כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

איש לרעהו יעזורו

גמ"ח "חבורת חסד" בכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית פותח את שעריו

בסייעתא דשמיא התבשרנו בימים אלו על הקמת הגמ"ח 'חבורת חסד' בכולל שע"י הישיבה הקדושה בעיר מודיעין עילית, בברכתם ובעידודם של רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א ורבותינו ראשי הכולל שליט"א, להיות לעזר ואחיסמך איש לרעהו לכל חכמי ורבני הכולל שליט"א, לסייע ולהחזיק בעדם. 

אין מן הצורך לפרט ולהרחיב בחשיבות הקמת הגמ"ח, הן עבור האברכים המבוגרים המשיאים את ילדיהם כשההוצאות כידוע משתרגות מעל הראש, והן עבור האברכים הצעירים העומדים לקראת רכישת דירה, וככלל בשאר הוצאות חריגות וכדומה, כאשר הלוואות גדולות בפריסה לאורך זמן הינן למשיב נפש ולסיוע עצום, וכידוע שגם בגמחי"ם הקיימים בכל אתר ישנם קשיים גדולים בהשגת הלוואה משמעותית מלבד הטרחה הרבה ועוגמת הנפש הנלווית לכך. 

בשל הצורך הגדול, נטלו יוזמה כמה מחשובי האברכים בכולל שעל ידי הישיבה הקדושה בעיר מודיעין עילית, לפתיחת גמ"ח שיעמוד לטובת האברכים, יסייע בעדם לשקוד על תלמודם ללא טירדות ומפריעים ויקל מעליהם רבות מהעול הזה. 

בברכתם של רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א ועימו רבותינו ראשי הכולל שליט"א שעודדו ודרבנו את הקמת הגמ"ח, נוסד והוקם בסוף הקיץ גמ"ח "חבורת חסד", ובסייעתא דשמיא נחל הצלחה עצומה כשמאות מאברכי הכולל נרתמו להפקיד מידי חודש כסף בגמ"ח, ולתת את האפשרות ביד הגמ"ח לסייע בעד האברכים הזקוקים לכך. 

וועדת הפיקוח באסיפת הייסוד, אצל ראש החבורה הגאון רבי שמשון פריינד שליט"א

כינוס היסוד התקיים בכולל בהשתתפות רבותינו ראשי הכולל הגאון רבי שלמה קופמן שליט"א, הגאון רבי אליעזר ברוורמן שליט"א, הגאון רבי ישעיהו הלברשטט שליט"א, הגאון רבי איסר זלמן שוורצמן שליט"א, הגאון רבי יצחק קרייסמן שליט"א, הגאון רבי יחיאל פאלק שליט"א, וראש החבורה הגאון רבי שמשון פריינד שליט"א. ובהשתתפות מאות אברכי הכולל. במעמד עמדו רבותינו שליט"א על החשיבות העצומה שביסוד הגמ"ח שיש בו החזקת תורה מיוחדת ומופלאה, וקיום גמילות חסדים באופן המושלם ביותר. כמו"כ נשא דברים, הרב אריה ליבוביץ שליט"א מנהל גמ"ח יד שמשון שסייע בהקמת הגמ"ח. 

לקראת המעמד שיגר רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א מכתב חיזוק בו כתב רבינו ראש הישיבה שליט"א "אף ידי תיכון עימכם בייסוד "גמ"ח חבורת חסד" בין כותלי בית מדרשינו, כי כמדומה שאין צדקה בעולם מעולה הימנה, ויש בזה קיום בנפשינו של ללמוד על מנת לעשות, ויש בזה קיום של תורת חסד כפשוטו לדידיה ולחבריה, ודבר שפתיים אך למחסור". 

בהמשך המכתב כותב רבינו רה"י שליט"א "אשרי העומדים מאחורי המפעל הגדול והקדוש הזה, ואשריכם חכמי לב יושבי האוהל שרחש ליבכם דבר טוב וראוי כזה, בודאי מצוה עצומה ונשגבה היא עכאו"א מחו"ר החבורה שליט"א להפקיד סכומים נכבדים מידי חודש בחודשו, ולסייע בתרומות הגונות, וזוהי הצדקה המעולה ביותר, שהיא באופן של הלוואה, ובהסתר, ובנתינה לתלמידי חכמים, אשרי המשכיל יקח מצוה, ובעל הגמול ישיב משכורתו בכפל כפליים מידו הרחבה במידה כנגד מידה".  

העמותה מנוהלת בניהול מקצועי בליווי רו"ח, ותחת ניהול וועדת הפיקוח של חבר חכמי ורבני הישיבה הקד' שליט"א. בסייעתא דשמיא עד סוף חודש חשוון, הגמ"ח חילק כבר בס"ד הלוואות בהיקף של שני מיליון ₪, ועוד היד נטויה בע"ה.     

הגאון רבי ישעיהו הלברשטט שליט"א נושא דברים במעמד, נראים עוד הגר"ש קופמן שליט"א, הגר"י קרייסמן שליט"א, והגר"י פאלק שליט"א

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר