כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

אבל יחיד

תוך שלושים להסתלקותו של מרן שר התורה רבינו הקדוש זיע"א, נשיא הישיבה שנשאנו על לוח ליבו הטהור בחיבה אין קץ

יתמות

בחטף. ברגע. בעיצומו של יום —

יתמות נוראה. גדולה האבדה לאין שיעור. מטו עמודי עולם ונזדעזעו אמות הסיפים. 

ובתוכה, אבל יחיד לנו, בני הישיבה הקד'. אוי מה היה לנו! 

בתוך כלל ישראל זכתה ישיבתנו הקד', ישיבת 'עטרת שלמה', לחביבות מיוחדת מרבינו הקדוש זיע"א. משנות ייסודה וימי הקמתה של הישיבה חיבבה רבינו הקדוש זיע"א, תמכה ועודדה כל העת, ועמד לימינה תמיד ובכל שעה בחביבות עצומה. רגשי מעלה אלו שהוקדשו על ידו למקום התורה הגדול בעולם, עלו ורחשו נוכח העובדה הפשוטה: רבינו זיע"א חש תדיר אחריות רבה מאוד להצלחת הישיבה הקדושה על אלפי תלמידיה כ"י, על כל היכלי התורה שבה.

על אף זמנו הקצוב ומסירות נפשו הלא תאומן של רבינו הקדוש ללימוד התורה בכל רגע ורגע מחייו, חרף ניצול כל זמנו עד תום ממש. היה מוצא רבינו ומפנה זמן יקר ודקות יקרות מפז למען הישיבה כולה, בניה, רבניה, ואברכיה. ולמען נדיבי הישיבה. למענינו.

במושגי רבינו הקדוש זיע"א, זאת ידע כל בית ישראל, לא היה דבר נעלה מהשקעה זו: זמן!.  

הוא פינה את היקר לו מכל, את זמנו המקודש, בכדי לשמוע את צרכי הישיבה. בכדי לקבל את תומכיה ממש יום יום, להתייחס אליהם, לברכם, לשמוע את מצוקותיהם ולהדריכם בענייניהם, לכאוב את כאבם, לברך ולהשפיע עליהם טובה וישועות. בחוש היתה ניכרת החשיבות העצומה שראה בהעמדת הישיבה על תילה, על אלפי תלמידיה, רבניה ואברכיה.  

ציון לנפש חיה, יש להזכיר בזאת את הרבנית הצדקנית בת שבע אסתר ע"ה, שהתמסרה בכל כולה למען החזקת הישיבה הקד'. היתה שומעת, מאזינה ומשתתפת בכל צערם של נשות ובנות נדיבי הישיבה, מתפללת עליהם, מברכת ומתעניינת תמיד בשמחותיהם. במקרי הצורך נהגה אף לצלצל אל מעבר לים לחזקן, והייתה שולחת לשמחותיהן מתנות וברכות. 

יום קודם סילוקה, בערב יום טוב סוכות תשע"ב, של הרבנית הצדקנית ע"ה, קיבלה היא בביתה את בנותיו של אחד מנדיבי הישיבה לשעה ארוכה מאוד, והעריפה עליהן רוב ברכות ותפילות. לאחר פטירתה ביקש, בירך רבינו הקדוש זיע"א, ועודד את הנדיב שיקים לעילוי נשמתה הטהורה את היכל הכולל הגדול של הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית, לעילוי ולזכות נשמתה.   

אני מחוייב לזה

ואכן, אין ספור ניסים וישועות שמעל לדרך הטבע אירעו מברכותיו של רבינו, יום יום בחוש ממש ראו אצלו תומכי הישיבה ניסים ישועות ונפלאות. היה מתפלל עליהם, מבקש וגוזר בכוח התורה למען התורה הקד'. ידעו המה תמיד שיש אצל רבינו אוזן קשבת לנדיבי הישיבה, לצרותיהם, לבעיותיהם ולשמחותיהם.         

פעם שהה מורינו ראש הישיבה שליט"א ביום-טוב בעיר בני ברק, ועלה למעונו של רבינו הקדוש זיע"א כמה וכמה פעמים עם נדיבים מהישיבה. מורינו ראש הישיבה שליט"א חשש שיש כאן סרך טרחה, ואמר לרבינו שהוא מבקש מחילה על הטרחה. רבינו נענה: 'אין לך מה לבקש מחילה, אני מחויב לזה כמו שאתה מחויב. מה שאני יכול לעשות, אני מחויב לעשות'. 

עם פתיחת הישיבה לצעירים "עטרת יוסף" בעיר בני ברק, היה רבינו הקדוש ממייסדה ותומכיה הנלהבים. ביום הראשון לפתיחתה הגיע רבינו לביקור חיזוק, לראות את הישיבה ואת תלמידיה ולחזקם שיגדלו בתורה וביראת שמים. 

יצויין, כי גם בהכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים בבני ברק שע"י הישיבה הקד' השתתף עימנו רבינו הקדוש זיע"א בתהלוכת הכנסת ספר התורה. 

אף הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' בעיר אלעד שנבנתה כעשור אחר כך, זכתה להיווסד ולהיפתח במעון קודשו בחדר השינה של רבינו הקדוש. 

אגב, מאורע מעניין היה בביקורו האמור ביום הראשון לפתיחת הישיבה לצעירים "עטרת יוסף" בבני ברק (במשכנה הקודם): עת הגיע רבינו הקדוש לישיבה לחזק את התלמידים, מורינו ראש הישיבה שליט"א ביקש מרבינו לקבוע מזוזה בישיבה. אלא שרבינו הקדוש סירב, כשהוא אומר: "מצווה בו יותר מבשלוחו". מורינו ראש הישיבה שליט"א השיב, 'איני בעל הבית כאן, אין כאן בו'. אך רבינו זיע"א נענה: "לא נכון, אתה הבעל הבית" (כלומר אף שהמקום הוא מכספי הישיבה, יש לו בעל הבית). 

"אני אקח את זה!"

פרק מיוחד בתולדותיה של הישיבה נרשם לפני כחמש שנים. רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, אבי הישיבה ומייסדה, שכל ימיו נשא את הישיבה בידיו ממש כנשוא האומן את היונק, נחלש. מאידך, צרכי הישיבה מרובים, הישיבה הקד' על אלפי תלמידיה רבניה ואברכיה מחויבת היא בנשיאתו שעה-שעה של אב אומן, בשאלות והתלבטויות שמתעוררות כל העת ודורשות הכרעה מידית, הן בהנהלת הישיבה והן אצל תלמידי הישיבה, ועל אחת כמה וכמה: 'משא הישיבה' באופן הפשוט ביותר. 

לאחר סילוקו של רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל אבי הישיבה ומייסדה, נשבר מטה עוזה. הרגשת היתמות העצומה שררה על כל תלמידי ובני הישיבה, והתבטאה אף במובן החומרי ממש. מורינו ראש הישיבה שליט"א עלה למעונו של רבינו הקדוש לשאול, ולבקש עצה וברכה, כמה יגיעות יגע וטרח רבינו ראש הישיבה מרן הגראי"ל זצוק"ל להעמדת הישיבה, ועתה אנה אנו באים.  

תשובתו של שר התורה רבינו הקדוש זיע"א הייתה בזה הלשון: "אני אקח את זה". 

מקורביו ובני ביתו שנכחו בחדר הופתעו מהתשובה, ואמרו לרבינו: "הרב צריך לדעת שבגלל שלישיבה יש כל כך הרבה מקומות תורה שצריך להחזיק אותם, וממילא יש הרבה שאלות וצריך תשובה והכרעה על כל דבר. שנית, צריך בשביל הנדיבים גם לעשות דברים מאוד מיוחדים, כמו שהיה עושה רבי אהרון לייב".  

ומרן רבינו הקדוש זיע"א נענה ואמר: "בסדר". 

ומיני אז זכתה הישיבה, ורבינו הקדוש זיע"א נשאה. על כל שאלה ושאלה שהתעוררה זכתה הישיבה לתשובה והכרעה. וגם מאז נעתר רבינו הקדוש זיע"א לכל אשר היה צורך להעמדת הישיבה, ואף בדברים שחרגו ממנהגו ממש, הוא שלח מכתבים רבים בהם ביקש מנדיבי העם להחזיק את הישיבה – להחזיק את התורה ולומדיה, גם תשורות רבות משולחן גבוה העניק מרן לתורמי ונדיבי הישיבה, שנענו לבקשתו להחזקת הישיבה, ורובי הדברים הם בלא יודעין. 

בכמה הזדמנויות הוא אף אמר כמה פעמים לנדיבים, כי לתת צדקה לכולל אחד של הישיבה זה כמו לתת להרבה כוללים. 

לבני 'ישיבתינו'

גם מעת שנשא על עצמו את נשיאות הישיבה, עלתה על שולחנו כל שאלה ושאלה בענייני הישיבה ותלמידיה, וזכינו להכרעות ברורות.  

תקופה קצרה לאחר מכן, התקיימה בביתו הקדוש ברחוב רשב"ם אסיפת רבותינו ראשי הישיבה והכוללים שליט"א לרגל פתיחת הזמן ולכינוס הודאה להשי"ת על 'העמדת הקבוצות', היה זה אחרי שכמה נדיבי עם נטלו על עצמם בברכתו של רבינו הקדוש זיע"א את עול החזקת קבוצות גדולות של אברכי הישיבה, בכוללים של הישיבה הקד'. 

כידוע, בכל תחילת זמן היה ראש ואבי הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כותב מכתב לתלמידי הישיבה לחזק ידיהם, ולאחר פטירתו, עת נטל רבינו הקדוש על עצמו את נשיאות הישיבה, כתב רבינו מכתב חיזוק נדיר לתלמידי הישיבה בו רשם מילים ספורות אך כה עוצמתיות: "לבני ישיבתינו הקדושה עטרת שלמה שיחיו בלומדכם מסכת ב"ק תזכו להתעלות בתורה הקדושה ללמוד ולדעת את כל התורה הקדושה". 

בחשיכתה של תקופת מגיפת הקורונה זכינו לקבל בכל עת את הוראותיו הברורות של רבינו הקדוש זיע"א וגם של יבדלחט"א מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בעניני פתיחת והנהגת הישיבות הכוללים ותלמודי התורה של הישיבה בימים אלו. הוראתו הייתה כי בכל מצב לעשות כל מאמץ וכל טצדקי שלא תבטל תורה מישראל ולו ליום אחד, חלילה. 

בנים חביבים

לא רק רבותינו ראש הישיבה שליט"א והנהלת הישיבה זכו בחיבה מיוחדת זו, ובנשיאת הקודש אשר נשאנו. ידעו כל תלמידי הישיבה, כי באומרם אליו בעת בקשתם את ברכתו ש'תלמידי הישיבה' הם, הרי יזכו לקבל ברכה מיוחדת ומאור פנים מיוחד השמור להם, ויעידו על כך רבים.

לא זו בלבד. הלב נזכר, היד רושמת והעין דומעת, עת עולים לנגד עינינו אותות חיבת הקודש המופלאים, בנשיאת האומן של רבינו הקדוש זיע"א, כפי שראו עינינו ועיני כל. 

אשרי עין ראתה, עת הגיע רבינו הקדוש זיע"א לפני כשבע שנים לחנוכת הבית של היכל הישיבה יחד עם הכנסת שבעה ספרי תורה לע"נ שבעת רועי ישיבת טעלז זצוק"ל, בהיכל ארנה שבעיר חולון. רבינו הקדוש מרן זיע"א ישב שעה ארוכה לכבודה של התורה ועמליה, שמח עימנו שעה ארוכה ובירך את כל תלמידי הישיבה.  

אשרי עין ראתה שמחת קהלנו, בבואו של רבינו הקדוש זיע"א באורח נדיר לקריית הישיבה בחג הסוכות לשמוח עימנו בשמחת החג ובשמחת בית השואבה. 

כזכור בשבט תשע"ט, יצאה הנהלת הישיבה במגבית חירום להחזקת הישיבה הקד'. שעמדה בנשיאותו של רבינו הקדוש זיע"א שלשם כך נרתם במלוא כוחו. 

כינוס פתיחת המגבית התקיים בביתו בהשתתפות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א, באותה עת רבינו הקדוש זיע"א כתב מכתב נדיר על החובה ליטול חלק בהעמדת והחזקת הישיבה והדגיש את בקשתו להחזיק בידם, רבינו הקדוש זיע"א חרט באותיות רצופות אהבה, כי הצלת הישיבה היא הצלת עולם התורה, וסיים את המכתב בקריאה הנרגשת והמפורסמת שעוררה את העולם היהודי כולו – "כי בנפשי הדבר". 

גם ביום המגבית רבינו התפלל להצלחתה, ואכן בסייעתא דשמיא, בזכותו של אותו צדיק שמסר נפשו על זה, היה רווח והצלחה גדולה מאוד. אף ביום המגבית, עלו למעונו של רבינו הקדוש זיע"א כמה נדיבים על מנת ליתן לו במו ידיו את תרומתם להחזקת  הישיבה הקד' כשהוא מברכם בחום רב.  

עוד ביום ל"ג בעומר, האחרון. זכינו והגיע רבינו הקדוש זיע"א להשתתף במשך שעה ארוכה עם כל ילדי התלמודי תורה של הישיבה הקד' שעל הבל פיהם העולם עומד שעלו ובאו לראות באור פני מלך מכל רחבי הארץ, במעמד אדיר של הדלקה לע"נ התנא האלוקי רשב"י זיע"א ולרגל תחילת לימוד הלכות שביעית בתלמודי תורה של הישיבה. 

אי אפשר שלא לחתום בזכרון אפיית 'מצות קודש', אותם אפה רבינו הקדוש זיע"א ושלח לתומכי ונגידי הישיבה במאפייה מיוחדת שהוקמה בביתו, במו ידיו בשנה שעברה, ואף השנה, פחות מג' שבועות קודם הסתלקותו.  

מיום הקמתה וביתר שאת בשנים האחרונות זכינו ונתעטרנו במלוא הדרת תפארתו, ונשא רבינו הקדוש זיע"א את משא הישיבה ברוחניות ובגשמיות, פעל טרח ויגע יגיעות רבות על העמדתה על תילה. 

אבל יחיד עשו לך אלפי תלמידי ובני הישיבה, רבניה וחכמיה, שעל ברכיו גדלנו ונשאנו על גביו.  

מיאנה להתנחם… 

רבינו הקדוש זיע"א בקריית הישיבה – במעמד שמחת בית השואבה

היה זה לפני כשלוש שנים. רבינו הקדוש הגיע באופן מיוחד לחזק את תלמידי הישיבה בחג הסוכות בשמחת בית השואבה, בסוכת הישיבה שנבנתה באופן המהודר ביותר עפ"י שיטת החזון איש.

בתמונה המצורפת, ניתן לראות שרבינו מביט על הסכך ובודק את הידורי הסוכה לשיטת החזון איש. 

יש להוסיף, כי אף על פי כן, עקב חששותיו לשלימות הידור הסוכה, בכל מעמד שמחת בית השואבה רבינו לא עצם לרגע את עיניו, שמא יירדם.    

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר