Articles

Search by author
Search by author
Search by topic
Search by topic
Search by date

לבקר בהיכלו. מסע חיזוק מיוחד

מסע חיזוק מיוחד של מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א בהיכלי התורה של הישיבה הקד' בעיר בית שמש

חיזוק רב וקורת רוח מרובה נרשמה בהיכלי התורה של הישיבה הקד' עם הגעתו של מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א למסע מיוחד לחזק ולרומם את קרן התורה בכולל האברכים ובתלמודי התורה שעל ידי הישיבה הקד' בעיר בית שמש.
מורינו ראש הישיבה שליט"א נעתר לבקשה לבוא ולחזק את רבנן ותלמידהון בהיכלי התורה בבית שמש לקראת המשך זמן החורף הבעל"ט ולרגל השלמת מבצע מיוחד שהתקיים בתלמוד תורה שע"י הישיבה הקד' מיזם 'מה נאים דרכיו' לחיזוק דרבון ועידוד התלמידים לעבודת המידות ולוויתור.
עם תחילת זמן החורף הגיע מורינו ראש הישיבה שליט"א לביקור החיזוק שנפתח בתלמוד תורה של הישיבה הקד' ברמה א'. ילדי תלמוד תורה עטרת-שלמה ברמה א' התאספו לבושי חג ברחבת חצר התלמוד תורה ובהתרגשות גדולה קיבלו מאות הילדים כשבראשם מנהלי התלמוד תורה, המחנכים והמלמדים שליט"א את פני מורינו ראש הישיבה שליט"א.

מורינו ראש הישיבה שליט"א פתח את משאו בדברים נרגשים: אנחנו נמצאים ב'בית שמגדלין בו תורה ותפילה' התלמוד תורה הזה הוא בית גדול, כי בית גדול זה ברוחניות ובחשיבות של לימוד התורה, מקטנות ועד בגרות – מגדלין כאן תורה ותפילה. זה בית שמחנכים בו לתורה כראוי ולתפילה כראוי, ומוסרים נפש על החינוך שיהיה באופן הטוב והמעולה ביותר, אשריכם שאתם זוכים ללמוד ולהתחנך בבית הגדול והקדוש הזה.
לאחר מכן הרחיב מורינו ראש הישיבה שליט"א במשאו בדברי חיזוק ובין דבריו אמר: "תכלית העולם הוא ללמוד תורה ולשם כך נבראו כל העולמות וכלל ישראל נבראו רק ללימוד התורה, התורה זה הדבר הכי חשוב שיש, יהי רצון שתזכו להמשיך ולעמול בתורה, בגמרא, במשניות ובחומש. כל ילד צריך לדעת שהוא בוחר להתעסק בדבר הכי חשוב בעולם ובלימודו הוא הכי חשוב בעולם".
"אבל זאת צריך לדעת" הוסיף והטעים ראש הישיבה באוזני התלמידים, "כי לא ביום אחד נהיים תלמידי חכמים, כל יום לומדים עוד פרק ועוד פרק וכל יום יש את הלימוד שלו, את הפסוק של היום, את המשנה של היום ואת הגמרא של היום, ואם לומדים טוב כל יום, אחרי זה הופכים להיות תלמיד חכם, חשוב במיוחד להשתדל מאוד ללמוד ברור, בבהירות ומה שלומדים יהיה ברור, כי אם לומדים בלא הבנה ברורה ואם לא מבינים טוב כל כך, אזי הלימוד נהיה בכבידות, וזה מפריע מאוד לחשק ולרצון בלימוד

עוד הוסיף מורינו ראש הישיבה שליט"א בדבריו: "יש עוד נקודה, רבי חיים מוואלזי'ן אמר שכל האדם לא נברא אלא לעזור לשני, להועיל לאחריני, העולם נבנה בחסד, עולם חסד ייבנה. ואם עוזרים לשני כמו שצריך אז הקב"ה עוזר, ונותן סייעתא דשמיא. וכך קונים את התורה, כי לא מספיק רק ללמוד, אלא יש גם קניינים לתורה, והתורה נקנית במידות טובות".
"הגמ' אומרת שקידוש ה' זה אדם שלומד תורה ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות ועליו נאמר 'ישראל אשר בך אתפאר' מידות טובות זה הנוי והיופי של כלל ישראל ומי שלומד תורה עם מידות טובות הוא תורה מפוארה – בכלי מפואר".
"המבצע המיוחד הזה של 'ראו מה נאים דרכיו', הרי זה ממש ישראל אשר בך יתפאר. זה תורה עם מידות טובות המשלימים אחד את השני. ה' יעזור שתעלו מעלה מעלה ותהיו תלמידי חכמים ותזכו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד, ותגדלו במידות טובות, תעלו ותצליחו".
ראש הישיבה שליט"א סיים בברכה, "הקב"ה יתן כוח ועוז לכבוד המנהל הרב הגאון שליט"א ועימו המלמדים החשובים המוסרים נפשם להעמיד עמלי תורה, להעמיד את הדור הבא של כלל ישראל, הקב"ה ישלח להם כוח להמשיך הלאה להעמיד את הבית הגדול והקדוש הזה ויצליחו בכל".
עם סיום הדברים הנרגשים עברו מאות ילדי התלמוד תורה לברכה, כשמורינו ראש הישיבה שליט"א מברכם אחד לאחד במאור פנים.

לאחר מכן התכנסו תלמידי כיתות ח' להיבחן על תלמודם אצל ראש הישיבה שליט"א, במשך שעה ארוכה נבחנו התלמידים על פרק 'האשה נקנית' במסכת קידושין, כשבסיום המבחן מורינו ראש הישיבה שליט"א הביע את התפעלותו בפני המלמדים שליט"א מההבנה הבהירה ומהיקף הידיעות שהוכיחו התלמידים בידיעת הפרק על בוריו, ובירך בחום רב את התלמידים שימשיכו כך ויעלו מעלה מעלה.
משם המשיך מורינו ראש הישיבה שליט"א לתלמוד תורה עטרת שלמה ברמה ג', שם בחן את כל תלמידי התלמוד תורה במשך שעה ארוכה במבחן פומבי על תלמודם, בסיום המבחן בירך בחום רב את התלמידים היקרים שיגדלו לתלמידי חכמים גדולים.
מורינו ראש הישיבה שליט"א הביע את התפעלותו מההצלחה המופלאה של התלמוד תורה, שנפתח אך לפני שנים ספורות ומאז נמנה בסייעתא דשמיא בשורה הראשונה ממש של תלמודי התורה בעיר, כששמו ושמעו יוצא לפניו לשם ולתהילה ועל תלמידיו נמנים סלתה ושמנה של בני הקהילה התורנית בעיר.

חוץ מתורה הכל זה הבל – אין בו ממש
לאחר מכן הגיע מורינו ראש הישיבה שליט"א להיכל התורה בכולל שע"י הישיבה הקד' ברמה ג' שם מסר שיעור בסוגיות שבמסכת חולין.
בתחילת הדברים נשא דברי חיזוק בפני האברכים על חשיבות עמלה של תורה ועל הזכייה המופלאה של יושבי האוהלים הספונים כל חייהם באוהלה של תורה בעמל.
בין הדברים הזכיר "כתב רש"י בתחילת התורה בראשית – בשביל התורה שנקראת ראשית. זה התכלית של בריאת העולם. כתוב בפסוק 'הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש' כל העולם זה הבל, מה פירוש הבל? הבל זה האדים, זה נראה כביכול משהו, אבל באמת אין מאדים שום דבר, אי אפשר אפילו למשש את זה, אין לזה שום קיום. כל הבריאה כולה נדמה שיש בזה משהו, אבל זה הבל! אין בזה אפילו ממשות ואין לזה קיום. ועל זה אמרו חז"ל בעמלו של עולם אין יתרון אבל לעמלה של תורה יש יתרון".
"כי התורה זה למעלה מן השמש! כל עמל ועמל בתורה הוא יותר מכל העולם הזה, כי רק הוא יש לו קיום ויתרון. אשרינו שאנו זוכים לעמול בתורה ביגיעה ובעמל, כאשר כל יגיעה בהבנה זה תכלית הכל. אשריכם תלמידי חכמים שזוכים לקיים את העולם ולהיות תכלית ונזר הבריאה כולה, כמה אושר אמיתי יש לנו".

הקמת התלמוד תורה החדש ברמה ד'
בסיום הביקור נועדו עם מורינו ראש הישיבה שליט"א רבני וראשי הקהילות שליט"א יחד עם מנהלי התלמודי תורה של הישיבה הקד', שהעלו בפניו את הביקוש הגדול והצורך העז שנוצר לפתיחת תלמוד תורה של הישיבה ברמה ד' המתאכלסת בתקופה זו, לאחר ההצלחה הגדולה ומסורת החינוך המפוארת של תלמודי התורה של הישיבה הקד' הפרוסים בכל רחבי הארץ. מורינו ראש הישיבה שליט"א חיזק את ידיהם ובירך את מנהלי התלמוד תורה בהצלחה גדולה עד מאוד, ושיזכו להעמיד ולחנך את הדור הבא של תלמידי החכמים של כלל ישראל מתוך הצלחה גדולה בכל.
ראש הישיבה שליט"א הוסיף, כי ביודעו ומכירו את ההשקעה העצומה של המנהלים והמחנכים שליט"א וההצלחה הגדולה של התלמודי תורה של הישיבה הקד' המחנכים דורות לתורה ויראת שמים, הרי שבודאי ובודאי יצליחו מאוד כל התלמידים הן בתלמודי תורה ברמה א' וג' והן בתלמוד תורה החדש ברמה ד' שיצליח מאוד בע"ה.

כתבות נוספות

לשמו ולזכרו תאוות נפש
לשמו ולזכרו תאוות נפש

שנה חלפה מעת הסתלקותו של נפש נקי וצדיק ידידינו הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל. חבר יקר ואהוב שגדל וצמח, עלה ונתעלה בין כותלי הישיבה הקדושה, והיה לנו למופת ולאות, לדמות פלא, לנער שבימים מועטים זכה להגיע לדרגות גבוהות בהתמדת התורה ובידיעת התורה, ביראת ה' טהורה ודביקות בה', ולעלות לישיבה של מעלה צדיק ונקי אחר תוספת זיכוך ומירוק ביסורים מרים וקשים, ביום י' אדר תשפ"ג. 

זכתה ישיבתינו הקדושה וזכו בני החבורה נ"י שדמותו המופלאה של שלמה זצ"ל הייתה עימנו, שבין כתלי ישיבתנו הקדושה גדל בן עלייה מופלג שהיה דמות מיוחדת אות ומופת ממש. הן ברוממותו ובאופיו הייחודי, והן בדמות הפלא שניכר בו לכל סובביו ומכריו כי זכה שהתאמת והתברר אצלו חובתו בעולמו בבהירות – והשיל מעליו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם.  

במשך כל י"ב חודשי האבלות מעת הסתלקותו, חסרונו מורגש עד מאוד בהיכל בית המדרש. געגועים וזכרונות צפים. ובכל עת נשמעים עובדות וסיפורים, קטנים וגדולים, סיפורי היום-יום שגילו טפח, אך מאלו העובדות מתגלים טפחיים מגדלות של בן עלייה ששאף כל חייו. ולוואי שנזכה ללמוד מדרכיו המופלאים וממעשיו הטובים.   

מיוחד היה שלמה זצ"ל בעמלו בתורה, בעל הבנה גדול וגם בקי גדול. מתמיד עצום בשעות הסדרים ובין הסדרים בלימוד ברציפות, והכל מתוך שמחה ונעימות מופלאה. גם בימי שישי ובלילות שבת קודש היה רגיל לעסוק בתורה שעות על גבי שעות ברציפות הרבה אחרי סיום הסדר, בתקופה האחרונה אמר כמה הוא מתגעגע 'לשטייגע'ן של ליל שבת של חורף',  שלמה זצ"ל נתחבב על רבותיו שליט"א בחיבה יתירה.  

קרבת ה' והרוממות בה חי היו באופן שאינו מצוי בגילו. אחד מיני הסיפורים הממחישים את רוממותו היה, היותו רגיל ללמוד את הספר 'ערוך השולחן' על הדינים לעתיד לבוא, ובהזדמנות שדיברו חבריו אם היה מותר לעשות פעם אחת עבירה אחת מה היו עושים, הוא אמר: הייתי עולה להר הבית ומקריב קרבן לה'!

בסוף זמן קיץ שיעור א' בישיבה, חלה ל"ע במחלה הנוראה וכחצי שנה סבל ייסורים קשים ומרים מאוד, ונזדכך בכל מיני ייסורים, ובכל התקופה הזו קיבל כל שעבר עליו באמונה ובאהבת ה'. וכשהיה ברור אצלו מהרופאים שזו תקופתו האחרונה היה אומר וידוי, ומכין את עצמו לכך, והיה מתבטא שגם המיתה לטובה, וביקש מבני משפחתו שלא יצטערו על זה הרבה מידי. מאידך גם בזמן הזה, המשיך בלימודו שהיה לומד עם חבריו, וכשיכל היה מגיע לישיבה הקד' ולומד בסדרים. בכל תקופת חייו האחרונה, אחרי שהטיפול בחו"ל לא הצליח, שהה בישיבה, עד שלוש ימים לפני פטירתו – כשקיים בו "לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו בשעת מיתה". 

יראתו הטהורה ודקדוק ההלכה שלו היו באופן מיוחד, היה בקי גדול ומדקדק בהלכה, ויראת שמים ויראת חטא היו על ליבו כשכל כל רואיו וסובביו חשים כי הוא חי ביראה ובשמחה תמיד.  

ניכרו הדברים עד מאוד בצורה מיוחדת ופלאית בעת מחלתו שהתנשא כארי בגבורה שלא לוותר על קוצו של יו"ד עד שעתו האחרונה. תמיד היה מבקש שהעירוי יהיה ביד ימין, כדי שיוכל להניח תפילין ביד שמאל. ולמרות שמאוד כאב לו שעושים את העירוי באותה יד כמה פעמים. וכשהורידו ממנו את האינפוזיה הלך לטבול במקוה בערב שבת, ואמר שסוף סוף יכול לטבול בלי חציצה. בסוף חייו אמר, שהוא זכה שלא היה יום אחד שלא הניח תפילין בכל המצבים, ובימים שהיה בלא הכרה היו אלה ימי חול המועד שאין מניחים בהם. 

סיפר סבו הגר"צ ובר שליט"א, שבאותה תקופה הוא התקשר לשאול אחרי טיפול שעבר ואמר שאינו יודע אם הוא במצב של עומד לפני המלך, האם מותר לו להתפלל מנחה, וכשהשיב לו סבו שליט"א שיתפלל, עדין שאל אולי עדיף להתפלל תפילה קצרה, וכשהשיב לו שיתפלל כרגיל, אמר אחר כך שנראה לו שהצליח לכוון בתפילה.  

לקראת ראש השנה האחרון, כשהבין שיתפלל בבית החולים בלי מנין, החל ללמוד תקיעת שופר, ובמשך תקופה ארוכה תרגל ולמד לתקוע בשופר, וכשהיה מתרגל לתקוע בשופר היה עושה זאת במקום שלא יגרום להפרעה לאחרים במחלקה. בהיותו בעל תוקע בראש השנה תקע את כל התקיעות במנין, ולאחר מכן, עלה בכל קומות הבניין בתל השומר עם אינפוזיה כדי לתקוע בשופר! ותקע בשופר בכל המחלקות כי חשש שתקיעות אחרות שנתקעו שם לא היו כשרות, כשהוא מתאמץ ועולה במדרגות קומה אחר קומה, ולא מסכים בשום פנים ואופן לעלות במעלית שבת.   

גם בראש השנה האחרון בהיותו בעל תוקע, לא הסכים לאכול קודם תקיעת שופר, כמו בכל השנים שלא היה אוכל קודם התקיעות. וביום השני של ראש השנה היה מוכרח לאכול בגלל שהיה צריך לעבור טיפול, וכשאמרו לו זאת, ביקש שיבדקו בשבילו אם במצב כזה זה לכתחילה לאכול.

עם תום י"ב החודש ליום פטירתו – ערב שבת קודש תצוה אחר חצות, י' אדר תשפ"ג – השלימו בני החבורה שיחי' את לימוד הש"ס לעילוי נשמתו וספר התורה שנכתב בהידור רב הוכנס להיכל הישיבה הקד', יחד עם זאת במהלך כל השנה כולה הוסיפו חבריו בני החבורה שיחי' בחיזוקים רבים לזכותו ולעילוי נשמתו. 

כן הוסיפו ומוסיפים להתחזק כלל תלמידי הישיבה שיחי' בקבלה שקיבלו על עצמם עוד בחייו לרפואתו לבקשתו, ולאחר הסתלקותו נקבעה לעילוי נשמתו, שלא לדבר בשעת התפילה כלל ובפרט בתפילת מנחה של שבת קודש. 

וכך ביקש שלמה זצ"ל בצוואתו: "אני מבקש אם אפשר להתחזק בכל אופן שיהיה לעילוי נשמתי, ובפרט בכמה דברים: א. שלא לדבר בשעת התפילה, ובפרט בתפילת מנחה של שבת שמעלתה גדולה והדברים ידועים. ב. להתחזק בלימוד ברציפות באיזה אופן שיהיה. ג. אם אפשר להתחזק בשמירת סדרים (ובימי שישי-שבת שידוע גודל מעלת הלימוד בהם). ד. אם אפשר לנסות להתחזק בלימוד מוסר כראוי, עכ"פ במסגרת סדרי הישיבה בימים א-ה. תודה רבה". רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק, ואנן חבריו וידידיו יש לנו להוסיף לעילוי נשמתו וללמוד ממעשיו ודרכיו הטובים שהיה לנו לנס לאות ולמופת.

חברינו שלמה זצ"ל לא זכה להניח אחריו זש"ק ואנו מוקיריו חבריו וידידיו – עלינו להשתדל ולהוסיף זכויות לעילוי נשמתו, וללמוד ממעשיו ודרכיו הטובים. 

יהיו הדברים לחיזוק לעילוי נשמת הבחור שלמה זכר צדיק לברכה בן יבדלחט"א ר' ברוך מרדכי שליט"א 

לשמו ולזכרו תאוות נפש
ווי להאי שופרא דבלי בארעא
ווי להאי שופרא דבלי בארעא

בצער רב התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון החסיד רבי ישראל יצחק ברנדסדורפר זצ"ל מרבני חסידות תולדות אהרון, שהיה תלמיד חכם מובהק, מתמיד עצום, צדיק ועובד ה', והיה ספון כל ימיו באוהלה של תורה בהתמדה וביגיעה, ועשרות בשנים קבע את חוק תלמודו בכולל שע"י הישיבה הקד' במושב בית מאיר.

הגאון זצ"ל נולד בצרפת בט' אלול ת"ש לאביו הרה"ח רבי שלמה ברנדסדורפר זצ"ל, בהיותו תינוק זכה להינצל עם אביו הרה“ח ר‘ שלמה ז“ל וכל משפחתו מגיא ההריגה באנטוורפן שבבלגיה, ובתקופה זו הם הסתתרו ביערות כמה שנים בהימלטות מהנאצים. 

ברבות השנים הם עלו לארץ והתיישבו בקיבוץ חפץ חיים, כאן בארץ הקודש התוודע ר' ישראל יצחק לאדמו"ר מתולדות אהרון, האדמו"ר בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל ועלה לירושלים להסתופף במחיצתו. לאחר הסתלקותו, דבק באדמו"ר בעל ה'דברי אמונה' מתולדות אהרן זצ"ל שיסד את הישיבה ור' ישראל יצחק שהיה בן 12 נכנס לישיבה. ועד סוף ימיו היה מחשובי הקהילה של "תולדות אהרן", לצד אחיו הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל חבר בד"ץ העדה החרדית. 

לאחר נישואיו נכנס ר‘ ישראל יצחק ללמוד בישיבת מיר. אחר שכבר בילדותו היה לו קשר לישיבת מיר, כאשר בתקופה של מלחמת סיני בעת שהיתה ישיבת מיר מאוד ריקה, וראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל רצה להביא מבני ירושלים שיבואו ללמוד בישיבה. לשם כך הוא פתח ’חברת ערב‘ לילדי ירושלים בקומה התחתונה של בנין הישיבה, ושם למד ר' ישראל יצחק זצ"ל.

במשך כל שנות חייו היה ספון הרה“ג ר‘ ישראל יצחק באהלה של תורה ולא מש ממנה כלל בהתמדה וביגיעה. שנים רבות היה מלומדי ישיבת מיר, והיה מצטנע בלימודו ובכל דרכיו ולומד בין הצורבים הצעירים בלא להתבלט. נוסף על לימודיו בישיבת מיר במשך קרוב לארבעים שנה היה מלומדי הכולל שע"י הישיבה הקד' במושב בית מאיר, שם היה יושב והוגה בתורה בהתמדה ולומד את כל חלקי התורה ממש, והיה דמות הוד ומופת לכל לומדי הכולל. 

הכולל במושב בית מאיר, נוסד לפני למעלה מארבעים שנה, ולפני קרוב לשלושים שנה למד בכולל רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א כאברך צעיר, ועם השנים נטלה הישיבה על עצמה את עול החזקת הכולל. הכולל בבית מאיר נועד לתלמידי חכמים בעלי תריסין יחידי סגולה ובני עלייה שביקשו להתרחק משאון העיר בעת לימודם, כשסדרי הכולל נמשכים עד קרוב לחצות הלילה, וישנם שנמצאים בכולל משבת לשבת. 

רבי ישראל יצחק זצ"ל היה מעמודי התווך בכולל, כשהוא מתייגע ועמל על כל חלקי התורה בלימודו בכולל בהתמדה, כן היה מרבה לשוחח בלימוד בכולל עם חברי הכולל בפלפולא דאורייתא, לצד כמה וכמה בעלי תשובה שהיה מורה דרכם בלימוד התורה והיה לומד עימם בכולל. כמו כן ייסד והחדיר בחסידות תולדות אהרון את קביעת שיעורי התורה בערבים.   

את חוק לימודיו בכולל קיים רבי ישראל יצחק זצ"ל במשך כארבעים שנה והתייגע בעמלו בכולל עד ימיו האחרונים ממש.  

ביום כ' אדר א' נסתלק לבית עולמו כשהוא מותיר אחריו זרע ברך ה', הלוויתו עברה דרך בית המדרש תולדות אהרן למרומי הר הזיתים, שם הספידוהו כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ורבני הקהילה. 

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א אמר בדבריו שנתקיים ברבי ישראל יצחק דברי החזון איש 'ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבני אדם אבל באמת הוא מלאך הדר עם בני תמותה' ואכן מההיכרות רבת השנים עימו ראו עליו בחוש שהיה מרומם עד מאוד. 

עוד הספידוהו הגאונים רבי שלום קרלינסקי שליט"א ראש הכולל,  הגאון רבי איתן בלט שליט"א מחברי הכולל, והגאון רבי בערל אייזנבלט שליט"א מחברי הכולל בעבר, ובנו שליט"א

ווי להאי שופרא דבלי בארעא
לרומם את בית אלוקינו
לרומם את בית אלוקינו

שמחה רבה בהשלמת בניית ארון הקודש המפואר בהיכל הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית, שנבנה ברוב פאר והדר לע"נ איש החסד הרב ר' יוסף מאייער זצ"ל. 

כזכור אל היכל הישיבה החדש נכנסו תלמידי הישיבה נ"י לפני כשנה, ההיכל עצמו גם הוא נבנה לע"נ הר"ר יוסף זצ"ל ע"י בני משפ' שיחי', ועתה בסייעתא דשמיא הושלמה ותמה מלאכת בניית בית ה'. 

ארון הקודש המפואר נבנה במשך השנה האחרונה ע"י טובי המומחים והאמנים בארץ ומשלב חיטובי עץ עבודת יד לצד מלאכת אומן בעיטורי זהב המעטרים את ארון הקודש ועם השלמתו כשהוא מתנוסס לתפארה ברוב פאר והדר בהיכל הישיבה הקד', הרי הוא בבחינת – לרומם את בית ה'. 

מחזה מרהיב במיוחד היה בבניית ארון הקודש, כשהשלמתו בפועל בהיכל הישיבה הושלמה תוך יומיים בלבד, כדי שלא ייגרם ביטול תורה לתלמידים, ואף ביומיים אלו בהם נבנה ארון הקודש עמלו התלמידים בהיכל הישיבה על התורה כשהעוסקים במלאכה פועלים מסביב לשעון כדי להשלים את המלאכה בבניית ארון הקודש המפואר וההדור. 

חנוכת ארון הקודש התקיימה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס לישיבה לע"נ הר"ר יוסף מאייער זצ"ל ע"י בני משפ' שיחי', על המעמד ראה כתבה נרחבת. 

 

לרומם את בית אלוקינו
הדר קיבלוה 

ביום חמישי, קודם כניסת צום תענית אסתר מאות בני הישיבה הקד' נ"י השכימו קום לסדר אשמורת בו מתחילים סדרי החזרות "המסכתא", שיתקיימו כמידי שנה בשנה מיום תענית אסתר ועד ר"ח ניסן, בתקופת החזרות משננים התלמידים הדק היטב את עשרות דפי הגפ"ת אותם למדו במהלך חודשי החורף בהתמדה וביגיעה גדולה, וקונים קנין עולם בעמלם בכל חודשי החורף המעובר.  

כמידי שנה עם סיום סדרי החזרות יתקיים מבחן מקיף בן מאה שאלות, על כל השקלא וטריא על עשרות דפי הגמ' שנלמדו במסכת בבא מציעא. גם בישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' מתקיימים בימים אלו סדרי חזרות "סדרי הכללית" בהם חוזרים התלמידים על כל משנתם שלמדו במסכת בבא קמא מתחילת החורף. כשבסיום הזמן זוכים לצאת התלמידים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. 

בליל תענית אסתר טרם תחילת הצום וסדר האשמורת בו מתחילים סדרי החזרות, התקיימה באולם האוכל של הישיבה הקד' סעודה ביד רחבה לתלמידים, כשעם עלות השחר מתחיל הסדר שנמשך עד שחרית ומיד לאחריו עד מנחה גדולה בלימוד ברציפות. גם בשבת קודש זכור התקיימו סדרי לימוד ברציפות, ובמוצאי השבת, ליל פורים, מיד לאחר קריאת המגילה התקיים בהיכל הישיבה הקד' כמידי שנה סדר הלימוד עד חצות הלילה ברוב אונים ואמץ כוח ביגיעה של תורה ביום קבלת תורה מאהבה, קרוב לשעת חצות התאספו התלמידים למסיבת פורים ולשמחת פורים ושמחת התורה, שהתקיימה בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א.   

הדר קיבלוה 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר