מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל

נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם

 

נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם

ז ב מַה יָּפוּ פְעָמַיִךְ בַּנְּעָלִים בַּת נָדִיב: 

בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם (חגיגה ג' א'). ברש"י כתוב, שנקרא 'נדיב' על שם שנדבו ליבו להכיר את בוראו עכ"ל. רואים אנו מדברי רש"י דאף שהבין אברהם אבינו בגדלותו של הבורא, מכל מקום מבלעדי נדיבות ליבו לא היה מגיע לדרגת מאמין. וענין זה טעון הבנה. 

ויש לבאר שקשה לאדם לעזוב דעותיו והשקפותיו אשר נתחנך בהם וחי איתם עד עכשיו אפילו אם רואה בהם כעת אפס תועלתם – וזהו מפני שהם נהיו כחלק ממנו. מבלעדי נדיבות לב ורגשי הקרבה אשר בו לא היה בכוחו של אברהם אבינו לעזוב רעיונותיו והשקפותיו המקובלות אצלו מימים ימימה, ולקבל על עצמו מבט חדש על מציאותו של העולם ובוראו. כח ההקרבה אשר בו נתן לו האומץ לעזוב דעותיו הישנות ולחיות על פי דעה והכרה חדשה במציאותו של הבורא. וכל זה נתבאר בתורה הקדושה – והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, אברהם לא היה מגיע לדרגתו העילאה באמונה לולי מידת הצדק ונדיבות הלב אשר רחשו בקרבו. 

(מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר