מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל

אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל

"לעשות את השבת לדורותם ברית עולם". והיינו שעליהם לעשות את השבת לאות ברית בינם להשם שהשמירה כהלכתה היא שפועלת שיש בשבת משום ברית. ומזה הטעם לא שייך שבת בבן נח דלא שייך גבייהו ברית. ועיין פס"ז ביני ובין בני ישראל ולא לבין העובדי כוכבים. 

ומה שיש בשבת משום ברית, שכיון שבשבת מעיד שהקב"ה הוא הבורא ית' הנה בזה בטלים אנו להשם ית' וקשורים ותפוסים אנו בו, וזהו שאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש מהו ברית עולם שהמעיד עדות זו יש בו ברית לעולם ויש בו גם משום ברית קיומו של עולם. והבן. 

(מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל, פרקי תורה)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר