כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

הכנסת ספר תורה

מעמד נשגב בהכנסת ספר תורה וחנוכת ארון הקודש להיכל הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית

בהתרגשות רבה ובשמחה של מצווה לכבוד התורה ועמליה, הוכנס ספר תורה אשר נכתב בהידור רב, להיכל הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' ישיבת עטרת יוסף שלום במודיעין עילית ועימו נחנך גם ארון הקודש, לזכות ולע"נ הר"ר יוסף מאייער זצ"ל ע"י משפ' הרוממה שיחי', להיכל הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' שנבנה ונחנך אך זה לא מכבר, גם הוא לזכות ולעילוי נשמת האי גברא יקירא איש החסד הר"ר יוסף מאייער זצ"ל. 

לקראת המעמד הגדול והקדוש, למדו התלמידים בימים שקדמו לאירוע בסדרי לימוד ברציפות ובתענית דיבור, כסגולה רוחנית והכנה דרבה לקראת המעמד, כשבמקביל לכך מושלמת בניית ארון הקודש המפואר שנבנה לע"נ הרב ר' יוסף זצ"ל לפאר ולרומם את בית אלוקינו. 

כמו כן, עמלו בני הישיבה על כתיבת מערכות של חידו"ת, במסכתא הנלמדת מסכת בבא קמא, אשר יצאו לאור עולם לכבוד המעמד בחוברת 'כתר העטרה', כלולה בהדרה ומעוטרת בחידושי תורה מאת רבני הישיבה שליט"א ובני שיעור ג'.

סיום כתיבת ספר התורה התקיים במעמד כתיבת האותיות בביתו של הגאון רבי דוד פרוז שליט"א ר"מ בישיבה ומבוגרי הישיבה הקד' – קריית הישיבה, שם כתבו ראשי ורבני הישיבה שליט"א אות בס"ת יחד עם רבני העיר מודיעין עילית שליט"א ובני המשפחה שיחי', כשעימם מאות תלמידי הישיבה נ"י השרים ומזמרים לגומרה של תורה.

לפני המעמד כתבו אות בס"ת מרן הגר"ד לנדו שליט"א, מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א, מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון הצדיק רבי דוד אבוחצירה שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א, ורבותינו ראשי הישיבה הגאונים הגדולים רבי חיים פינשטיין שליט"א, רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א ורבי שלום בער סורוצקין שליט"א. 

משם יצאה התהלוכה בקול רינה ובהמון חוגג בריקודים לכבוד התורה, בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובהשתתפות מאות בני הישיבה נ"י, כשלפניהם מהלכים תלמידי ת"ת עטרת שלמה במודיעין עילית, ולפידים בידיהם לכבודה של תורה, ואליהם מצטרפים מאות מתושבי השכונות בעיר לשמוח בשמחת התורה.

עם הגיע התהלוכה להיכל הישיבה פרצו החוגגים בשירה עצומה וריקודים במשך זמן רב, ומתוך שמחה ותפילה ש'תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניו' הוכנס ספר התורה לארון הקודש החדש, כשהתורה שבכתב שנכתבה בהידור נכנסת להיכל התורה שבעל פה.  

לאחר תפילת מעריב התכנסו בני הישיבה נ"י לסעודת מצוה לכבוד התורה, בראשות רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א ורבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, ועימם רבני הישיבה שליט"א. 

רוקדים ברחובה של עיר

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א, עמד במשא המרכזי על ענין השמחה הגדולה בשלימות, המביאה לידי ביטוי שלמות ייחודית, של הכנסת ס"ת המשולבת בחנוכת ארון הקודש המפואר, הבאים כהשלמה לבנין היכל בית המדרש, אשר כולם כאחד הוקדשו לזכרון עולם של האי גברא רבא ויקירא, איש אשר רוח בו, ה"ה הרב יוסף זצ"ל. 

ראש הישיבה שליט"א הביא עוד את דברי רבנו סעדיה גאון, כי יש שני 'ארון הקודש', ספר תורה מונח בארון הקודש, אשר הוא כלוחות הברית הנתונים בארון, ובית המדרש אף הוא 'ארון הקודש' אשר בו משכן התורה שבעל פה, ובו עמלים בני הישיבה בעומק העיון בעמלה של תורה. 

"והנה כאן מלבד עצם השלימות של ספר התורה, ארון הקודש והיכל בית המדרש, הרי יש כאן שלימות מופלאה נדירה ומיוחדת הלא היא, קדושת ספר תורה שהוא תורה שבכתב, שהוכנס לקדושת תורה שבעל פה, להיכל בית המדרש שהוא ארון הקודש של תורה שבעל פה, בו שוכנים ספרי תורה שבעל פה, כפשוטו, הלא זוהי שלימות מופלאה ומיוחדת. 

ראש הישיבה שליט"א הוסיף עוד והזכיר את דמותו של רבי יוסף מאייר זצ"ל, שלצד רוב מעלותיו וזכויותיו, הרי שהתייחד במידת 'טוב עין', שהיה רואה הטוב שבכל אדם ובכל מעשה, וכך זכה להיות אדם מבורך בכל הברכות, ועליו נאמר 'טוב עין הוא יבורך'. וזכה הר"ר יוסף, שחתנו שליט"א ומשפחתו בצנעה ובהסתר ובעילום שם מנציחים את שמו כראוי, ובודאי זכות התורה עומדת להם לכל הברכות האמורות בתורה למחזיקי התורה ולמעמידי התורה. 

 

לאחר מכן נשא דברים מיוחדים רבינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א שהרחיב בדברי רוממות ושגב בגודל המעמד של הכנסת ספר תורה לארון, כשהוסיף ובירך את כל התלמידים שיזכו לגדול בתורה ולהיות תלמידי חכמים באמת דבוקים בתורה הקדושה ועושים נחת רוח ליוצרם, וכן בירך את התורם שליט"א וכל משפחתו הרוממה שיחי' על הזכות העצומה שנשאם ליבם לעמוד לימין התורה, להחזיק בעץ החיים ולהיות תומכיה מאושר. 

ראש הישיבה שליט"א הוסיף וביאר כי כל ספר תורה שנכתב ומוכנס להיכל הקודש, הרי הוא כהמשך ישיר למעמד הר סיני, וקיום מחודש של לוחות הברית המונחים בארון. ולבד מזאת יש לכל אחד מישראל את חלקו בתורה, ועל ידי לימוד התורה באחדות ובדיבוק חברים זוכים לשלמות של תורה שבכתב עם תורה שבע"פ.

עוד נשאו דברים במעמד ראשי הישיבה הגאון רבי דוד קסלר שליט"א, הגאון רבי אליעזר דוד וסרמן שליט"א, והגאון רבי זאב יעקובזון שליט"א, ומשגיח הישיבה הגרא"י דומב שליט"א.

הנדיב מכניס את ספר התורה לארון הקודש

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר