מזל טוב

כ"ו שבט תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' שלום קרלינסקי שליט"א לנישואי הנכדה
כולל בית מאיר
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרה"ג ר' מאיר הלפרין שליט"א לאירוסי ביתו
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרה"ג ר' יוסף אליהו זיסקינד שליט"א בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב למורינו המשגיח הרה"ג משה שציגל שליט"א בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח ארי וינברג לנישואיו
ת"ת טלז סטון
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרן קויפמן לנשואי הבת
ת"ת טלז סטון
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב חגי פריס להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו פרוילך להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהושע כ"ץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף דרנר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב נתן קפלן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו יבגי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב בן ציון פרדפיס להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון שפירא להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה סוקולבסקי בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל קושלנד בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב משה פרקש לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה שטראוס לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהודה וינברג לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב הירש לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הגאון ר' שמשון פריינד שליט"א לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב מנחם מורגנשטרן להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליעזר כהן - הלפרין להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב זאב משה וייסבין בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב זאב בנימין פפויפר להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהודה גלס להולדת הבת
כולל אחיסמך
ד' אדר א' תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אלחנן ישראל לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אלעזר זוהר לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
ב' אדר א' תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח משה יצחק סליגסון לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ו שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אריה לייב גרוסנס לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ג שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח שלמה פורייס לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה פרקש לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בנימין זק לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שלמה סוקולבסקי לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בצלאל אלפר לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אהרן פרידמן לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אברהם גילרנטר לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק שוב בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל נויבירט בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אורי פסטרנק בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יהושע שוורץ בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יעקב דובדבני בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בערל מרקביץ בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אהרן דוב פרוינד בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' פנחס רוזנבוים שליט"א להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה אביגדור ורשנר להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב צבי פרוינדליך להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף בכרך להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמחה לאופר להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אריה פריד להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לראש הכולל הגאון רבי שלמה קויפמן שליט"א להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף בר שלום להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אפריים רויטנברג להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוחנן שכטר להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אפריים מילר להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף לוי להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב נחום סלומון להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק מרדכי דבורקס להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה מרקוביץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל ברגמן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אליהו ניסים להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב רפאל שפירא להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמעון נחומי להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב גיל אלישר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף זקבך להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יקותיאל אלפא להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אברהם חיים רובין להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל יעקבזון להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב מאיר גולדברנר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משולם מנביץ להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יעקב ישראל יונגרמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב דניאל אליהו להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל טננוולד להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק זיו להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אביחי שערבי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"א שבט
מזל טוב לרב ישראל יעקב גולדברג בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
ת"ת בית שמש רמה א'
י"ט שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח מרדכי אמויאל לאירוסיו
קרית הישיבה
ט"ו שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח יוסף לוי לאירוסיו
קרית הישיבה
ט"ו שבט פ"ד
מזל טוב להרב יוסף חיים שרבאני להולדת הבן
כולל בני ברק
י"ג שבט פ"ד
מזל טוב לרב מאיר רבינא לרגל הכנס בנו לעול תורה ומצוות
תורת ישראל - אופקים
י"ד שבט פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח אברהם אביטן לאירוסיו
קרית הישיבה
ה' שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח אריה יהודה לייב פרי לאירוסיו
קרית הישיבה
ו' שבט פ"ד
מזל טוב לרב נפתלי יעקבוביץ להולדת הנכד
ת"ת בית שמש רמה א'
ו' שבט פ"ד
מזל טוב לגאון הרב משה אהרן פרידמן שליט"א להולדת הנכד
קרית הישיבה
ו' שבט פ"ד
מזל טוב להרה"ג ר' שמריהו זלצברג להולדת הבן
קרית הישיבה
ב' שבט פ"ד
מזל טוב למורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א להולדת הנכדה
קרית הישיבה
ב' שבט פ"ד
מזל טוב לרב ישעיהו מצגר להולדת הבת
כולל בני ברק
א' שבט פ"ד
מזל טוב למורינו הגאון רבי ישעי' גינזבורג שליט"א להולדת הבן
קרית הישיבה
א' שבט
מזל טוב לגאון ר' ישראל הרשטיק שליט"א לאירוסי הבת
תורת ישראל - אופקים
א' שבט פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח ינון מזוז לאירוסיו
קרית הישיבה
רבי דב מסר שיעור בעטרת שלמה לזכר רבי גרשון: עומדים עלינו לכלותינו
רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבנו הגר"ד לנדו שליט"א מסר שיעור מיוחד בישיבת עטרת שלמה לכבוד היארצייט הראשון של רשכבה"ג מרן הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל • "אנחנו במצב קשה, רוצים לגזור עלינו נגד התורה ואנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה" אמר מרן בהיכל הישיבה. אלפי תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" התאספו בהיכל הישיבה הגדולה בקרית הישיבה בראשון לציון, לשיעור מיוחד מפי רבן של ישראל רבנו מרן הגר"ד לנדו שליט"א בסוגית הקנאת כפל לשומר בריש פרק המפקיד הנלמדת בישיבה, זאת לרגל היארצייט הראשון לרשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל שחל השבוע ביום ראשון. בסיום השיעור מסר מרן דברי חיזוק: "אנחנו נמצאים כעת במצב קשה מאד עומדים עלינו לכלותינו רחמנא ליצלן שלא יהיה. בני הישיבות בני התורה צריכים מאד מאד להתחזק נגד זה, והחיזוק הוא בלימוד התורה. הם חושבים מחשבות רעות עלינו ואנחנו צריכים לבטוח בהשם ולהתפלל להשם שהכל יהיה בסדר, לא להתעסק בדברים אחרים, רק לשבת וללמוד ולהגות בתורה, עוד ללמוד ועוד ללמוד, צריך לדעת שאין שום דבר אחר רק תורה, עוד לימוד תורה ועוד לימוד תורה, זה הדבר שיש לנו זה עצם החיים והמהות שלנו. לא צריך להאריך לבני ישיבות שחיים את התורה ואת לימוד התורה, בזה אנחנו נתחזק , השם יעזור שהקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, ויגן עלינו, ויהיה בעזרנו ונזכה לכל טוב ולגאולה קרובה במהרה בימינו.
רבי דב מסר שיעור בעטרת שלמה לזכר רבי גרשון: עומדים עלינו לכלותינו
מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים סיון פ"ד

צפיה

מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים
בקרוב: מעמד הכנסת ספר תורה לקהילת בוגרי הישיבה במודיעין עילית
ביום שני ד' בסיון פ"ד יתקים מעמד הכנסת ספר תורה למנין בוגרי הישיבה במודיעין עילית
מעמד הכנסת ספר תורה לקהילת בוגרי הישיבה במודיעין עילית
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד מרבינו ראש הישיבה הגר"ח פיינשטיין שליט"א
שיעור חומש רבינו רה"י הגר"ח פינשטיין שליט"א פ"ד
רבי דב מסר שיעור בעטרת שלמה לזכר רבי גרשון: עומדים עלינו לכלותינו
רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבנו הגר"ד לנדו שליט"א מסר שיעור מיוחד בישיבת עטרת שלמה לכבוד היארצייט הראשון של רשכבה"ג מרן הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל • "אנחנו במצב קשה, רוצים לגזור עלינו נגד התורה ואנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה" אמר מרן בהיכל הישיבה. אלפי תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" התאספו בהיכל הישיבה הגדולה בקרית הישיבה בראשון לציון, לשיעור מיוחד מפי רבן של ישראל רבנו מרן הגר"ד לנדו שליט"א בסוגית הקנאת כפל לשומר בריש פרק המפקיד הנלמדת בישיבה, זאת לרגל היארצייט הראשון לרשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל שחל השבוע ביום ראשון. בסיום השיעור מסר מרן דברי חיזוק: "אנחנו נמצאים כעת במצב קשה מאד עומדים עלינו לכלותינו רחמנא ליצלן שלא יהיה. בני הישיבות בני התורה צריכים מאד מאד להתחזק נגד זה, והחיזוק הוא בלימוד התורה. הם חושבים מחשבות רעות עלינו ואנחנו צריכים לבטוח בהשם ולהתפלל להשם שהכל יהיה בסדר, לא להתעסק בדברים אחרים, רק לשבת וללמוד ולהגות בתורה, עוד ללמוד ועוד ללמוד, צריך לדעת שאין שום דבר אחר רק תורה, עוד לימוד תורה ועוד לימוד תורה, זה הדבר שיש לנו זה עצם החיים והמהות שלנו. לא צריך להאריך לבני ישיבות שחיים את התורה ואת לימוד התורה, בזה אנחנו נתחזק , השם יעזור שהקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, ויגן עלינו, ויהיה בעזרנו ונזכה לכל טוב ולגאולה קרובה במהרה בימינו.
רבי דב מסר שיעור בעטרת שלמה לזכר רבי גרשון: עומדים עלינו לכלותינו
מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים סיון פ"ד
מעמד הכנסת ספר תורה וכינוס הבוגרים
בקרוב: מעמד הכנסת ספר תורה לקהילת בוגרי הישיבה במודיעין עילית
ביום שני ד' בסיון פ"ד יתקים מעמד הכנסת ספר תורה למנין בוגרי הישיבה במודיעין עילית
מעמד הכנסת ספר תורה לקהילת בוגרי הישיבה במודיעין עילית
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד
גליונות שיעורי חומש על פרשת השבוע – תשפ"ד מרבינו ראש הישיבה הגר"ח פיינשטיין שליט"א
שיעור חומש רבינו רה"י הגר"ח פינשטיין שליט"א פ"ד
כ"ו שבט תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' שלום קרלינסקי שליט"א לנישואי הנכדה
כולל בית מאיר
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרה"ג ר' מאיר הלפרין שליט"א לאירוסי ביתו
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרה"ג ר' יוסף אליהו זיסקינד שליט"א בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב למורינו המשגיח הרה"ג משה שציגל שליט"א בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
יש"ק עטרת שלמה - ביתר עילית
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח ארי וינברג לנישואיו
ת"ת טלז סטון
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אהרן קויפמן לנשואי הבת
ת"ת טלז סטון
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב חגי פריס להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו פרוילך להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהושע כ"ץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יוסף דרנר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב נתן קפלן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליהו יבגי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב בן ציון פרדפיס להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שמעון שפירא להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה סוקולבסקי בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שמואל קושלנד בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב משה פרקש לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב שלמה שטראוס לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהודה וינברג לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יעקב הירש לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ח שבט תשפ"ד
מזל טוב לראש הכולל הגאון ר' שמשון פריינד שליט"א לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב מנחם מורגנשטרן להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב אליעזר כהן - הלפרין להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב זאב משה וייסבין בהכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב זאב בנימין פפויפר להולדת הבת
כולל אחיסמך
כ"ז שבט תשפ"ד
מזל טוב לרב יהודה גלס להולדת הבת
כולל אחיסמך
ד' אדר א' תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אלחנן ישראל לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
ל' שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אלעזר זוהר לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
ב' אדר א' תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח משה יצחק סליגסון לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ו שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח אריה לייב גרוסנס לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ג שבט תשפ"ד
מזל טוב לבה"ח שלמה פורייס לאירוסיו
עטרת שלמה קרית הישיבה
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה פרקש לנישואי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בנימין זק לנישואי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שלמה סוקולבסקי לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בצלאל אלפר לאירוסי הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אהרן פרידמן לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אברהם גילרנטר לאירוסי הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק שוב בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל נויבירט בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אורי פסטרנק בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יהושע שוורץ בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יעקב דובדבני בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב בערל מרקביץ בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אהרן דוב פרוינד בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לראש הכולל הרה"ג ר' פנחס רוזנבוים שליט"א להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה אביגדור ורשנר להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב צבי פרוינדליך להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף בכרך להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמחה לאופר להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אריה פריד להולדת הנכדה
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לראש הכולל הגאון רבי שלמה קויפמן שליט"א להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף בר שלום להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אפריים רויטנברג להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוחנן שכטר להולדת הנכד
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אפריים מילר להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף לוי להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב נחום סלומון להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק מרדכי דבורקס להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משה מרקוביץ להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל ברגמן להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אליהו ניסים להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב רפאל שפירא להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמעון נחומי להולדת הבת
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב גיל אלישר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יוסף זקבך להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יקותיאל אלפא להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אברהם חיים רובין להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל יעקבזון להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב מאיר גולדברנר להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב משולם מנביץ להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יעקב ישראל יונגרמן להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב דניאל אליהו להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב שמואל טננוולד להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב יצחק זיו להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"ו שבט
מזל טוב לרב אביחי שערבי להולדת הבן
כולל מודיעין עילית
כ"א שבט
מזל טוב לרב ישראל יעקב גולדברג בהיכנס בנו לעול תורה ומצוות
ת"ת בית שמש רמה א'
י"ט שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח מרדכי אמויאל לאירוסיו
קרית הישיבה
ט"ו שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח יוסף לוי לאירוסיו
קרית הישיבה
ט"ו שבט פ"ד
מזל טוב להרב יוסף חיים שרבאני להולדת הבן
כולל בני ברק
י"ג שבט פ"ד
מזל טוב לרב מאיר רבינא לרגל הכנס בנו לעול תורה ומצוות
תורת ישראל - אופקים
י"ד שבט פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח אברהם אביטן לאירוסיו
קרית הישיבה
ה' שבט פ"ד
מזל טוב לבה"ח אריה יהודה לייב פרי לאירוסיו
קרית הישיבה
ו' שבט פ"ד
מזל טוב לרב נפתלי יעקבוביץ להולדת הנכד
ת"ת בית שמש רמה א'
ו' שבט פ"ד
מזל טוב לגאון הרב משה אהרן פרידמן שליט"א להולדת הנכד
קרית הישיבה
ו' שבט פ"ד
מזל טוב להרה"ג ר' שמריהו זלצברג להולדת הבן
קרית הישיבה
ב' שבט פ"ד
מזל טוב למורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א להולדת הנכדה
קרית הישיבה
ב' שבט פ"ד
מזל טוב לרב ישעיהו מצגר להולדת הבת
כולל בני ברק
א' שבט פ"ד
מזל טוב למורינו הגאון רבי ישעי' גינזבורג שליט"א להולדת הבן
קרית הישיבה
א' שבט
מזל טוב לגאון ר' ישראל הרשטיק שליט"א לאירוסי הבת
תורת ישראל - אופקים
א' שבט פ"ד
מזל טוב לבוגר הישיבה הבה"ח ינון מזוז לאירוסיו
קרית הישיבה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר