מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרא"י בלוך זצ"ל

ה' אִישׁ מִלְחָמָה ה' שְׁמוֹ (ט"ו ג')

ה' אִישׁ מִלְחָמָה ה' שְׁמוֹ (ט"ו ג')

בילקוט פרשת יתרו "לפי שנראה להם הקב"ה בים כגיבור עושה מלחמה, ונראה להם בסיני כסופר מלמד תורה, ונראה להם בימי דניאל כזקן מלא רחמים, אמר להם הקב"ה לא בשביל שאתם רואים אותי דמויות הרבה אלא אני הוא שבים אני הוא שבסיני". 

ביאור דברי המדרש, דאמנם כשנתבונן באור ה' המאיר בבריאה דהיינו הנהגתו בה, ייראה לנו שהוא נוהג עם ברואיו בדרכי הנהגה שונים, ומזה יכולים אנו להעלות בדעתינו שכצורה כן יוצרה. אבל לאמיתו של דבר אין הדבר כן והבורא ב"ה מציאותו פשוטה בלי שום הרכבה. ולזה אמר הקב"ה לישראל "אני הוא שבים אני הוא שבסיני" אל אף שלכם אני נראה במידות הנהגה שונות מציאותי האמיתית והנכונה אחת היא. 

(מרן הגרא"י בלוך זצ"ל, שיעורי דעת)  

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר