כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

ירושלים דליטא

כבר בימות ראש הישיבה רבי אליעזר זצ"ל הייתה טעלז למטרפולין של תורה, עיר שהתנהלה ברוח התורה, על אף סערות עולם שטלטלו את היהדות הנאמנה בצוק העיתים, החל בתקופת ההשכלה והכפירה, והמשיך בגרורותיה, בתנועות הציוניות למיניהן שלא הצליחו לכבוש את העיר מיד התורה ששלטה ברמה.

אין ספק כי הישיבה היא שנתנה את הרוח החיה בעיר היהודית כולה, תלמידי הישיבה מספרים, כי בחורי הישיבה לא למדו רק בהיכל הישיבה, בכל צאתם לעיר לשדות או לשווקים היו הם מדברים בלימוד, והייתה העיר כולה עיר אחת, עיר של ישיבה.  

לימים ביסס המהרי"ל ובנה בעיר טעלז, את רשת מוסדות החינוך של הישיבה ששלטו על מרקם היהדות והחינוך והשפעתם הורגשה על כלל חיי היהדות דאז. תחת הישיבה הוקמה רשת המוסדות של טעלז. 

פתיחת בית הספר ע"י הגרמנים בטעלז, שנועדה להציב פיתוי להורי התלמידים היהודים לשלוח לבית ספרם החדיש, היוותה הגורם הראשון לכך. המהרי"ל אשר ראה כי רבים עזבו באר מים חיים לחצוב בארות נשברים, אזר כח להקים את ה'מכינה', שתהיה בית ספר למופת, ומשקל נגד לבית הספר הגרמני, מכאן הונחה הלבנה הראשונה וראשית ההקמה של רשת מוסדות התורה דטעלז.  

בשנת תר"פ ייסד המהרי"ל את 'המכינה' – הישיבה קטנה,  בראשות הגאון רבי אבנר אוקליאנסקי הי"ד, במכינה למדו בארבע כיתות למשך ארבע וחצי שנים, כמאה וחמישים תלמידים עד מאה ושמונים היו תלמידיה, רבני התלמידים היו בחורים מבוגרים מהישיבה שהיו למורי הדרך והרבנים עבור התלמידים הצעירים. השיעור הרביעי, היה עולה פעם בחודש, לשמוע את השיעור כללי בישיבה. במהלך השנים, עוד בהיותו בחור, כיהן כר"מ במכינה הגאון רבי חיים שטיין זצ"ל ולימים היה מראשי הישיבה בקליבלנד. 

אחד מתלמידי המכינה מספר, 'בישיבה קטנה רכשנו ידיעות רחבות בגמרא ובראשונים, וגם את חידושי ראשי הישיבה, רבי יוסף לייב רבי שמעון שקופ ורבי חיים טעלזר שנשמעו תדיר. מיותר לציין את הקצות והנתיבות שהיו ספרי היסוד ממש'. 

במקביל לישיבה קטנה 'המכינה' הקים המהרי"ל גם בית חינוך לילדות על טהרת הקודש. 

תמונת תלמידי הישיבה קטנה המכינה

בתרפ"ט נוסד 'הכולל' של הישיבה, שכונה 'כולל הרבנים' ובו למדו כמה עשרות אברכים, חשובים וצדיקים מגדולי טעלז. בראשו עמד מרן הגאון רבי חיים מרדכי קאץ זצ"ל חתנו של המהרי"ל. 

במקביל לכולל האברכים בו נתגדלו ועלו בתורה האברכים, הקים המהרי"ל את בית המדרש למורים 'יבנה' שהוקם כצורך השעה להצלת הדור, ובו השתלמו מבני העיר היראים שהותאמו לשמש כמורים ובהמשך היו הם אלו שהרימו את קרן החינוך היהודי הטהור בליטא. בית המדרש עמד בראשות חתנו של רבי אליעזר, מרן הגרי"א הירשוויץ זצ"ל. בנוסף הקים המהרי"ל בעיר בית ספר למורות שהוקם אף הוא כצורך השעה. 

בשנת תרפ"ז הקים המהרי"ל גם סמינר לבנות שנקרא אף הוא בשם 'יבנה' בשל הצורך לחינוך טהור לבנות ישראל, ראוי לציין כי היה זה עוד טרם הקמת תנועת 'בית יעקב'. 

אמנם מתחילה עורר הדבר התנגדות, שכן בעת ההיא לא היה הדבר מן המקובלות והיו שראו בכך "פירצה" חדשה כביכול, ואולם כאשר הגיעו לפני מרן החפץ חיים לבקשו שיביע את דעתו נגד הקמת הסמינר, אמר מרן הח"ח כי סומך הוא על דעתו של המהרי"ל "רבי יוסף לייב יודע את אשר הוא עושה, ואין להרהר אחריו, יהיה זה רק לטובה".  

אכן בחלוף זמן לא רב הוכחה לכל צדקתו של מרן המהרי"ל כאשר שמו של המקום פקע לכל בחינוכו ובנאמנותו לטהרת היהדות וערכיה שנתחנכו בו בנות ישראל, וזאת בנוסף לרמת הלימודים הגבוהה, מכל ליטא הגיעו בנות ללמוד בסמינר אשר יצא שמו בכל הארץ לתהילה. 

סמינר 'יבנה' על קרע האגם

בתרצ"א הקימה הישיבה "וועד להפצת תורה" שמטרתו הייתה לייסד מוסדות של תורה ברחבי ליטא, שישמשו כישיבות קטנות שלאחריהם ימשיכו הנערים לישיבות הקדושות דליטא. הוועד להפצת תורה התקיים עד סוף ימיה של הישיבה. 

אופן הפעולה היה, שכל בחור מהישיבה היה הולך לחצי שנה משנות לימודו לייסד מקום תורה, הבחורים היו הולכים לעיירות הקטנות ומקבצים סביבם את התלמידים הצעירים, כאשר הבחורים הבוגרים היו רמ"י הישיבה שהיו מלמדים את התלמידים הצעירים ומחדירים בהם אהבת תורה, גדולות ונצורות פעלו אותן ישיבות. בפעולתם הנמרצת הצילו תלמידי הישיבה בתקופה זו אשר גלי הכפירה נשבו בה בעוז, מאות מצעירי ליטא שהמשיכו בדרך התורה ועלו לישיבות הגדולות של ליטא, לפי גירסא אחת הקימו הם תשע ישיבות קטנות ברחבי ליטא. 

בכך נבנה תחת השפעת הישיבה הקדושה, עולם מלא של חינוך טהור ונאמן. חינוך שהוקם והעניק חוסן ומגן מהרוחות הרעות שאיימו אז להטביע את הספינה כולה. 

הגר"ז בלוך נושא דברים ברחובה של עיר

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר