מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"ב סורוצקין זצ"ל

טעם מעמידו ומפרקו כל ז' ימים

ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן (במדבר ז' א) 

יש לשאול מה שבהקמת המשכן נאמר ביום כלות משה להקים את המשכן, שמשה העמידו כל ז' ימי המילואים ופרקו, עד שביום הח' העמידו לנכון (רש"י). ולמה הוצרכו לזה. אף שאין לי תירוץ מוסבר אבל התחלה לתירוץ יש לי, דהנה מצינו כשהקב"ה ברא העולם היה בונה עולמות ומחריבן עד שבנה עולם זה, וצריך להבין גם שם למה הוצרך הקב"ה לזה, הרי הי' יכול תיכף לברוא את העולם כפי מתכונתו העכשוי ובע"כ שיש כאן סוד גדול למה שעשה הקב"ה כך. 

ולפי"ז נ"ל דזהו אותה הכוונה גם במשכן, כי הרי המשכן מכוון כנגד הבריאה, והוא עולם מלא בפני עצמו שהשכינה צמצמה עצמה ושוכנת שם, ולכן הוצרך הקמתו להיות כעין עצם בריאת העולם ע"י בונה עולמות ומחריבן ע"י הקמתו ז' ימים ופירוקו ורק אחר כך להקימו על נכון. 

(מרן הגר"ב סורוצקין זצ"ל)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר