מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל

ולא על ידי שליח

ולא על ידי שליח

אמרתי לציין את אשר שמעתי בנערותי מהרב בנימין ארנוביץ ז"ל ששמע מהגאון רבי משה סאלווציק ז"ל בן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל שהגרי"ד זצ"ל למד חומש עם הגר"ח בהיותו בן ג', ובלומדו פרשת העקידה שה' שלח מלאך שאמר לאברהם אל תשלח ידך אל הנער, שאלו הגר"ח זצ"ל: הרי גם אברהם היה יכול לקיים העקידה ע"י שליח ומכל מקום קיימו על ידי עצמו ואם כן למה לא אמר הקב"ה בעצמו לאברהם ולמה עשה על ידי שליח? והגרי"ז זצ"ל בכה מהתרגשותו מהשאלה, והשיב שמשום זה הטעם דאברהם עשה בעצמו עשה גם ה' בעצמו ולא על ידי שליח בשעת גאולת מצרים! והדברים נפלאים. והגר"מ ז"ל הוסיף בהתפעלות: דער טאטא האט צו דריי יאהר פארשטאנען "שלוחו של אדם כמותו". [ובתרגום ללה"ק: האבא בגיל שלוש הבין את שלוחו של אדם כמותו].     

(הגר"מ גיפטר זצ"ל)

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר