מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

בין ישראל לעמים 

המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים – יש להדגיש כי טועים אנחנו בחשבנו שמעלת ישראל על העמים היא אך תוספת מעלה בעלמא, יש לעמוד על האמת כי בכלל לא מישך שייכי, דאותה הבדלה שבין אור לחושך אשר כל בר שכל מבין כי חילוקם אינו באיכותם אלא בעצם יסוד מהותם, כי הם שני הפכים ולא שייכי אהדדי כלל, אותה הבדלה ממש ישנה בין ישראל לעמים. 

וכעין זה מצאתי מבואר בספה"ק בביאור נוסח הקידוש 'אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון' שלכאורה צ"ב איזה תוספת יש ברוממנו מכל לשון דליכא בבחר בנו מכל עם ומבארים דהכוונה היא שאין שום לשון שיכול לתאר מדרגת ובחינת כלל ישראל שאין די מלים ולא נמצא שום תיאור לבטא רוממותם והבן. 

ועצם היסוד כבר מבואר באריכות בספר הכוזרי (מאמר ראשון לט) שמעלת ישראל היא מדרגה המבדילה את בעליה הבדלה עצמית כהבדל הצמח מן הדומם וכהבדל האדם מן הבהמה שישראל לסוג אחר יחשבו ועיי"ש שמבואר כי כל ישראל בסוג אחד מהפשוט שבפשוטים עד משה רבינו. 

(מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל, פרקי מועד)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר