מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרא"מ בלוך זצ"ל

"וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה"

וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה (י"ג י"ג) 

בסוף פרשת בא, על מצוות פדיון הבן ופדיון פטר חמור נאמר ואם לא תפדה וערפתו וגו', ובראב"ע כתב "כי כל בכור שלא יקרב לגבי המזבח או לא יפדה חייב מיתה כי כל בכור מצרים אדם ובהמה מתו כי ה' לא מלטם מן הגזירה שגזר על בכורי מצרים רק שיהיו מוכנים וקדושים לעבודתו". 

ומכאן מוסר השכל לנמלטים מן הגזירה כמו למשל בחורבן האחרון (השואה) שלא נמלטו אלא לעבודתו יתברך! 

(מרן הגרא"מ בלוך זצ"ל)  

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר