מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל

ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו

ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו 

פשוטי הדברים באומרינו על גאולתינו ועל פדות נפשינו – גאולתינו הוא על הגאולה החומרית מיד האומות ועל פדות נפשינו – הוא על הגאולה הרוחנית שנוכל לעבוד את ה' כאוות נפשינו. אמנם בדורינו זה, הגאולה החומרית מובנת לנו בהרגישנו הגזירות המעיקות עלינו ואשר עמינו מדוכא ומעונה מכל צד, אבל הגאולה הרוחנית איננה מורגשת לנו כל כך, כי העמים אשר בתוכם אנו יושבים אינם מפריעים לנו מלקיים תורתינו כמו בימי הביינים ובתקופות האחרות, וכל בן ישראל אם רק ירצה לקיים את דת קדשינו אין מפריע באופן ישר מצד הרשות מלהתנהג עפ"י דעתו ורצונו. אולם כשנתבונן במצבינו נמצאים אנחנו תחת עול עבדות רוחנית הרבה יותר כבד וקשה מאשר רבץ על אבותינו בדורות הקודמים, כי נמצאים אנו בגלות רוחנית אצל אחינו בני ישראל שנתרחקו מדרך התורה האמיתית וזאת הגלות משפלת את נפש האומה יותר משאר הגלויות. 

(מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל, שיעורי דעת)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר