מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

התבטלו לרצון שמים

התבטלו לרצון שמים

א ד מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה:

מצוה ראשונה ויקחו להם איש שה לבית אבות, אשר משה בהגידו המצוה לישראל אמר להם: "משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם" ואמרו רבותינו ז"ל במדרש ובמכילתא, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה. הרי שענינו הפנימי של קרבן פסח הוא ביטול יצרא דעבודה זרה. 

וענינו שטבע הצאן להיות נמשך אחר הרועה, ומצרים עשו מהצאן אלהות – השגות האומות באלהות – פרעה עומד על היאור, שלא יהיו הם הנמשכים אחר אלוהות אלא להיפך. (עיין בראשית רבה ס"ט ג' אמר ר' יוחנן הרשעים מתקיימים על אלוהיהם 'ופרעה חולם והנה עומד על היאור' אבל הצדיקים אלוהיהם מתקיים עליהם שנאמר 'והנה ה' ניצב עליו') וזה כל שורש וענין עבודה זרה, שלא להתבטל לרצונו יתברך. ולכן להיפך קחו לכם צאן של מצוה, תתבטל לרצון שמים, ותמשכו אחריו יתברך, כדברי שלמה – משכני אחריך נרוצה!. 

(מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר