבת שהוא לעתיד לבוא ראה, כי לא בבריאה זו שורש התשובה אלא בבריאה שהיא עדיין במחשבה ושר את שירת העתיד. 

(מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל, שיעורי דעת)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר