אוצר הספרים

'חכלילי עינים' בעניני המועדים ובעניני פסח פורים וחנוכה

שמחה עצומה עם הופעת הקונטרס 'חכלילי עינים' שיצא לאור לרגל חג הפסח ובו פרפראות וביאורי סוגיות בעניני המועדים ובעניני פסח פורים וחנוכה מאת  מורינו הגאון רבי יהודה לייב וינר שליט"א ראש הכולל שע"י הישיבה הקד', ובו קובץ שיעורים וביאורי סוגיות בעניני המועד בהלכה ובאגדה, בערבות מיוחדת ובעמקות בסוגיות עד אליבא דהלכתא.

עמקות בהירות שיעוריו הנפלאים של הגאון המחבר ראש הכולל שליט"א כבר נודעה בשערים, ועתה זכינו והניף ידו לעלות חיבורו על הכתב והדברים ערבים ושמחים ומשמחים כל לב, ויהי רצון שיזכה מורינו הגהמ"ח שליט"א להמשיך בהרבצת התורה והיראה להוסיף ולהגדיל תורה לחדש ולחבר חיבורים נפלאים בכל מקצועות התורה. 

את הספר וכן את שאר ספרי הגאון המחבר שליט"א ניתן להשיג במס' 0527676171, או בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר ביתר עילית.  

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר