כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

לכבוד התורה ולכבוד הרגל

חלוקת ד' המינים המהודרים ביותר לבני הישיבה

אחרי ארבעים ימי התעלות והתרוממות זיו פניהם של בני העלייה קורן כולו בהדר. הדר של תורה בטהרה, הדר של קניין במידות נעלות והתעלות מיוחדת. וכשההדר הנפלא הזה נסוך על פניהם מה נאה יותר מלקיים "ולקחתם לכם פרי עץ הדר". ערכות מושלמות של ארבעת המינים, הדר שבהדר שהמתינו לבני הישיבה בחלוקה המסורתית.

וכך, כמיטב המסורת, גם השנה התקיימה במוצאי יום הכיפורים חלוקת ד' מינים לבני הישיבה בקריית הישיבה, בסיוע ובהשתדלות קרן הצדקה שע"י הישיבה הקד' על מנת לזכות את בני הישיבה הקד' בקיום המצווה בהידור ובשלימות.

חלוקת ד' המינים לבני הישיבה במחיר מסובסד המתקיימת מאז הקמת הישיבה הקד', נודעת ביופי ובהידורים המופלגים פרי עמל רב המושקע בבירור הסחורה המעולה ביותר לקיום המצווה בשלימות.   

בהנהלת קרן הצדקה מספרים כי ההכנות לחלוקת הד' מינים של הישיבה הקד' החלו כבר בחודשי הקיץ, במערך מיוחד בו מוינו ונבררו מטעי פרדסי אתרוגים שלמים במקומות שונים ברחבי הארץ על ידי צוות הפיקוח וההשגחה של הרבנים הגאונים שליט"א, בירור אחר בירור ליטול מכל מטע ומטע את המינים המושלמים והמהודרים ממש שבו.  

ואכן גם השנה במאמצים מרובים הצליחה הנהלת הישיבה להשיג כאלף ערכות ד' מינים לכלל בני הישיבה הקד' הכוללות אתרוגים מיוחדים ביותר מהזנים: חזו"א מרוקו ותימני, ולולבים שופרא דשופרא וכן ההדסים המהודרים המכונים 'בריסקע הדסים' וב"ה נרשמה הצלחה מרובה לחלוקה המיוחדת. 

כאמור, במוצאי יום הכיפורים לאחר מעמד הסיום על מסכת 'נדרים' התקיימה החלוקה בקריית הישיבה בהיכל 'בית שמאי' החלוקה התקיימה לפי זמנים קבועים לכל ועד וועד. בחלוקה השתתפו מורי הוראה מובהקים שליט"א שהורו והשיבו לשאלות התלמידים, ובראשם מורינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א שהשיב בחדרו לכל השאלות בעניני שלימות ההידור באתרוגים.   

כידוע מנהג הישיבה בכל השנים, על פי מנהג ישיבת טעלז, שאין נוסעים התלמידים לביתם במוצאי יום הכיפורים אלא ביום המחרת לאחר תפילת שחרית וסדר לימוד, וכך חלוקת הד' מינים המתקיימת במוצאי יום הכיפורים מתמשכת עד לשעות הקטנות של הלילה. אולם השנה שיום הכיפורים חל ביום חמישי, הוקדמה השיבה לבית למוצאי יום כיפור, מה שהיה עלול לגרום עומס רב בחלוקה, אולם בסייעתא דשמיא למרות קוצר הזמן התנהלה החלוקה בסדר ובתכנון מדוקדק, וכבר בליל מוצאי יום הכיפורים שבו כל תלמידי הישיבה לבתיהם כשבידם תלמודם, וד' מינים מהודרים בחיקם.  

 

חלוקת הד' מינים

חלוקת 'כבוד יום טוב' לחכמי ורבני הכוללים שליט"א

בערב חג הסוכות התקיימה החלוקה המיוחדת לכבוד היום טוב לסייע בידי עמלי התורה חכמי ורבני הכוללים שע"י הישיבה הקד' שליט"א לקבל את החג בשמחה בכבוד ובנקל, החלוקה התקיימה בעשרה מוקדים ברחבי הארץ בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, פתח תקווה, חריש, אופקים ובאחיסמך. 

החלוקה המיוחדת והמכובדת נתמכה על ידי ידידי הישיבה נדיבי עם תמכין דאוריתא שהוזילו הון עתק לכבוד עמלי התורה, והתקיימה בניהול קרן הצדקה שע"י הישיבה הקד'.  

למרות ההיקף האדיר התקיימה החלוקה בהצלחה מרשימה, צוות מורחב ומערך לוגיסטי אדיר אפשר לכל משפחה ומשפחה מאברכי הישיבה לקבל לביתה חבילת חג שכללה בשר ועופות שתייה וארגזי מיני מתיקה ועוד. קרוב לשלושת אלפים חבילות חג לרבני ואברכי הישיבה שליט"א שונעו בתכנון מורכב וקפדני למוקדי החלוקה.

בצוות הנהלת 'קרן הצדקה' שע"י הישיבה הקד' שעשה לילות כימים על מלאכת הקודש, הביעו סיפוק עצום מההצלחה הגדולה והשלמת המבצע המורכב לטובת עמלי התורה רבני ואברכי הישיבה הקד' שליט"א ומשפחותיהם לסייע בעדם לקבל את קדושת היום טוב מתוך הרחבת הדעת ושמחת חג.

חלוקת "כבוד יום טוב" במודיעין עילית

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר