מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

"בעלי בתים טעלזאי'ם בשבת"

"בעלי בתים טעלזאי'ם בשבת"

… בעלי בתים שהוד מלכות עליהם – ר' ליב גרצוביץ ז"ל הי"ד – ליבה מינסקער ז"ל, סוחר בעל חנות למנעלים, ומדי יום ביום שומר בזהירות על הסדר השני בכולל. הננו רואים אותו ברגל בבית הרב בשעת קבלת פני הרב אדמו"ר ז"ל הי"ד הרב ז"ל מרצה חדושיו ור' ליב כתלמיד צעיר עם כל הערנות והרעננות משתדל לחלוק ולנצח. והנה סדרו של בעה"ב זה בלילי שבת קדש בחורף חוזר לביתו מהתפילה בשעה הרביעית, ואחר גמר הסעודה עולה על מטתו ונח עד השעה האחת עשרה, וקם בזריזות ולומד משך כל הלילה. הוי כמה נאות הי' בעה"ב זה… 

(מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל, בשיעור דעת לזכר קדושי טעלז)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר