מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

הבדלה בין קודש לחול

עיונים ופנינים בעניני שבת קודש במשנתם של רועי טעלז זיע"א

הבדלה בין קודש לחול

המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים – הקדושה היא בעיקרה ההבדלה מאומות העולם, (ועיין פ' ערבי פסחים פסחים קד א) דרב ס"ל דחתימת ההבדלה היא מקדש ישראל ושמואל סבר המבדיל בין קדש לחול דקדושת ישראל היא ההבדלה מן האומות. 

ועוד דבר נכלל בזה, היינו שההבדלה היא מוטבעת בטבע ישראל שזהו שכתוב "ואבדיל אתכם" (ויקרא כ כו) והנכם בעל כרחכם מובדלים, ועליכם רק להוציא ההבדלה לפועל, בקדושת התורה והמצוות, ואז אתם לי – ואם לא הנכם ברשותו של נבוכדנצר וחבריו (רש"י שם) והיינו, עם כל הכרוך בזה היינו צרות הגלות שזה מוציא לפועל את ההבדלה. 

(מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל, שיעורי דעת)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר