מזל טוב

ד' בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח אלחנן משה קאהן לאירוסיו
קרית הישיבה
י' בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח אברהם ישעיה קדוש לאירוסיו
קרית הישיבה
י"ג בכסלו פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח מנחם הולנדר לאירוסיו
קרית הישיבה
כ"ד בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח שמואל פוגל לאירוסיו
קרית הישיבה
כ"ז בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח יעקב אלחנן לוי לאירוסיו
קרית הישיבה
מעמד הכנסת ספר תורה וסיום הש"ס לעילוי נשמת הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל – גלריה
מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל – גלריה
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
ביקורו של מרן שר התורה בקרית הישיבה

צפיה

שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ – קרית הישיבה עטרת שלמה לעילוי נשמת האברך הרב יהושע בן פז – מבוגרי ומקימי הישיבה.

צפיה

עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
מעמד הכנסת ספר תורה וסיום הש"ס לעילוי נשמת הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל – גלריה
מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל – גלריה
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
ביקורו של מרן שר התורה בקרית הישיבה
שמחת בית השואבה – סוכות תשע"ט
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ – קרית הישיבה עטרת שלמה לעילוי נשמת האברך הרב יהושע בן פז – מבוגרי ומקימי הישיבה.
עטרת שלמה – הכנסת ספר תורה ונביאים מוצאי יום כיפור תש"פ
ד' בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח אלחנן משה קאהן לאירוסיו
קרית הישיבה
י' בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח אברהם ישעיה קדוש לאירוסיו
קרית הישיבה
י"ג בכסלו פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח מנחם הולנדר לאירוסיו
קרית הישיבה
כ"ד בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח שמואל פוגל לאירוסיו
קרית הישיבה
כ"ז בכסלו פ"ד
מזל טוב לבה"ח יעקב אלחנן לוי לאירוסיו
קרית הישיבה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר