אוצר הספרים

דרך ה' המבואר – מסילת דרך

ציפייה עצומה בקרב הציבור התורני בכלל ובציבור בני התורה דורשי ה' מבקשי מוסר וחכמה בפרט, לקראת הופעת הספר דרך ה' – מסילת דרך, ביאור על הספר דרך ה' למרנא הרמח"ל זיע"א, העומד לצאת לאור לקראת יום היארצייט של מרן הרמח"ל זיע"א ביום כ"ו אייר, על ידי הגאון רבי מרדכי פיש שליט"א משגיח הישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' בבני ברק ובאחיסמך.

הספר 'מסילת דרך' בו ביאור בלשון קלה וברורה השווה לכל נפש על ספר דרך ה', לחפצים ללמוד להעמיק ולהבין דברי הרמח"ל לאשורם ולעומקם. הספר מבאר ומפרש כל מילה ומילה מדברי הרמח"ל בספר דרך ה' הידוע כאחד הספרים החשובים ביותר לצמאי הדעת הכולל בתוכו את יסודות האמונה ועבודת ה' ית', אולם כידוע הספר כתוב בצורה עמוקה ובסגנון קשה להבנה, ועל כן הניף ידו הגאון המחבר שליט"א לבאר הדברים בצורה ברורה ובשפה פשוטה, מלבד זאת מוסיף הגאון המחבר שליט"א עיונים הערות וביאורים ופרפראות על דברי מרנא המחבר זיע"א, הן מדברי המחבר בשאר ספריו הקד' והן במה שיש לדון ולהעמיק בדבריו.

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של מרנן ורבנן הגאונים הגדולים ראב"ד ירושלים רבי משה שטרנבוך שליט"א, רב העיר העתיקה רבי אביגדור נבנצאל שליט"א, ור"י חברון רבי דוד כהן שליט"א.  

את הספר ניתן להשיג אצל הגאון המחבר שליט"א.      

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר