כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

כבוד התורה

מעמד סיום לימוד מסכת חולין אליבא דהילכתא ובחינת עשרות אברכים מבני הכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית על הלכות בשר בחלב ותערובות

ייסוד החבורה

מעמד רב רושם בסיום לימוד מסכת חולין אליבא דהילכתא בחבורת 'שישי ומוצאי שבת' שע"י חבורת אברכים מופלגים מבני הכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית, עת זכו לסיים בחודש טבת דהשתא את לימוד מסכת חולין שנלמדה בכולל במהלך השנה שעברה, עם הוספת לימוד טור שולחן ערוך ונושאי הכלים. כשלקראת הסיום הם זוכים להיבחן על משנתם אצל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א שהעמידם בכור המבחן על הני הילכתא רברבא, כשלאחר מכן התקיים מעמד הסיום בראשות רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א. 

עם לימוד מסכת חולין במהלך השנה שעברה בהיכלי הכוללים של הישיבה הקד' נוסד בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית חבורה מיוחדת לבני עלייה מופלגים מאברכי הכולל שביקשו להשלים חוק תלמוד המסכתא אליבא דהילכתא, בלימוד הלכות בשר בחלב ותערובות מתוך הסוגיות עד קניית ההלכה בלימוד הטור שו"ע והנושאי כלים מתוך עומקם של הסוגיות החמורות. החבורה הועמדה בראשות ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א ללימוד בימי שישי ומוצאי שבתות, ונקראה בשם "כולל שישי ומוצאי שבת" כשסדרי הלימוד מתקיים בבית הכנסת רמב"ם בעיר.

במהלך ימי שישי ומוצאי שבת בכל שבוע, עמלו והשקיעו האברכים המופלגים את כל מרצם וכוחותיהם בקניין ההלכה וההוראה בהוספה על אשר למדו בכולל שע"י הישיבה הקד', הן בשנת הלימוד דמסכתא חולין והן לאחר מכן בעת לימוד מסכת נזיר ובעת לימוד מסכת נדה בסדרי הכולל. בכולל גם הודפסו בכל שבוע מראי מקומות על הסוגייא, ובמוצ"ש נמסר שיעור מקיף ע"י ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א על הסוגייא מעומקא דשמעתתא עד אליבא דהילכתא.

מידי חודש התקיים מבחן מקיף להעמיק את החזרה והשינון, ובנוסף הופצו בין האברכים שאלות מעשיות בסוגיות אלו הנוגעות למעשה כדי לחדד ולהמחיש הדברים, כשהדבר ידוע ואין זה סוד שהלכות בשר בחלב ותערובת הם מהסוגיות החמורות, כאשר בכל שאלה ובכל נידון צריך לחשבן כמה וכמה סוגיות, כגון, חתיכה נעשית נבילה, מקושר, שישים, נטל"פ, נ"ט בר נ"ט, ועוד.

עם סיום הלימוד שנמשך כשנתיים בהם זכו לקנות את לימוד כל הסוגיות אליבא דהילכתא מרישא ועד גמירא, ועוד הוסיפו השלמת סוגיות נוספות שלא נלמדו בכולל, הגיעו האברכים המופלגים להיבחן אצל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א לכור המבחן על כל הלכות בשר בחלב ותערובות.

ייסוד החבורה

מעמד רב רושם בסיום לימוד מסכת חולין אליבא דהילכתא בחבורת 'שישי ומוצאי שבת' שע"י חבורת אברכים מופלגים מבני הכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית, עת זכו לסיים בחודש טבת דהשתא את לימוד מסכת חולין שנלמדה בכולל במהלך השנה שעברה, עם הוספת לימוד טור שולחן ערוך ונושאי הכלים. כשלקראת הסיום הם זוכים להיבחן על משנתם אצל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א שהעמידם בכור המבחן על הני הילכתא רברבא, כשלאחר מכן התקיים מעמד הסיום בראשות רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א. 

עם לימוד מסכת חולין במהלך השנה שעברה בהיכלי הכוללים של הישיבה הקד' נוסד בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית חבורה מיוחדת לבני עלייה מופלגים מאברכי הכולל שביקשו להשלים חוק תלמוד המסכתא אליבא דהילכתא, בלימוד הלכות בשר בחלב ותערובות מתוך הסוגיות עד קניית ההלכה בלימוד הטור שו"ע והנושאי כלים מתוך עומקם של הסוגיות החמורות. החבורה הועמדה בראשות ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א ללימוד בימי שישי ומוצאי שבתות, ונקראה בשם "כולל שישי ומוצאי שבת" כשסדרי הלימוד מתקיים בבית הכנסת רמב"ם בעיר.

במהלך ימי שישי ומוצאי שבת בכל שבוע, עמלו והשקיעו האברכים המופלגים את כל מרצם וכוחותיהם בקניין ההלכה וההוראה בהוספה על אשר למדו בכולל שע"י הישיבה הקד', הן בשנת הלימוד דמסכתא חולין והן לאחר מכן בעת לימוד מסכת נזיר ובעת לימוד מסכת נדה בסדרי הכולל. בכולל גם הודפסו בכל שבוע מראי מקומות על הסוגייא, ובמוצ"ש נמסר שיעור מקיף ע"י ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א על הסוגייא מעומקא דשמעתתא עד אליבא דהילכתא.

מידי חודש התקיים מבחן מקיף להעמיק את החזרה והשינון, ובנוסף הופצו בין האברכים שאלות מעשיות בסוגיות אלו הנוגעות למעשה כדי לחדד ולהמחיש הדברים, כשהדבר ידוע ואין זה סוד שהלכות בשר בחלב ותערובת הם מהסוגיות החמורות, כאשר בכל שאלה ובכל נידון צריך לחשבן כמה וכמה סוגיות, כגון, חתיכה נעשית נבילה, מקושר, שישים, נטל"פ, נ"ט בר נ"ט, ועוד.

עם סיום הלימוד שנמשך כשנתיים בהם זכו לקנות את לימוד כל הסוגיות אליבא דהילכתא מרישא ועד גמירא, ועוד הוסיפו השלמת סוגיות נוספות שלא נלמדו בכולל, הגיעו האברכים המופלגים להיבחן אצל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א לכור המבחן על כל הלכות בשר בחלב ותערובות.

הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א נושא דברי חיזוק ורוממות, נראים ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א והגר"צ פוברסקי שליט"א מרבני הישיבה

המבחן והסיום

המבחן נמשך שעה ארוכה, כשעם תחילתו הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א פתח את השו"ע ושאל שאלות מכל דף ודף, כשבני החבורה מפליאים כנגדו בידיעת ההלכה על בוריה. ואל אף הזמן הקצוב למבחן שהקציב הגאון שליט"א, הזמן חלף עבר ואין איש שם על לב, כי המשא ומתן של הלכה והריתחא היה מורגש כ'חשמל' באויר. כשהתשובות קולחות מפי הלומדים בני החבורה, זה עונה וזה מוסיף, זה חולק ממקום פלוני וזה משיב עליו ממקום אחר, והיו מעיין נובע של קורת רוח של הלומד וחוזר כזורע וקוצר, והנה בא יבא ברינה והם נושאים אלומות ידיעת ההלכה ובקיאות בדיני תערובות. בסיום המבחן הפליג הגאון רבי שבח צבי שליט"א בשבחים מופלגים ובברכות על זאת, והוסיף וקבע ברכה מיוחדת להצלחה גדולה הלאה והלאה לקראת תחילת  לימוד הלכות נדה הלכה למעשה.

לערבו של יום, לאחר מעמד המבחן, נקבע מעמד סיום לכבוד התורה ולכבודם של עמלי התורה, לסעודה של מצוה לרגל סיום לימוד ההלכות, יצויין, שהגאון רבי שבח צבי שליט"א הורה לאחד מבני החבורה ה'אבל' שמותר לו להשתתף בבחינת סעודת מצוה שלו.

המעמד התקיים בהתרגשות מרובה בהשתתפות האברכים המופלגים שליט"א ובני משפחתם, ובראשות מרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א וראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א, ואכן כל בני החבורה נקבצו ובאו למעמד מרגש של 'כבוד התורה' וסיום ההלכות.

את פני הבאים בבגדי שבת לכבודה של תורה קיבלו שולחנות ערוכים ממיטב המטעמים כראוי וכיאות לעמלי התורה במסירות יום ולילה לא ישבותו, המסיימים את לימוד ההלכות, כאשר תעודות מפוארות נקובים בשמותם של בני החבורה שעמדו בכור המבחן וחתומים ע"י ראש הכולל שליט"א, ניצבים בפתח האולם לפאר ולרומם לשבח ולהלל את מי שהשקיע וזרע ואף קצר מטוב פירות עמלו.

הרה"ג רבי משה פנחסי שליט"א מהכולל במודיעין עילית, נשא דברים בפתח המעמד, כאשר הוא הגבר הוקם עול ויט שכמו להקים עולה של תורה, בנוטלו ע"ע את עיקר העול הכספי להעמדת הכולל ובשאר ריבויי תורה שזוכה להוסיף ולהקים, הרה"ג רבי משה פנחסי שליט"א בדבריו הנפלאים עמד על ענין ידיעת התורה ועמלה, בלא הפסק וללא גבולות. והודה לכל התומכים והמסייעים בהעמדת מקום תורה חשוב זה.

המבחן

אשריכם תלמידי חכמים

במרכז המעמד נשמע משאו הנרגש של רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א שטרח ובא למעמד הנכבד לאות חיבה למעמד 'כבוד התורה' להראות לבני החבורה בבחינת 'אשריכם ת"ח'. רבינו ראש הישיבה שליט"א נשא מדברותיו במשך שעה ארוכה בעניני הפרשה בויכוח דיהודה ויוסף, בסיום הדברים הרחיב והפליג בשבח האברכים החשובים שליט"א הקבועים בהנהו חבורתא בראשות ראש הכולל הגאון שליט"א, שזכו להגיע ליום גדול זה, מתוך שקיעות מוחלטת בתורה ושאיפות לזכות לקנין של ידיעת התורה בשלימות.

הגאון הגדול רבי מיכל זילבר שליט"א נשא מדברותיו במשך שעה ארוכה, בשבח העמלים בתורה המונחים ושקועים בלימוד בלא לוותר, ונשאם ליבם אף ללבן סוגיות הגמרא עד ההלכה, והוסיף עובדות הדרכות ועצות מאוצרותיו הגדולים ומדברי רבותינו מהדורות הקודמים בשבח עמל התורה, עיונה וגודל ההתמדה בה.

ראש הכולל הגר"י הלברשטט שליט"א, נשא בהתרגשות מרובה דברי חיזוק וסיום לכבודה בני החבורה ולכבוד התורה, והוסיף בשבח בני החבורה המסירים מעל עצמם כל עול החשבונות הרבים להיות דבוקים בתורה. כן הרחיב בדבריו במהות לימוד ההלכה, כי באמת אינו לימוד של ענין של ידיעה, אלא הוא משנה את כל צורת וחיי האדם מן הקצה אל הקצה, כי הסוגיא אינה נשארת במסגרת ידיעה בעלמא אלא ממש לחיות ולחוות, ומהיום הוא יודע בביתו על כל צעד ושעל, מה מותר ומה אסור, מה ראוי להחמיר, ומה המנהג המקובל להתיר ואיזה צירופים מצרפים ומתי. וכן הוסיף בשבח בני הבית, בחינת הזבולון העומדים מאחורי הבעלים, הנוטלים ע"ע את עול הבית בכדי שיוכל הבעל להיות פנוי ללימודו.

לאחר מכן הפליג בשבח בני החבורה שליט"א, ובפרט להרה"ג רבי משה פנחסי שליט"א הנוטל ע"ע את עול קיום החבורה, וכן להרה"ג רבי יצחק דיין שליט"א הדואג לכל העמדת הכולל, הן בבחינת הדאגה למראי מקומות הן בבחינת הדפסת השיעורים לזקקם וללבנם ולנפותם ולהדפיסם ושאר צורכי הכולל. וכן לרה"ג רבי שלמה זר שליט"א שהשפיע על כח העמדת החבורה, ואילולא דרבונו ודחיפתו לחבורה גדולה וקדושה זו לא היה הענין נעמד.

דברי נעילה נשא הרה"ג רבי יצחק דיין שליט"א, שציין כי בד בבד עם תחילת לימוד הלכות נדה, בסייעתא דשמיא יתקיימו בנוסף גם סדרי חזרה על הלכות בשר בחלב ותערובת, ויתקיימו בהם מבחנים ומתן שכרה בצידה.

עם סיום המעמד הביע מנחה המעמד את רגשי ההודאה לרבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א על המסירות העצומה לטובת הכולל שע"י הישיבה כולו וטובת כל אחד ואחד מבני החבורה בכל עת ובכל שעה, ועל התמיכה והעידוד בחבורת שישי ומוצאי שבת.

ברגשות קודש והתעוררות לשנס מתניים לקראת תחילת לימוד 'הלכות נדה' בס"ד, נתפזרו רבני הכולל שליט"א לבתיהם בשמחה של מצוה. כשאכן, לרגל לימוד הלכות נדה ניכר בציבור האברכים בכולל, רצון גדול של עשרות נוספים להצטרף להיות מבני החבורה ולהיות מלגיונו של מלך המבררים הסוגיות עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

יצויין, גם כי לרגל ההתחדשות הגדולה וההצטרפות לחבורה, נטלה הישיבה על עצמה לסייע למחזיקי החבורה וקיבלה על עצמה את החזקת בוגרי הישיבה הקד' שיצטרפו לחבורה בשישי ובמוצאי שבת.

הגרש"צ רוזנבלט שליט"א בוחן את האברכים על כל הלכות תערובות ובשר בחלב

כתבות נוספות

לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב
ביום השנה: בביתי ובחומותי יד ושם טוב

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר