מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל

וכך ישב החפץ חיים בשבת לאחר הסעודה

וכך ישב החפץ חיים בשבת לאחר הסעודה

שמענו פעם מהרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף כהנמן (שליט"א) זצ"ל על הנהגתו של החפץ חיים זצ"ל בשבתות הקיץ בראדין, זמן קריאת שמע היה מוקדם, והיו מספיקים לגמור התפילה בשבת בבוקר בשמונה וחצי וסעודת שבת בתשע, החפץ חיים קיים עונג שבת, והלך לבית המדרש, פשט חליפתו שם מגבת לצידו, וישב ללמוד שמונה שעות ברציפות, כך כל שבת בקביעות, בימים הארוכים והחמים.  הנהגה זו בלתי אפשרית היא מבלעדי תכונת אהבת תורה העצומה שהיתה לו. 

(מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל, באר מחוקק)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר