כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

לבקר בהיכלו

מסע חיזוק מיוחד של מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א בהיכלי התורה של הישיבה הקד' בעיר בית שמש

חיזוק רב וקורת רוח מרובה נרשמה בהיכלי התורה של הישיבה הקד' עם הגעתו של מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א למסע מיוחד לחזק ולרומם את קרן התורה בכולל האברכים ובתלמודי התורה שעל ידי הישיבה הקד' בעיר בית שמש.

מורינו ראש הישיבה שליט"א נעתר לבקשה לבוא ולחזק את רבנן ותלמידהון בהיכלי התורה בבית שמש לקראת המשך זמן החורף הבעל"ט ולרגל השלמת מבצע מיוחד שהתקיים בתלמוד תורה שע"י הישיבה הקד' מיזם 'מה נאים דרכיו' לחיזוק דרבון ועידוד התלמידים לעבודת המידות ולוויתור. 

עם תחילת זמן החורף הגיע מורינו ראש הישיבה שליט"א לביקור החיזוק שנפתח בתלמוד תורה של הישיבה הקד' ברמה א'. ילדי תלמוד תורה עטרת-שלמה ברמה א' התאספו לבושי חג ברחבת חצר התלמוד תורה ובהתרגשות גדולה קיבלו מאות הילדים כשבראשם מנהלי התלמוד תורה, המחנכים והמלמדים שליט"א את פני מורינו ראש הישיבה שליט"א. 

 

מורינו ראש הישיבה שליט"א עם המנהל הרה"ג ר' יוסף ניסל שליט"א

כשאתם לומדים תורה אתם הכי חשובים בעולם 

מורינו ראש הישיבה שליט"א פתח את משאו בדברים נרגשים: אנחנו נמצאים ב'בית שמגדלין בו תורה ותפילה' התלמוד תורה הזה הוא בית גדול, כי בית גדול זה ברוחניות ובחשיבות של לימוד התורה, מקטנות ועד בגרות – מגדלין כאן תורה ותפילה. זה בית שמחנכים בו לתורה כראוי ולתפילה כראוי, ומוסרים נפש על החינוך שיהיה באופן הטוב והמעולה ביותר, אשריכם שאתם זוכים ללמוד ולהתחנך בבית הגדול והקדוש הזה. 

לאחר מכן הרחיב מורינו ראש הישיבה שליט"א במשאו בדברי חיזוק ובין דבריו אמר: "תכלית העולם הוא ללמוד תורה ולשם כך נבראו כל העולמות וכלל ישראל נבראו רק ללימוד התורה, התורה זה הדבר הכי חשוב שיש, יהי רצון שתזכו להמשיך ולעמול בתורה, בגמרא, במשניות ובחומש. כל ילד צריך לדעת שהוא בוחר להתעסק בדבר הכי חשוב בעולם ובלימודו הוא הכי חשוב בעולם". 

"אבל זאת צריך לדעת" הוסיף והטעים ראש הישיבה באוזני התלמידים, "כי לא ביום אחד נהיים תלמידי חכמים, כל יום לומדים עוד פרק ועוד פרק וכל יום יש את הלימוד שלו, את הפסוק של היום, את המשנה של היום ואת הגמרא של היום, ואם לומדים טוב כל יום, אחרי זה הופכים להיות תלמיד חכם, חשוב במיוחד להשתדל מאוד ללמוד ברור, בבהירות ומה שלומדים יהיה ברור, כי אם לומדים בלא הבנה ברורה ואם לא מבינים טוב כל כך, אזי הלימוד נהיה בכבידות, וזה מפריע מאוד לחשק ולרצון בלימוד". 

ראו מה נאים דרכיו 

עוד הוסיף מורינו ראש הישיבה שליט"א בדבריו: "יש עוד נקודה, רבי חיים מוואלזי'ן אמר שכל האדם לא נברא אלא לעזור לשני, להועיל לאחריני, העולם נבנה בחסד, עולם חסד ייבנה. ואם עוזרים לשני כמו שצריך אז הקב"ה עוזר, ונותן סייעתא דשמיא. וכך קונים את התורה, כי לא מספיק רק ללמוד, אלא יש גם קניינים לתורה, והתורה נקנית במידות טובות". 

"הגמ' אומרת שקידוש ה' זה אדם שלומד תורה ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות ועליו נאמר 'ישראל אשר בך אתפאר' מידות טובות זה הנוי והיופי של כלל ישראל ומי שלומד תורה עם מידות טובות הוא תורה מפוארה – בכלי מפואר". 

"המבצע המיוחד הזה של 'ראו מה נאים דרכיו', הרי זה ממש ישראל אשר בך יתפאר. זה תורה עם מידות טובות המשלימים אחד את השני. ה' יעזור שתעלו מעלה מעלה ותהיו תלמידי חכמים ותזכו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד, ותגדלו במידות טובות, תעלו ותצליחו". 

ראש הישיבה שליט"א סיים בברכה, "הקב"ה יתן כוח ועוז לכבוד המנהל הרב הגאון שליט"א ועימו המלמדים החשובים המוסרים נפשם להעמיד עמלי תורה, להעמיד את הדור הבא של כלל ישראל, הקב"ה ישלח להם כוח להמשיך הלאה להעמיד את הבית הגדול והקדוש הזה ויצליחו בכל". 

עם  סיום הדברים הנרגשים עברו מאות ילדי התלמוד תורה לברכה, כשמורינו ראש הישיבה שליט"א מברכם אחד לאחד במאור פנים. 

לאחר מכן התכנסו תלמידי כיתות ח' להיבחן על תלמודם אצל ראש הישיבה שליט"א, במשך שעה ארוכה נבחנו התלמידים על פרק 'האשה נקנית' במסכת קידושין, כשבסיום המבחן מורינו ראש הישיבה שליט"א הביע את התפעלותו בפני המלמדים שליט"א מההבנה הבהירה ומהיקף הידיעות שהוכיחו התלמידים בידיעת הפרק על בוריו, ובירך בחום רב את התלמידים שימשיכו כך ויעלו מעלה מעלה.         

משם המשיך מורינו ראש הישיבה שליט"א לתלמוד תורה עטרת שלמה ברמה ג', שם בחן את כל תלמידי התלמוד תורה במשך שעה ארוכה במבחן פומבי על תלמודם, בסיום המבחן בירך בחום רב את התלמידים היקרים שיגדלו לתלמידי חכמים גדולים.  

מורינו ראש הישיבה שליט"א הביע את התפעלותו מההצלחה המופלאה של התלמוד תורה, שנפתח אך לפני שנים ספורות ומאז נמנה בסייעתא דשמיא בשורה הראשונה ממש של תלמודי התורה בעיר, כששמו ושמעו יוצא לפניו לשם ולתהילה ועל תלמידיו נמנים סלתה ושמנה של בני הקהילה התורנית בעיר. 

תלמידי כיתות ח' נבחנים על תלמודם

חוץ מתורה הכל זה הבל – אין בו ממש

לאחר מכן הגיע מורינו ראש הישיבה שליט"א להיכל התורה בכולל שע"י הישיבה הקד' ברמה ג' שם מסר שיעור בסוגיות שבמסכת חולין. 

בתחילת הדברים נשא דברי חיזוק בפני האברכים על חשיבות עמלה של תורה ועל הזכייה המופלאה של יושבי האוהלים הספונים כל חייהם באוהלה של תורה בעמל. 

בין הדברים הזכיר "כתב רש"י בתחילת התורה בראשית – בשביל התורה שנקראת ראשית. זה התכלית של בריאת העולם. כתוב בפסוק 'הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש' כל העולם זה הבל, מה פירוש הבל? הבל זה האדים, זה נראה כביכול משהו, אבל באמת אין מאדים שום דבר, אי אפשר אפילו למשש את זה, אין לזה שום קיום. כל הבריאה כולה נדמה שיש בזה משהו, אבל זה הבל! אין בזה אפילו ממשות ואין לזה קיום. ועל זה אמרו חז"ל בעמלו של עולם אין יתרון אבל לעמלה של תורה יש יתרון". 

"כי התורה זה למעלה מן השמש! כל עמל ועמל בתורה הוא יותר מכל העולם הזה, כי רק הוא יש לו קיום ויתרון. אשרינו שאנו זוכים לעמול בתורה ביגיעה ובעמל, כאשר כל יגיעה בהבנה זה תכלית הכל. אשריכם תלמידי חכמים שזוכים לקיים את העולם ולהיות תכלית ונזר הבריאה כולה, כמה אושר אמיתי יש לנו".  

הקמת התלמוד תורה החדש ברמה ד'

בסיום הביקור נועדו עם מורינו ראש הישיבה שליט"א רבני וראשי הקהילות שליט"א יחד עם מנהלי התלמודי תורה של הישיבה הקד', שהעלו בפניו את הביקוש הגדול והצורך העז שנוצר לפתיחת תלמוד תורה של הישיבה ברמה ד' המתאכלסת בתקופה זו, לאחר ההצלחה הגדולה ומסורת החינוך המפוארת של תלמודי התורה של הישיבה הקד' הפרוסים בכל רחבי הארץ. מורינו ראש הישיבה שליט"א חיזק את ידיהם ובירך את מנהלי התלמוד תורה בהצלחה גדולה עד מאוד, ושיזכו להעמיד ולחנך את הדור הבא של תלמידי החכמים של כלל ישראל מתוך הצלחה גדולה בכל. 

ראש הישיבה שליט"א הוסיף, כי ביודעו ומכירו את ההשקעה העצומה של המנהלים והמחנכים שליט"א וההצלחה הגדולה של התלמודי תורה של הישיבה הקד' המחנכים דורות לתורה ויראת שמים, הרי שבודאי ובודאי יצליחו מאוד כל התלמידים הן בתלמודי תורה ברמה א' וג' והן בתלמוד תורה החדש ברמה ד' שיצליח מאוד בע"ה. 

מורינו ראש הישיבה שליט"א בשיעור בהיכל הכולל שע"י הישיבה הקד'

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר