כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

תנופה והתרחבות רבתי בת"ת שע"י הישיבה הקד' ברמת בית שמש ד' שנכנס בימים אלו למבנה החדש והמרווח

כינוס חיזוק מיוחד להורי תלמידי המחזור החדש בהשתתפות רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א והמרא דאתרא הגר"א ספטנר שליט"א

במעמד מיוחד בהשתתפות רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א והמרא דאתרא הגר"א ספטנר שליט"א התאספו הורי תלמידי המחזור החדש בת"ת שע"י הישיבה הקד', מחשובי האברכים בשכונה ברמת בית שמש ד', לכינוס חיזוק לרגל השלמת הרישום לת"ת בשעטו"מ. 

כזכור, בתחילת שנה זו הוקם הת"ת בשכונה, אשר עם אכלוסה בשנים האחרונות ע"י מאות משפחות בני תורה, הורגש צורך עז בהקמה וייסוד של מקום תורה ובית חינוך כראוי למשפחות בני תורה על טהרת הקודש, בדרך המסורה לנו מדור דור, ואכן זכתה השכונה והוקם בה תלמוד התורה שע"י הישיבה הקד'. 

בסייעתא דשמיא עצומה, כבר בשנה הראשונה נמנו על תלמידי שנת הייסוד תשב"ר בני המשפחות החשובות בשכונה, תלמידי חכמים ומרביצי תורה, כאשר מיד עם פתיחת הת"ת כבר נפתחו מספר כיתות ולמעלה ממאה ילדים בלעה"ר הצטרפו בשנה הראשונה. 

בהוראת רבותינו ראשי הישיבה שליט"א נפתח הת"ת עם טובי המחנכים שיחי' כשהוא מצטרף לתשעת תלמודי התורה שעל ידי הישיבה הקד' מכל רחבי ארץ הקודש עליהם נמנים אלפי תינוקות של בית רבן המחונכים לתורה ויראה, עם דגש מיוחד לאהבת תורה ושמחת התורה ללא גבול, כפי שכבר נודעו לתהילה.  

עם השלמת הרישום לשנה הבאה לטובה, השנה השנייה של הת"ת ובסייעתא דשמיא נמנים עליו טובי משפחות האברכים ותלמידי החכמים בשכונה, נערך כנס חיזוק מיוחד בהשתתפות רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א והמרא דאתרא דרמה ד' הגר"א ספטנר שליט"א, ועימם המנהלים והמחנכים שיחי' והורי התלמידים. 

רבינו ראש הישיבה שליט"א פתח בדבריו בהודאה לקב"ה שזכינו להקים מקום תורה לד' ולתורתו, בסייעתא דשמיא מיוחדת, ובהמשך דבריו עמד ראש הישיבה שליט"א על דרך החינוך של הישיבה הקד' כפי שקיבלנו מרבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שייסד ובנה את הישיבה הקד' וכיוון את דרך חינוכה לחינוך אהבת תורה ושמחת תורה.   

המרא דאתרא הגר"א ספטנר שליט"א נשא דברים גם הוא, בהם העלה על נס את הזכות המיוחדת לה זכתה השכונה בהקמת תלמוד התורה המיוחד, שנוסד לחנך ילדי ישראל על אדני הטהרה והקדושה, והכל בהכוונת גדולי ישראל שליט"א וראשי הישיבה שליט"א. לאחמ"כ נשא דברים המנהל הרה"ג ר' חיים רימר שליט"א, ואחד מההורים שליט"א, שציינו בהתפעלות את ההשקעה המיוחדת שמשקיעה הישיבה הקד' בהצלחת התלמידים כדי שיגדלו תלמידי חכמים לתפארת. 

הכינוס ננעל בהודאה להקב"ה על הסייעתא דשמיא המיוחדת שמלווה את הת"ת מיום היווסדו ועד הלום, כפי הנראה לכל עין על כל צעד ושעל, ומתוך התרוממות הרוח על הזכות להיות שותפים בצעד שנועד לפאר ולרומם את כרם בית ה', תוך תפילה שנזכה שיהיו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולם אהובים וברורים וכולם עושים את רצון קונם באהבה וביראה.  

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר