מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרח"מ אוזבנד שליט"א

הבריאה אומרת אנוכי ה' אלוקיך

הבריאה אומרת אנוכי ה' אלוקיך

ז ט אָמַרְתִּי אֶעֱלֶה בְתָמָר אֹחֲזָה בְּסַנְסִנָּיו:

שמעתי ווארט יקר מאוד בשם רבי מרדכי פוגרמנסקי במדרש רבה על אתר על צלמו של נבוכדנצר "מה עשה אותו רשע נטל ציצו של כהן גדול ונתנו לתוך פיו, וכינס כל זני זמרא והוו מקלסין קדמוהי והוא אומר אנוכי ה' אלוקיך". היה חורבן נורא, עומד העבודה זרה ועל ידי כשפים של טומאה הוא צועק אנוכי ה' אלוקיך, אמר רבי מרדכי, אתם יודעים מה כתוב כאן? כתוב כאן שכל הבריאה אומרת אנוכי ה' אלוקיך! אפילו עבודה זרה. 

(דרך חיים)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר