כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

יממה לקבלת התורה: מעמד הכנסת ספר תורה לישיבה הקד'

פחות מעשרים וארבע שעות לכניסת יום מתן תורה, התקיים מעמד הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה הקד' בראשותם של רבותינו ראשי ורבני הישיבה הקד' שליט"א ובהשתתפות מאות תלמידי הישיבה נ"י ומאות בוגרי הישיבה שליט"א שהגיעו מכל רחבי הארץ להתכנס יחד בהתרוממות הרוח בהכנה לקבלת התורה בערב מתן תורה, כשקול שמחתה של תורה ועמליה עולה ובוקע – כי היא לנו עוז ואורה.

ספר התורה שנכתב בהידור ובדקדוק רב, ובו החלו לקרוא ביום נתינת התורה בהיכל הישיבה הקד', ננדב לישיבה הקד' על ידי בונה הישיבה הנדיב הרב גמליאל קזרי שליט"א ומשפ' שיחי', לעילוי נשמת אביו הרב יוסף קזרי זכרונו לברכה, וזכה להכניסו להיכל הישיבה בערב יום שניתנה בו תורה לישראל במקום תורה מקודש לה' ולתורתו. 

אין מתאים מהכנסת ספר תורה להיכל התורה בערב מתן תורה, ובמעמד קדוש ומרומם של שמחת התורה ושמחת ישראל בתורת ה', ואין הכנה ראויה מזו, להיכנס ליום מתן תורה מתוך התמדת התורה ושמחת התורה. 

המעמד האדיר התקיים בראשות רבותינו ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובהשתתפות מאות תלמידי הישיבה שליט"א ומאות בוגרי הישיבה שליט"א שהגיעו מכל רחבי הארץ לקריית הישיבה למעמד, לשמוח ולשוש בשמחת התורה ולומדיה. 

מרן המגיח הגר"ד סגל שליט"א לאחר כתיבת אותיות

תהלוכת כבוד התורה וקידוש השם 

עוד יום קודם לכן, עת הגיע מרן המשגיח הגר"ד סגל שליט"א לישא את משא ההכנה לקבלת התורה, נכנס מרן המשגיח שליט"א לסיום כתיבת האותיות בספר התורה, כשבמשך שעה ארוכה הוא משורר עם תלמידי הישיבה לכבוד התורה. 

למחרת, לקראת סיום סדר ב' החל מעמד כתיבת האותיות שהתקיים בשכונת נחלת יהודה הסמוכה לישיבה בבית הרב בוכריס שליט"א. כשמחוץ לבית החלו מתאספים מאות תלמידי הישיבה, אליהם הצטרפו מאות מבוגרי הישיבה שהגיעו איש איש ממקומו בכל רחבי הארץ, סיימו את כתיבת אותיות ספר התורה הנדיב שיחי' ובני משפחתו, ולאחריו רבינו ראש הישיבה הגר"ח שליט"א רבינו ראש הישיבה הגרח"מ שליט"א רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א ומורינו המשגיח הגה"צ רבי יוסף דיויס שליט"א. 

משם יצאה התהלוכה עם ספר התורה ברחובות נחלת יהודה הסמוכים לקריית הישיבה, כשכל ציר הרחובות שדרות היובל – שולמית אלוני – ישיבת טעלז נחסם לתנועה, והתמלא בלמעלה מאלף וחמש מאות עמלי תורה, עוסקי התורה וחכמיה, כשבמרכזם תחת החופה מובילים רבותינו ראשי הישיבה שליט"א כמלכים בגדודי צבא ה' את ספר התורה, ולכל צדדיהם מעגלי שמחה.

קרוב לשעה נמשכו הריקודים ברחובה של עיר, בציר הרחובות עד בואכה שערי קריית הישיבה, כשעיני אחים תועים רבים מזילים דמעה מעוצם קדושת המעמד שהיה למעמד כבודה של תורה וקידוש שם השם ברבים.  

התהלוכה ברחובה של עיר

כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע

שיאו של המעמד היה, עת הגיע ספר התורה להיכל הישיבה, כשהשמחה מרקיעה שחקים ולמול ספר התורה הנכנס יוצאים רבותינו ראשי ורבני הישיבה שליט"א וספרי התורה בידיהם. 

הספסלים שהתרוקנו שעה קלה לפני, בסיום סדר ב', נותרו על מקומם, והסטנדרים עמוסי הגמרות, הראשונים והאחרונים, כאילו הצטרפו ורקדו כאילים, ובמשך שעה ארוכה עמדו בין הספסלים מאות תלמידי הישיבה רוקדים בכל עוז לכבוד התורה ובמחזה של 'כנגד ההר' הכריזו כולם בקול גדול שוב ושוב "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע".  

התהלוכה בכניסה לישיבה

לכבודה של תורה

לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש, התקיימה סעודת המצווה בראשות רבותינו, רבינו ראש הישיבה הגר"ב סורוצקין שליט"א, רבינו ראש הישיבה הגר"ח שליט"א, רבינו ראש הישיבה הגרח"מ שליט"א, ורבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א, ועימם כלל רבני הישיבה שליט"א ומאות תלמידי הישיבה ובוגריה מכל אתר ואתר. הסעודה נערכה בחדר האוכל שבקריית הישיבה אשר הוכן כנאה וכיאה לסעודה של מצוה לכבוד התורה.

יצוין כי הסעודה התקיימה בזריזות מרובה למען יוכלו בני הישיבה לשוב לתלמודם לסדר שלישי, במהלך הסעודה סיים ידידינו בן החבורה הבה"ח בצלאל גלר שליט"א את סדר 'נשים נזיקין' לע"נ ר' יוסף קזרי ז"ל. 

במרכז המעמד נשא דברים רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א שעמד על הזכות העצומה שנפלה בחלקינו להוסיף תורה בערב יום נתינת התורה לישראל, רבינו ראש הישיבה שליט"א סיים את דבריו בתפילה לקב"ה שיזכנו להוסיף עוד ועוד תורה ועמלי תורה בטהרתה בעמקותה בעיונה ובידיעתה. 

לאחר מכן נשא דברים נרגשים וחמים בונה הישיבה הנדיב הרב ר' גמליאל קזרי שליט"א שציין בדבריו את התרגשותו הגדולה מגודל הזכות שנפלה בחלקו להכניס את ספר התורה לישיבה הקד' ולהיות בשותפות כה גדולה עם הישיבה הקדושה, בשותפות הקיימת לעולם הבא. כן העלה את זכרו של אביו הרב יוסף ז"ל שחינכם ליראת ה' כל חייו ולאהבת תורה ואין מתאים מלעשות לעילוי נשמתו הכנסת ספר תורה. 

עוד נשא דברים במעמד הגאון רבי משה אורי אנגלמן שליט"א מרבני העיר, שדיבר על הזכות העצומה של העיר ראשון לציון שזכתה שבמשכנה תשכון הישיבה החשובה בארץ הקודש ובכך תאציל על העיר כולה והחולין שבה בשכיות החמדה שבתוכה, בעמלי התורה שהם ספרי התורה של העיר מסככים בקדושת התורה ומאצילים מהודם על כל העיר כולה.  

עוד השתתפו בסעודת המצוה לכבוד התורה, הרב אריה דרעי שליט"א, וראש העיר מר רז קינסטליך שיחי' שהגיעו לכבוד התורה והישיבה הקד'.   

המעמד המרומם והקדוש ננעל בתחושות מרוממות של הכנה לקבלת התורה מאהבה, והיישר מהמעמד שבו בחדווה תלמידי הישיבה להיכל הישיבה לסדר שלישי, ובוגרי הישיבה איש איש לתלמודו, להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את ההכנה לקבלת התורה בהתמדה וביגיעה.

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר