אוצר הספרים

ואני תפילתי

אחז"ל איזוהי עבודה שבלב זו תפילה – שמחה רבה בהופעת והוצאה לאור של הקונטרס 'ואני תפילתי' והוא קיבוץ ענינים בעניני תפילה שנכתבו על ידי בני החבורה נ"י דשיעור ב' בישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' בבני ברק מפרי עמלם. וזאת בהתעוררות בני החבורה דש"ב בהדרכתם של רבני הישיבה שליט"א לקבוע זמן ועת ללימוד מיוחד לליבון בעסק עניני תפילה בדיבוק חברים. בראש הקונטרס הובאו דברים בעניני תפילה מרבני הישיבה שליט"א, את הקובץ ניתן להשיג בישיבה הקד' בב"ב. 

יתן ה' ויזכו לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת ה', ונזכה שיקויים בנו ואני תפילתי לך ה' בעת רצון אלוקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך.      

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר