מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם אַל תִּירָאוּ הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ד' (י"ד י"ג)

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם אַל תִּירָאוּ הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ד' (י"ד י"ג)

צריכים להבין למה אמר להם משה התייצבו ואז תראו, הלא אם מסתכלים – רואים.

הרי, דיתכן לראות קריעת ים סוף ואפילו הכי לא להבין ולהרגיש תוכנו הרוחני – שישועת ה' היא. לכן אמר להם התיצבו, הסתכלו והתבוננו! ואז תבינו שמה' היתה זאת. מבלי שימת לב יתכן לעבור על נס גלוי בשאט נפש ולא ללמוד ממנו כלום. 

ובתהילים 'מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת' ולכאורה מה השייכות בין גדלות מעשה ה' לאי הבנת הכסיל, וביאר הגמהרי"ל זצ"ל שמעשי ה' גדולים הם ומתוכם אפשר להכיר עמקות מחשבת בוראם וביד כל אדם להבינם ולהשיג עומק ענינם, אולם תמיד יהיו אנשים כאלו שלא יזכו בהבנתה ולא ידעו פשר הענין בגלל שאין שמים ליבם להבין!.  

(מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל, באר מחוקק)  

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר